Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Prihodnje financiranje notranjih zadev: več denarja, večja prožnost, preprostejši predpisi

Bruselj, 15. novembra 2011 – Nedavni dogodki, pa naj bo to arabska pomlad ali pa teroristični napadi na Norveškem, ponazarjajo, kako pomembno je, da se lahko EU hitro in učinkovito odzove na močno spremenljive krizne razmere. Zato bo Evropska komisija povečala sredstva za notranje zadeve ter izboljšala in poenostavila načine črpanja sredstev EU.

Komisija za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predlaga skupni proračun za notranje zadeve v višini 10,7 milijarde evrov. To je skoraj 40-odstotno povečanje v primerjavi s skupnim proračunom za obdobje 2007–2013.

Povečanje razpoložljivih sredstev za obvladovanje migracijskih tokov in odpravljanje groženj varnosti bo spremljalo zmanjšanje števila skladov s šestih na dva: nov sklad za azil in migracije s celotnim proračunom v višini 3 869 milijonov evrov in nov sklad za notranjo varnost v vrednosti 4 648 milijonov evrov. Poenostavitev predpisov, pospešitev postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen bo zagotovilo hitrejše doseganje rezultatov na terenu.

„S temi predlogi bomo podprli zmogljivost EU za zagotavljanje pomoči na pravem mestu in ob pravem času. Če želimo reševati vedno bolj nadnacionalne probleme, ki pestijo EU, je nujno, da uvedemo preprostejša in prožnejša pravila za dodeljevanje ustreznih sredstev. EU se mora na dogodke, kakršnim smo bili v preteklih mesecih priča v Zahodni Afriki, odzivati hitreje in učinkoviteje,“ je dejala Cecilia Malmström, Evropska komisarka za notranje zadeve.

Ozadje

Sklada, ki ju je Komisija predlagala v svojem današnjem sporočilu, bosta omogočila financiranje politik za azil in migracije, sistemov učinkovitega upravljanja meja, boja proti organiziranemu kriminalu, korupciji in terorizmu ter mnoge druge ukrepe.

Poudarek sklada za azil in migracije bo na tokovih ljudi in celovitem obvladovanju migracij. Namenjen bo podpori ukrepom obravnave vseh vidikov migracij, vključno z azilom, zakonitimi migracijami, integracijo in vračanjem državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Razpolagal bo s sredstvi v višini 3 869 milijonov evrov.

Sklad za notranjo varnost bo namenjen podpori izvajanju strategije notranje varnosti (IP/10/1535 in MEMO/10/598) in spodbujanju evropskega pristopa k sodelovanju na področju kazenskega pregona, vključno z upravljanjem zunanjih meja Unije. Skupni proračun sklada bo znašal 4 648 milijonov evrov. Ta sredstva se bodo uporabljala tudi za pokritje razvoja novih informacijskih sistemov, kot sta prihodnji sistem vstopa/izstopa in program za registrirane potnike.

Z novo strukturo financiranja bodo partnerji bolje razumeli pravila, omogočene pa bodo tudi ekonomije obsega. Poleg tega se bo EU na podlagi prožnega sistema za odzivanje v izrednih razmerah v okviru obeh skladov lahko hitro odzivala na močno spremenljive krizne razmere, kot so mešani migracijski tokovi ali teroristični oziroma kibernetski napadi. Nova sklada bosta nadomestila Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, Evropski sklad za begunce, Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za vračanje ter dva specifična programa Preprečevanje kriminala in boj proti njemu (ISEC) in Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo (CIPS).

V Lizbonski pogodbi, stockholmskem programu in akcijskem načrtu za njegovo izvajanje je bil opredeljen obseg ukrepanja EU na področju notranjih zadev do leta 2014. Pri načrtovanju porabe sredstev EU za politike na področju notranjih zadev po letu 2013 bi bilo treba razmišljati o obdobju po navedenem načrtu, poudarek pa dati doseganju rezultatov in boljšemu dopolnjevanju z nacionalnimi proračuni. Na začetku naslednjega večletnega finančnega okvira (2014–2020) bo Komisija z vsako udeleženo državo razpravljala o načinih uporabe sredstev za notranje zadeve, ki bi lahko največ prispevali k izpolnitvi vseh ciljev politike EU na tem področju. S tem dialogom bo poskrbljeno za usmerjenost k prednostnim nalogam v okviru politike in rezultatom.

O zakonodajnih predlogih bo Komisija zdaj razpravljala in se pogajala z Evropskim parlamentom in Svetom. Sklada naj bi začela delovati leta 2014.

Dodatne informacije

Glej MEMO/11/785.

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm.

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar