Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Mentoriverkosto auttaa naisyrittäjiä liiketoiminnan alkuun

Bryssel 15. marraskuuta 2011. Euroopan komissio on käynnistänyt tänään uuden eurooppalaisen mentoriverkoston toiminnan. Verkoston avulla edistetään naisyrittäjyyttä tiedon ja kokemusten jakamisen avulla. Euroopan itsenäisistä ammatinharjoittajista vain 34,4 % on naisia. Heidän osuutensa kasvattamiseksi menestyneet liikenaiset mentoroivat naisyrittäjiä, jotka ovat perustaneet uuden yrityksen 2–4 vuotta sitten. Nämä uudet yrittäjät saavat mentoreilta konkreettisia neuvoja siitä, miten he voivat johtaa ja kasvattaa yrityksiään niiden toiminnan kriittisessä varhaisvaiheessa. Mentorit myös valmentavat heitä ja auttavat tarvittavien pehmeiden taitojen hankkimisessa. Verkosto kattaa 17 Euroopan maata, ja siihen osallistuu 170 mentoria.

Yrittäjyys sopii hyvin naisten elämänvalintoihin etenkin siksi, että se antaa mahdollisuuden sovittaa joustavasti yhteen työ ja yksityiselämä ja varsinkin valita työskentelyajan ja -paikan. Talouskriisin takia työttömiksi jääneet naiset voivat myös hyödyntää osaamistaan, perustaa yrityksen ja luoda näin oman työpaikkansa.

Yritys- ja teollisuusasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani toteaa olevan aivan selvää, että naisten luovuutta ja yrittäjäpotentiaalia ei hyödynnetä läheskään tarpeeksi. ”Ne ovat tärkeitä talouskasvun ja uusien työpaikkojen lähteitä, ja niitä olisi kehitettävä ja tuettava Euroopassa. Näinä kriisiaikoina meillä ei ole varaa luopua tällaisesta potentiaalista. Naisyrittäjien määrän kasvu tuo naisille taloudellisia mahdollisuuksia ja tukee osaltaan talouskasvua.”

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Taustaa

Mentorien valinta

Mentorit valitaan sellaisten liikenaisten (tai -miesten) keskuudesta, jotka ovat omistaneet ja johtaneet pk-yritystä menestyksekkäästi vähintään viiden vuoden ajan ja jotka tuntevat naisyrittäjien kohtaamat erityisongelmat. Mentoreiden on myös oltava valmiita ja halukkaita jakamaan tietämystään ja osaamistaan mentoroitavilleen vapaaehtoispohjalta (eli ilman korvausta). Heidän olisi mentoroitava vähintään kahta yrittäjää ja pystyttävä tapaamaan heitä säännöllisesti vähintään vuoden ajan.

Mentoreiden on tavattava mentoroitavansa säännöllisesti ja keskusteltava heidän kanssaan sekä ajankohtaisista että strategisista kysymyksistä yritysten johtamisessa. Tarkoituksena on auttaa mentoroitavia hankkimaan tarvittavat tiedot, taidot ja yrittäjähenkinen asenne. Eturistiriitojen välttämiseksi mentoreilla ei saa olla minkäänlaista taloudellista intressiä mentoroitaviensa yrityksissä.

Naisyrittäjien potentiaali luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja:

  • Yhdysvalloissa naisjohtajia edustavat järjestöt ovat julkistaneet uusimmat numerotiedot 50:stä nopeimmin kasvavasta naisten omistamasta tai johtamasta yrityksestä Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2010 tämä Top-50 tuotti yhteensä 4,1 miljardia US-dollaria (keskimäärin 82,7 miljoonaa dollaria yritystä kohti) ja työllisti 24 650 henkeä (vuoden 2011 ennakkoarvio on keskimäärin 557 työntekijää yritystä kohti).

  • Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa vuoden 2008 WES-raportissaan (The European network to promote women's enterpreneurship), että naiset ovat suurin aliedustettu ryhmä yritystoiminnassa. Vain 15 prosentissa Yhdistyneen kuningaskunnan 4,7 miljoonasta yrityksestä on naisenemmistöinen johto. Jos naiset perustaisivat yrityksiä samaa tahtia kuin miehet, Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustettaisiin joka vuosi 150 000 uutta yritystä lisää. Ja jos naisyrittäjien määrässä päästäisiin Yhdysvaltojen tasolle, yrityksiä olisi 900 000 enemmän.

  • Ruotsissa oli vuonna 2008 yli 131 000 naisten johtamaa yritystä, joiden liikevaihto oli yhteensä yli 35 miljardia euroa. Ne työllistivät noin 358 000 henkeä ja maksoivat työntekijöilleen palkkoina yli 6 miljardia euroa.

Koska naisyrittäjien toimintapa on erilainen kuin miesyrittäjien, tarvitaan erityisesti naisille suunnattuja tukitoimia:

  • Naiset kiinnittävät yritystä perustaessaan enemmän huomiota perheolosuhteisiin (61 % naisista, 49 % miehistä). Naiset pohtivat hyvin tarkkaan onnistumisen todennäköisyyttä ja mahdollisia epäonnistumisen aiheuttajia ennen kuin käyttävät perheen kotia lainan vakuutena ja/tai perheen säästöjä yrityksen alkupääomana.

  • Kun naiset päättävät perustaa uuden yrityksen, he useimmiten säilyttävät entisen työpaikkansa ja tekevät jonkin aikaa kahta työtä samanaikaisesti. Tältä osin voidaan sanoa, että naiset ovat varovaisempia kuin miehet ja paremmin tietoisia epäonnistumisen riskistä.

  • Naiset ottavat jo olemassa olevan yrityksen johtaakseen (esim. perintönä, liikekumppanista eroamisen tai avioeron jälkeen) pidemmän kokeiluajan jälkeen kuin miehet, vasta kun he tuntevat yrityksen toiminnan hyvin.

  • Naisten perustamat yritykset käyttävät vähemmän pääomia kuin miesten ja niillä on vähemmän omaa pääomaa.

  • Naisten perustamat yritykset kasvavat vähemmän mutta vakaammin kuin miesten perustamat. Usein tämä tarkoittaa pienempää epäonnistumisen riskiä.

Eurooppalainen naisyrittäjien mentoriverkosto on yksi toimista, joita ehdotetaan eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen vuoden 2011 uudelleentarkastelussa. Verkosto kattaa 17 maata (Alankomaat, Albania, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Yhteyshenkilö:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar