Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kvindelige mentorer skal hjælpe kvindelige iværksættere med at komme i gang

Bruxelles, den 15. november 2011. Europa-Kommissionen har i dag lanceret et nyt EU-netværk af mentorer, der skal fremme kvindelige iværksættere gennem udveksling af knowhow og erfaring. Kvinder udgør kun 34,4 % af selvstændige i Europa. For at øge denne andel skal succesfulde erhvervskvinder hjælpe kvindelige iværksættere, der har etableret en ny virksomhed inden for de seneste to til fire år. Mentorerne vil give de nye iværksættere konkrete råd om, hvordan de bedst driver deres virksomhed og får den til at vokse i denne tidlige og kritiske fase, samt hjælpe dem med at udvikle de nødvendige bløde færdigheder og coache dem. Netværket kommer til at dække 17 europæiske lande, og 170 mentorer vil deltage i det.

Iværksætteri passer godt sammen med kvinders valg i livet, da det giver dem fleksibilitet med hensyn til at forene arbejdsliv og familieliv, særlig hvad angår arbejdstid og arbejdssted. Desuden vil mange kvinder, der er blevet arbejdsløse på grund af den økonomiske krise, kunne bruge deres kompetencer og viden ved at stifte deres egen virksomhed og skabe deres eget job.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "Det er tydeligt, at kvindelig kreativitet og iværksætterpotentiale er de mest uudnyttede kilder til økonomisk vækst og nye job, og de bør udnyttes bedre i Europa. I disse krisetider har vi ikke råd til at gå glip af dette potentiale. Flere kvindelige iværksættere vil give kvinder større økonomisk indflydelse og bidrage til vækst."

Læs mere på:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Baggrund

Valg af mentorer

Mentorerne vil blive udvalgt blandt erhvervskvinder (eller erhvervsmænd), der har haft personlig succes med at eje og administrere en SMV i mindst fem år, og som er klar over, hvilke udfordringer kvindelige iværksættere står over for. De skal være parate til at dele deres erfaring og viden med deres mentees på frivillig basis (dvs. uden vederlag), mødes med dem jævnligt i mindst ét år og have mindst to mentees.

Mentorerne skal mødes jævnligt med deres mentees og drøfte aktuelle og strategiske spørgsmål i forbindelse med forvaltningen af deres virksomheder og på den måde hjælpe dem med at opbygge/tilegne sig den nødvendige viden og færdigheder samt den rette selvtillid/tankegang. For at undgå interessekonflikter må mentorerne ikke have nogen økonomisk interesse i deres mentees virksomheder.

Kvindelige iværksætteres potentiale for at skabe økonomisk vækst og nye job:

  • I USA har Women Presidents’ Organisation (WPO) offentliggjort de seneste tal for de 50 hurtigst voksende kvindeejede eller kvindeledede virksomheder i Nordamerika. Top 50-listen havde tilsammen en omsætning på 4,1 mia. USD i 2010 (i gennemsnit 82,7 mio. USD) og beskæftigede samme år tilsammen 24 650 personer (det forventede gennemsnit for 2011 er 557 ansatte pr. virksomhed).

  • Den britiske regering nævner i sin WES-rapport for 2008 (det europæiske netværk til fremme af iværksætterånd blandt kvinder), at kvinder er den mest underrepræsenterede gruppe med hensyn til deltagelse i virksomheder. Kun 15 % af de 4,7 mio. virksomheder i Storbritannien har et flertal af kvinder i ledelsen, og hvis lige så mange kvinder som mænd startede virksomhed, ville der være 150 000 flere nyopstartede virksomheder i Storbritannien hvert år. Hvis Storbritannien havde et lige så højt niveau af kvindelige iværksættere som USA, ville der være 900 000 flere virksomheder i Storbritannien.

  • I Sverige var over 131 000 virksomheder i 2008 ledet af kvinder. De havde en samlet omsætning på over 35 mia. EUR, beskæftigede omkring 358 000 personer og udbetalte over 6 mia. EUR i løn til deres ansatte.

Kvinder driver virksomhed på en anden måde end mænd. Derfor er der behov for støtteforanstaltninger rettet særlig mod kvinder:

  • For det første tillægger kvinder familieforhold større betydning, når de overvejer at starte egen virksomhed (61 % mod 49 % for mænds vedkommende). De tænker meget nøje over sandsynligheden for succes og undersøger grundigt hver potentielle risiko for nederlag, inden de stiller sikkerhed i familiens hus eller og/eller anvender familiens opsparing som startkapital i virksomheden.

  • For det andet vil de fleste kvinder, der beslutter sig for at starte egen virksomhed, i de fleste tilfælde beholde deres gamle job og udøve begge aktiviteter parallelt i en periode. I den forbindelse kan man sige, at kvinder er mere forsigtige end mænd og at deres bevidsthed om risikoen for at fejle er mere udviklet.

  • For det tredje overtager kvinder eksisterende virksomheder efter en længere testperiode end mænd, når de først er bekendte med virksomhedens aktiviteter (pga. arv, separation eller skilsmisse fra en forretningsforbindelse, osv.).

  • Det fjerde særtræk er finansiering: Kvinder starter virksomheder med mindre kapital end mænd og har mindre egenkapital.

  • Endelig har kvindelige iværksættere sammenlignet med mænd en mindre men mere stabil vækst. Det vil ofte sige mindre risiko for at slå fejl.

EU-netværket af mentorer for kvindelige iværksættere er ét af de tiltag, der er stillet forslag om i revisionen af Small business act for Europa for 2011. Det vil omfatte 17 lande (Albanien, Belgien, Cypern, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Grækenland, Irland, Italien, Montenegro, Nederlandene, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien ,Tyrkiet og Ungarn).

Kontaktperson:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar