Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Női mentorok – Támogatás a nők vállalkozásindításához

Brüsszel, 2011. november 15. Az Európai Bizottság ma indít útjára egy új mentori hálózatot azzal a céllal, hogy a know-how és a tapasztalatok megosztására révén támogassa a női vállalkozókat. Európában az önfoglalkoztatók csupán 34,4 %-a nő. A fenti arány növelése érdekében sikeres üzletasszonyok nyújtanak majd segítséget olyan nőknek, akik kettő-négy évvel ezelőtt alapítottak vállalkozást. A mentorok konkrét tanácsokkal fogják támogatni ezeket az új vállalkozókat abban, hogy hogyan vezessék és építsék fel vállalkozásaikat e kezdeti, kritikusnak számító szakaszban, továbbá segítik őket a szükséges egyéni, szociális készségek („soft skills") elsajátításában és felkészítik őket feladataikra. A hálózat 17 európai országra fog kiterjedni, és 170 mentor részvételével működik majd.

A vállalkozói életforma jól illeszkedik a nők társadalmi szerepvállalásához, mivel lehetővé teszi a szakmai és a magánélet rugalmas összeegyeztetését, főként a munkaidő és a munkavégzés helye tekintetében. Továbbá sok nő, aki a gazdasági válság következtében elveszítette munkáját, képességeit és ismereteit kamatoztatva saját vállalkozást indíthatna, és saját maga teremthetne munkahelyet magának.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés terén kétségkívül a nőkben rejlő kreativitást és vállalkozói lehetőségeket használjuk ki legkevésbé. E téren előrehaladásra van szükség Európában. Válság idején nem engedhetjük meg magunknak, hogy elhanyagoljunk egy ilyen lehetőséget. A női vállalkozók körének bővülésével a nők gazdasági helyzete is javul, ami segíti a növekedést.”

További információk:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm

Előzmények

A mentorok kiválasztása

Mentorok azok a női (vagy férfi) vállalkozók lehetnek, akik kis- vagy középvállalkozás tulajdonosaként és vezetőjeként legalább ötéves személyes tapasztalattal rendelkeznek és tudatában vannak azoknak a sajátos kihívásoknak, amelyekkel a női vállalkozóknak szembe kell nézniük, készek önkéntes alapon megosztani tudásukat és szakmai ismereteiket (know-how) legalább két mentorálttal, valamint vállalják, hogy legalább egy éven keresztül rendszeresen találkoznak velük.

A mentorok rendszeresen találkoznak mentoráltjaikkal, megbeszélik velük a vállalkozásvezetéssel kapcsolatos napi és stratégiai kérdéseket, segíti őket a szükséges tudás és készségek elsajátításában, a magabiztosság megszerzésében és a megfelelő gondolkodásmód kialakításában. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a mentorok nem rendelkezhetnek gazdasági érdekeltséggel a mentoráltjaik által vezetett vállalatokban.

A női vállalkozók által képviselt potenciál a gazdasági növekedés és az állásteremtés szolgálatában:

  • Az USA-ban a Women Presidents’ Organisations (a női vezetőket tömörítő szervezet) közzétette a legújabb adatokat a női tulajdonossal/vezetővel rendelkező 50 leggyorsabban növekvő észak-amerikai vállalkozásról. A lista élén álló 50 vállalkozás 2010-ben összesen 4,1 milliárd $ bevételre tett szert (ez átlagban vállalatonként 82,7 millió $-t jelent) és együttesen 24 650 főt foglalkoztatott (2011-re előrevetítve ez 557 főt jelent vállalkozásonként).

  • Az Egyesült Királyság kormánya 2008-as WES-jelentése (a női vállalkozókat támogató európai hálózatról szóló jelentés) szerint a vállalkozásokban való részvétel terén a nők jelentik a leginkább alulreprezentált csoportot. Az Egyesült Királyság 4,7 millió vállalkozásának csupán 15 %-a rendelkezik többségi női vezetéssel, és.ha a nők és a férfiak azonos arányban indítanának vállalkozásokat, minden évben további 150 000 új vállalkozás létesülne az országban. Ha az Egyesült Királyságban a női vállalkozók száma utolérné az Egyesült Államokban vállalkozó nők számát, 900 000-rel több vállalkozás működne az országban.

  • 2008-ban Svédországban 131 000 vállalkozás élén állt nő, összbevételük meghaladta a 35 milliárd €-t is, összesen mintegy 358 000 alkalmazottat foglalkoztattak, és több mint 6 milliárd €-t fizettek ki bér és fizetés formájában dolgozóiknak.

A nők másként vezetik vállalkozásaikat, mint a férfiak, ezért kifejezetten a nők támogatását szolgáló intézkedésekre van szükség:

  • Először is a nőknél egy vállalkozás indításakor a családi körülmények többet nyomnak a latba (a nők 61 %-ával szemben a férfiaknak csak 49 %-a gondolkodik így). Alaposan mérlegelik a siker lehetőségét és tüzetesen megvizsgálják az összes lehetséges buktatót, mielőtt otthonukat biztosítékként és/vagy a család megtarkítását a vállalkozásindításhoz tőkeként használnák, .

  • Másodsorban, ha egy nő új vállalkozásba kezd, a legtöbb esetben megtartja a korábbi állását, és egy ideig párhuzamosan folytatja a két tevékenységet: ez értékelhető úgy is, hogy a nők elővigyázatosabbnak a férfiaknál és jobban fel vannak készülve a kudarc lehetőségére is.

  • Harmadsorban a nők a férfiakhoz viszonyítva hosszabb próbaidőszak után vesznek át már működő vállalkozásokat, miután megismerkedtek a vállalkozás tevékenységével (például ha öröklés vagy az üzleti partnertől való válás vagy különválás révén jutnak a vállalkozáshoz).

  • A negyedik érv a finanszírozásra vonatkozik: a nők által indított vállalkozások tőkeigénye alacsonyabb szintű és kevesebb saját tőkével rendelkeznek, mint a férfiak által indított vállalkozások.

  • Végül pedig a nők vállalkozásai esetében alacsonyabb, de kiegyensúlyozottabb mértékű növekedés figyelhető meg, mint a férfiak által vezetetteknél. Ez gyakran jelenti azt, hogy a kudarc esélye is kisebb.

A női vállalkozókat támogató mentorok hálózata egyike az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 2011. évi felülvizsgálata során javasolt fellépéseknek. A hálózatban az alábbi 17 ország vesz majd részt: Albánia, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Görögország, Hollandia, Írország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Montenegró, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.

Kapcsolattartó:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar