Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Naisjuhendajad aitavad naisi ettevõtte asutamisel

Brüssel, 15. november 2011. Euroopa Komisjon teatas täna uue naisjuhendajate Euroopa võrgustiku loomisest. Võrgustiku eesmärk on toetada naisettevõtjaid ning jagada oskusteavet ja vahetada kogemusi. Euroopas on naiste osakaal füüsilisest isikust ettevõtjate seas ainult 34,4%. Selle suurendamiseks nõustavad edukad naisettevõtjad kaks kuni neli aastat tagasi ettevõtte loonud naisi. Nad annavad naistele konkreetseid nõuandeid, kuidas uut ettevõtet äri olulises algetapis juhtida ja arendada. Lisaks aitavad juhendajad neil omandada vajalikke sotsiaalseid oskusi (nn pehmed oskused). Võrgustikus osaleb 170 juhendajat 17 Euroopa riigist.

Oma ettevõtte loomine on naiste jaoks hea võimalus paindlikult era- ja tööelu ühitada, sest nii saavad naised valida neile sobiva tööaja ja -koha. Lisaks on majanduskriisi tõttu töö kaotanud naistel võimalik seega kasutada oma oskusi ja teadmisi ning luua ettevõtte asutamise kaudu endale ise töökoht.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani ütles:On selge, et naiste loovusele ja ettevõtlusvõimalustele on majanduskasvu ja uute töökohtade allikana liiga vähe tähelepanu pööratud. Neid võimalusi tuleb Euroopas rohkem arendada, sest me ei saa majanduskriisi arvesse võttes lubada, et selline arengupotentsiaal jääb kasutamata. Naisettevõtjate suurem osakaal tagab naistele majanduses rohkem otsustusõigust ja suurendab majanduskasvu.”

Lisateave:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Taust

Juhendajate valimine

Juhendajateks valitakse naisettevõtjad (või meesettevõtjad), kes on vähemalt viis aastat edukalt omanud ja juhtinud väikese või keskmise suurusega ettevõtet, kes on teadlikud naisettevõtjatele eriomastest raskustest, kes on valmis teadmisi ja oskusteavet vabatahtlikkuse alusel (s.t tasuta) jagama, kellel on võimalus juhendatavatega vähemalt ühe aasta jooksul regulaarselt kohtuda ning kes on nõus juhendama vähemalt kahte ettevõtjat.

Juhendajad kohtuvad hoolealustega regulaarselt ning arutavad koos nii päevakajalisi kui ka strateegilisi ettevõtte juhtimise küsimusi ning aitavad neil omandada vajalikud teadmised, oskused ja enesekindluse. Huvide vastuolu ärahoidmiseks ei ole juhendajatel lubatud olla majanduslikult seotud oma juhendatava ettevõttega.

Naisettevõtjate potentsiaal loob majanduskasvu ja uusi töökohti.

  • USAs avaldasid naisjuhtide organisatsioonid (Women Presidents’ Organisations – WPOs) värsked andmed 50 naiste omanduses oleva või naiste poolt juhitava Põhja-Ameerika ettevõtte kohta, mis on kõige kiiremini kasvanud. Sellesse pingeritta kuuluva 50 ettevõtte kogutulu oli 2010. aastal 4,1 miljardit dollarit (keskmine tulu 82,7 miljonit dollarit) ning nad andsid 2010. aastal tööd kokku 24 650 inimesele (prognoositav 2011. aasta keskmine on 557 töötajat ettevõtte kohta).

  • Ühendkuningriik märgib naisettevõtluse edendamise Euroopa võrgustiku (The European network to promote women's enterpreneurship – WES) 2008. aasta aruandes, et naised moodustavad kõige suurema ettevõtluses alaesindatud rühma. Ainult 15% Ühendkuningriigi 4,7 miljonist ettevõttest juhib naine. Kui naised asutaksid ettevõtteid samas tempos kui mehed oleks Ühendkuningriigis igal aastal 150 000 uut ettevõtet rohkem. Kui aga naisettevõtluse tase Ühendkuningriigis oleks sama mis USAs, siis oleks Ühendkuningriigis 900 000 ettevõtet rohkem.

  • Rootsis oli 2008. aastal naisjuht 131 000 ettevõttel, mille kogukäive oli üle 35 miljardi euro ja mis andsid tööd ligikaudu 358 000 inimesele, makstes neile töötasu kokku 6 miljardi euro väärtuses.

Naiste ettevõtluskäitumine erineb meeste omast, mistõttu vajavad naised eriomaseid toetusmeetmeid.

  • Esiteks pööravad naised ettevõtet asutades rohkem tähelepanu perekondlikele aspektidele (61% võrreldes 49%ga meeste puhul). Nad kaaluvad väga põhjalikult eduvõimalusi ja ebaõnnestumisohte enne, kui kasutavad uue ettevõtte asutamisel perekonnale kuuluvat maja tagatisena ja/või pere sääste kapitalina.

  • Teiseks otsustavad uue ettevõtte asutanud naised tavaliselt endise töökoha alles jätta ning töötada mõnda aega paralleelselt kahel kohal. Seega võib öelda, et naised on ettevaatlikumad kui mehed ja nad tajuvad ebaõnnestumisohtu teravamalt.

  • Kolmandaks võtavad naised olemasoleva ettevõte üle pärast pikemat katsetamisperioodi kui mehed, olles ennast enne ettevõtte tegevusega täielikult kurssi viinud (võimalikud põhjused on pärandus, äripartnerist eraldi elama asumine või lahutamine jne).

  • Neljas iseärasus puudutab rahastamist, s.t naiste asutatud ettevõtete kapital ja omakapital on väiksemad kui meeste asutatud ettevõtetel.

  • Viimase eripärana on naiste ettevõtete majanduskasv väiksem, kuid stabiilsem, võrreldes meeste ettevõtetega. See tähendab tavaliselt väiksemat ebaõnnestumisohtu.

Naisettevõtjate juhendajate Euroopa võrgustiku loomine on üks meetmetest, mida soovitati Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamisel 2011. See hõlmab 17 riiki – Albaania, Belgia, Küpros, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Montenegro, Madalmaad, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Türgi ja Ühendkuningriik).

Kontaktisik:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar