Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Pradėti veiklą verslininkėms padės mentorės

Briuselis, 2011 m. lapkričio 15 d. Šiandien Europos Komisija įsteigė naują Europos mentorių tinklą, kurio tikslas – dalijantis žiniomis ir praktine patirtimi skatinti moterų verslumą. Europoje savisamdžių moterų yra tik 34,4 proc. Kad tokių moterų atsirastų daugiau, kurį laiką sėkmingai dirbančios verslininkės padės prieš 2–4 metus naują įmonę įsteigusioms moterims. Mentorės šioms naujoms verslininkėms teiks konkrečių patarimų, kaip tvarkyti verslą ir plėsti įmones šiuo svarbiu ankstyvuoju verslo etapu, padės ugdyti būtinus socialinius įgūdžius ir jas mokys. Šiam tinklui priklausys 17 Europos šalių, jo veikloje dalyvaus 170 mentorių.

Daugeliui moterų savas verslas yra tinkamiausias profesinis kelias, nes galima lanksčiai derinti asmeninį gyvenimą ir darbą – moterys gali pačios nusistatyti darbo laiką ir pasirinkti darbo vietą. Be to, daug moterų, dėl ekonomikos krizės netekusių darbo, išnaudodamos savo įgūdžius bei žinias galėtų įsteigti bendrovę ir taip susikurti darbo vietą.

Už pramonės ir įmonių politiką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Akivaizdu, kad moterų kūrybiškumo ir verslumo potencialas yra menkiausiai išnaudotas ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo šaltinis. Negalime atsisakyti šio potencialo krizės metu. Kuo daugiau turėsime moterų verslininkių, tuo daugiau suteiksime moterims ekonominių galimybių ir labiau prisidėsime prie ekonomikos augimo.“

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Pagrindiniai faktai

Mentorių atranka

Mentoriai bus renkami iš verslininkių (arba verslininkų), turinčių bent penkerius metus sėkmingo mažosios arba vidutinės nuosavos įmonės valdymo patirties, išmanančių konkrečias verslininkėms kylančias problemas, pasirengusių ir norinčių be atlygio dalytis su globotinėmis žiniomis ir praktine patirtimi, galinčių bent vienerius metus reguliariai rengti susitikimus su jomis ir norinčių mokyti bent dvi globotines.

Mentoriai reguliariai susitiks su savo globotinėmis ir aptars esamas bei strategines globotinių bendrovių valdymo problemas, padės joms tobulinti reikalingas žinias, įgūdžius, pasitikėjimą ir bendrą verslo supratimą arba jų įgyti. Siekiant išvengti interesų konflikto mentoriams neleidžiama turėti jokių ekonominių interesų, susijusių su globotinių bendrovėmis.

Verslininkių potencialas skatinant ekonomikos augimą ir kuriant naujas darbo vietas:

  • Jungtinėse Amerikos Valstijose Moterų vadovių organizacijos (angl. Women Presidents’ Organisations) paskelbė naujausius 50-ies Šiaurės Amerikos greičiausiai augančių bendrovių, kurių savininkės moterys arba kurioms vadovauja moterys, duomenis. 2010 m. 50 didžiausių bendrovių pajamos sudarė 4,1 mlrd. JAV dolerių (vidutiniškai 82,7 mln. JAV dolerių vienai bendrovei). Tais metais jos bendrai įdarbino 24 650 darbuotojų (numatytas 2011 m. vidurkis – 577 darbuotojai vienai bendrovei);

  • Jungtinės Karalystės vyriausybė 2008 m. Europos moterų verslumo skatinimo tinklo ataskaitoje nurodė, kad verslo sektoriuje didžiausia nepakankamai atstovaujama grupė yra moterys. Tik 15 proc. iš 4,7 mln. JK bendrovių vadovauja moterų dauguma. Jei verslą pradėtų tiek pat moterų kiek vyrų, JK kasmet papildomai būtų įsteigta 150 000 naujų įmonių. Jei JK atitiktų JAV moterų verslumo lygį, JK būtų 900 000 daugiau įmonių;

  • Švedijoje 2008 m. daugiau kaip 131 000 bendrovių (bendros pajamos 35 mlrd. eurų) valdė moterys. Šiose bendrovėse buvo įdarbinta apie 358 000 asmenų ir darbuotojams kaip atlyginimas išmokėta per 6 mlrd. eurų.

Moterų verslui reikia specialių paramos priemonių, nes jos verslą pradeda kitaip nei vyrai:

  • pirma, steigdamos verslą moterys šeimos aplinkybėms teikia didesnę svarbą (61 proc., palyginti su 49 proc. vyrų). Prieš įkeisdamos šeimos namus ir (arba) panaudodamos šeimos santaupas kaip kapitalą įmonei steigti jos labai atidžiai apsvarsto sėkmės galimybes ir nuodugniai išnagrinėja galimas nesėkmes;

  • antra, daugeliu atveju, nusprendusios steigti naują bendrovę, moterys nepalieka ankstesnio darbo ir vienu metu užsiima abiem veiklom. Taigi galima teigti, kad moterys yra atsargesnės nei vyrai ir geriau suvokia nesėkmės pavojų;

  • trečia, moterys veikiančią įmonę perima po ilgesnio bandomojo laikotarpio nei vyrai, t. y. kai susipažįsta su bendrovės veikla (paveldimumo, separacijos ar atsiskyrimo nuo verslo partnerio ir pan. atveju);

  • ketvirta, moterys verslą pradeda su mažesniu kapitalu nei vyrai ir turi mažiau akcinio kapitalo;

  • galiausiai moterų verslas auga lėčiau, bet pastoviau nei vyrų. Tai dažnai reiškia mažesnį nesėkmės pavojų.

Europos verslininkių mentorių tinklas – vienas iš 2011 m. Smulkiojo verslo akto Europai apžvalgoje pasiūlytų veiksmų. Tinklui priklausys 17 šalių: Airija, Albanija, Belgija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Graikija, Ispanija, Italija, Juodkalnija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Nyderlandai, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija ir Vengrija.

Asmuo ryšiams:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar