Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia consolidează capitolul legat de justiție și drepturi fundamentale din bugetele viitoare ale UE

Bruxelles, 15 noiembrie 2011 – În Europa, cetățenii au nevoie să se simtă în siguranță atunci când locuiesc, călătoresc sau își fac cumpărăturile în alt stat membru decât cel propriu. Ei ar trebui să se poată baza pe accesul la justiție, indiferent în care parte a UE se află. Astăzi, Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri de simplificare a programelor de finanțare UE menite să sprijine instituirea unui spațiu de justiție în UE. Programele vor sprijini acțiunile UE cu scopul de a îmbunătăți cooperarea europeană în materie civilă și penală, a permite persoanelor să își exercite mai bine drepturile în calitate de cetățeni ai UE și a promova egalitatea de șanse. De asemenea, acestea vor contribui la consolidarea eforturilor UE de combatere a infracționalității și a cererii și ofertei de droguri și de protejare a drepturilor cetățenilor (cum ar fi persoanele acuzate de o infracțiune sau victimele infracțiunilor) în cadrul procedurilor penale. Cele două noi programe reprezintă o simplificare majoră față de programele existente, implicând mai puține formalități și o mai mare eficiență la nivelul gestionării. Ele se vor desfășura în perioada 2014-2020, cu un buget propus în valoare de 803 milioane EUR.

Datorită Tratatului de la Lisabona, Comisia are în prezent instrumentele necesare pentru a lua mai multe măsuri în domeniul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei . Comisia elaborează propuneri concrete pentru a proteja drepturile cetățenilor ”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „ Însă nu este suficient ca legislația să existe . Trebuie să sensibilizăm cetățenii cu privire la drepturile lor, să oferim practicienilor din domeniul juridic instrumentele necesare pentru ca aceștia să poată aplica legislația UE și să punem în comun soluțiile de politică . Aceste două noi programe vizează îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție și promovarea drepturilor lor. Ele vor îmbunătăți cooperarea judiciară, vor sprijini formarea judecătorilor, a procurorilor și a altor membri ai profesiilor juridice, vor combate traficul de droguri și vor sprijini victimele infracțiunilor, promovând în același timp egalitatea de gen și drepturile persoanelor cu handicap. Datorită lor, spațiul de justiție și de drept va deveni o realitate la nivelul întregii UE .”

Programul privind justiția și programul privind drepturile și cetățenia vor consolida șase programe de finanțare existente în domeniul justiției și drepturilor cetățenilor. Acestea vor susține eforturile Comisiei de a crea un veritabil spațiu UE al justiției, concentrându-se asupra activităților care prezintă o mai mare valoare adăugată la nivelul UE.

Programul privind justiția , cu un buget de 416 de milioane EUR, are drept obiectiv garantarea aplicării efective a legislației UE în materie de justiție civilă și penală. Acesta va contribui la asigurarea unui acces corespunzător la justiție al persoanelor și întreprinderilor în procedurile juridice transfrontaliere din Europa și va sprijini acțiunile UE de combatere a drogurilor și a infracțiunilor.

Programul privind drepturile și cetățenia , cu un buget de 387 de milioane EUR, va contribui la respectarea efectivă, în situații practice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, sporindu-le vizibilitatea și asigurând aplicarea mai coerentă a acestora pe întreg teritoriul UE. De asemenea, el va promova drepturile copilului, principiile nediscriminării (pe baza originii rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei sau orientării sexuale) și egalității de gen (inclusiv prin proiecte de combatere a violenței împotriva femeilor și copiilor).

Context

Pentru a atinge aceste obiective, noile programe vor sprijini activități precum:

  • formarea profesională a judecătorilor și avocaților în Europa, astfel încât aceștia să fie în măsură să aplice în practică legislația și drepturile UE (a se vedea, de asemenea, IP/11/1021 );

  • consolidarea cooperării UE în materie de justiție și drepturi ale cetățenilor prin intermediul rețelelor practicienilor din domeniul juridic, ale organizațiilor neguvernamentale și ale factorilor de decizie politică;

  • oferirea de instrumente practice pentru cetățeni și întreprinderi, pentru ca aceștia să își exercite drepturile și să aibă acces la justiție, precum portalul european e-justiție ;

  • organizarea de campanii naționale și europene de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor garantate de legislația UE și sprijinirea cetățenilor pentru ca drepturilor lor să poată fi aplicate în situații concrete.

De asemenea, Comisia va propune, înainte de sfârșitul anului, un nou program, denumit „Europa pentru cetățeni”. Acest program va sprijini o serie de activități adresate cetățenilor, pentru ca aceștia să poată cunoaște și înțelege mai bine Uniunea Europeană, valorile și istoria acesteia, cum ar fi rememorarea trecutului Europei și organizarea de parteneriate între orașe (înfrățirea orașelor).

Noile programe vor consolida șase programe deja existente în domeniul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei, care se derulează în perioada de finanțare 2007-2013:

  • Programul „Justiție civilă”;

  • Programul „Justiție penală”;

  • Programul „Drepturi fundamentale și cetățenie”;

  • Programul Daphne III;

  • Programul „Prevenirea și informarea cu privire la consumul de droguri”;

  • Secțiunile „Nediscriminare și diversitate” și „Egalitatea de gen” ale Programului pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială (PROGRESS).

În cele două consultări publice care au stat la baza propunerilor de astăzi, majoritatea respondenților au fost de acord cu necesitatea de a simplifica programele de finanțare în curs și de a reduce numărul acestora.

Pentru informații suplimentare

Programele de finanțare ale UE în domeniul justiției:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Sala de presă pe teme de justiție:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar