Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság megerősíti a jövőbeni uniós költségvetés igazságügyi és alapjogi dimenzióját

Brüsszel, 2011. november 15. Az európai embereknek biztonságban kell érezniük magukat akkor is, ha valamely másik tagállamban, élnek, utaznak vagy vásárolnak. Az EU bármely részében tartózkodjanak is, hozzáférést kell biztosítani számukra az igazságszolgáltatáshoz. A mai napon az Európai Bizottság az egyszerűsített finanszírozási programokra vonatkozó javaslatokat nyújt be, amelyek célja a jogérvényesülésen alapuló uniós térség kiépítésének elősegítése. E programok támogatást nyújtanak a polgári és büntetőjoggal kapcsolatos európai együttműködés fejlesztésére irányuló uniós fellépésekhez, lehetővé teszik, hogy az európaiak hatékonyabban érvényesíthessék uniós polgárságukból fakadó jogaikat, illetve előmozdítják az egyenlőséget. Ezenfelül segítséget nyújtanak a bűnözés elleni küzdelem, a kábítószer-kereslet és -kínálat visszaszorítása, valamint a büntetőeljárások során a személyek (például a bűncselekmények vádlottjai vagy áldozatai) jogainak védelme terén kifejtett uniós erőfeszítésekhez. A két új program a meglévő programokhoz képest lényegesen egyszerűbb, kevesebb papírmunkával jár és hatékonyabban kezelhető. A 2014–2020 közötti időszakra terjednek ki, a javasolt költségvetésük pedig 803 millió eurót tesz ki.

„A Lisszaboni Szerződés értelmében a Bizottság immár megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy többet tegyen a jogérvényesülés, a jogok és az uniós polgárság ügye érdekében. A Bizottság konkrét javaslatokat nyújt be a polgárok jogainak védelme érdekében – jelentette ki Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos. „A jogalkotás önmagában azonban nem elegendő. Fel kell hívnunk az emberek figyelmét a jogaikra, fel kell vértezünk a jogászokat a megfelelő eszközökkel az uniós jog alkalmazására, és meg kell osztanunk egymással a szakpolitikai megoldásokat. Ez a két új program a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének javítására és a jogaik előmozdítására irányul. Elősegítik majd az igazságügyi együttműködés javítását, a bírák, ügyészek és más jogi szakemberek képzését, az illegális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet, támogatást nyújtanak a bűncselekmények áldozatainak, valamint előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és a fogyatékkal élők jogait. E programoknak köszönhetően ténylegesen megvalósulhat a jogérvényesülés és az alapjogok az egész EU-ra kiterjedő térsége.”

A javasolt „Jogérvényesülés” program és „Alapvető jogok és polgárság” program egységes keretbe foglalja a jogérvényesülés és az alapjogok területén jelenleg életben lévő hat finanszírozási programot. Támogatást nyújtanak a Bizottságnak a hatékony uniós jogérvényesülés térsége érdekében kifejtett erőfeszítéseihez, az uniós szinten nagyobb hozzáadott értéket képviselő tevékenységekre helyezve a hangsúlyt.

A 416 millió eurós költségvetéssel rendelkező Jogérvényesülés program célja a polgári és büntetőjogi uniós jogszabályok hatékony alkalmazásának biztosítása. E program elősegíti, hogy a magánszemélyek és vállalkozások megfelelően hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz a határokon átnyúló jogi ügyekben, és támogatást nyújt a kábítószer-kereskedelem és a bűnözés visszaszorítására irányuló uniós fellépésekhez.

A 387 millió eurós költségvetésű Alapvető jogok és uniós polgárság program célja, hogy elősegítse a személyek jogainak és szabadságainak hatékony gyakorlati érvényesülését. Ennek érdekében növelik az emberek jogaikkal kapcsolatos tudatosságát, és e jogok Unió-szerte történő következetes alkalmazását. Továbbá előmozdítja a gyermekek jogait, a faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmának elvét és a nemek közötti egyenlőséget (ideértve a nők és gyermekek elleni erőszak visszaszorítására irányuló küzdelemmel kapcsolatos projekteket).

Előzmények

E célkitűzések eléréséhez az új programok támogatást nyújtanak az alábbi tevékenységekhez is:

  • a bírák és jogászok képzése Európa-szerte, az uniós jog és az alapjogok gyakorlati alkalmazásának elősegítésére (lásd még IP/11/1021 is),

  • az igazságügyi és alapjogi kérdésekkel kapcsolatos uniós együttműködés erősítése a jogi szakemberek, nem kormányzati szervezetek és politikai döntéshozók hálózatának kiépítése révén,

  • olyan gyakorlati eszközök a polgárok és vállalkozások számára, amelyek elősegítik a jogaik érvényesülését és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést (például az European e-Justice portál ),

  • nemzeti és európai szintű kampányok szervezése, amelyek célja a lakosság tájékoztatása az uniós jog által biztosított jogairól, illetve segítségnyújtás e jogok gyakorlati alkalmazásához.

A Bizottság továbbá ez év végéig javaslatot tesz egy új, „Európa a polgárokért” elnevezésű programra. Ez a program az olyan tevékenységek támogatására irányul, amelyek célja a polgárok EU-val, annak értékeivel és történelmével kapcsolatos tudatosságának és ismereteinek növelése, például megemlékezés Európa múltjáról és városok közötti partnerségek (testvérvárosi program).

Az új programok egységes keretbe foglalják a jogérvényesülés, az alapjogok és az uniós polgárság területén a 2007–2013 közötti finanszírozási időszakban életben lévő hat programot, melyek a következők:

  • „Polgári jogi jogérvényesülés” program,

  • „Büntetőjogi jogérvényesülés” program,

  • „Alapvető jogok és uniós polgárság” program,

  • „Daphne III.” program,

  • „Drogprevenció és felvilágosítás” program,

  • A Foglalkoztatási és szociális szolidaritási program (PROGRESS) „Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség” és „Nemek közötti egyenlőség” szakasza.

A mai javaslatok alapjait lefektető két nyilvános konzultáció során a válaszadók többsége egyetértett azzal, hogy a jelenlegi finanszírozási programok egyszerűsítésére, illetve azok számának csökkentésére van szükség.

További információk

Uniós finanszírozási programok a jogérvényesülés területén:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar