Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Finanțarea viitoare în domeniul afacerilor interne: mai mulți bani, mai multă flexibilitate, norme mai simple

Bruxelles, 15 noiembrie 2011 – Evenimentele recente, fie că este vorba de primăvara arabă sau de atacurile teroriste din Norvegia, ilustrează cât de important este ca UE să poată reacționa în mod rapid și cu eficacitate la situații de criză cu o evoluție rapidă. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană va majora finanțarea disponibilă pentru domeniul afaceri interne și va îmbunătăți și va simplifica modul de alocare a finanțării UE.

Pentru următorul cadru financiar multianual (perioada 2014-2020), Comisia propune un buget total pentru domeniul afacerilor interne de 10,7 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o creștere de aproape 40 % față de bugetul total pentru perioada 2007-2013.

Dacă valoarea finanțării disponibile pentru gestionarea fluxurilor de migrație și abordarea amenințărilor la adresa securității va crește, numărul fondurilor va fi însă redus de la șase la două: un nou fond azil și migrație, cu un buget total de 3 869 de milioane EUR și un nou fond pentru securitate internă cu alocări de 4 648 de milioane EUR. Simplificarea normelor, accelerarea procedurilor și reducerea birocrației vor asigura obținerea mai rapidă a rezultatelor, pe teren.

Prin aceste propuneri, consolidăm capacitatea UE de a oferi sprijin atunci când și acolo unde este cel mai necesar. O finanțare corespunzătoare cu norme mai simple și mai flexibile este esențială pentru a aborda provocările cu caracter din ce în ce mai transnațional cu care se confruntă UE. Avem nevoie de un răspuns al UE mai rapid și mai eficace la evenimente precum cele la care am asistat în Africa de Nord în ultimele luni”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Context

Cele două fonduri propuse în comunicarea de astăzi a Comisiei vor oferi oportunități de finanțare pentru politicile în domeniul azilului și al migrației, pentru sisteme de gestionare eficace a frontierelor, pentru lupta împotriva criminalității organizate, a corupției și a terorismului și pentru multe alte domenii:

Fondul azil și migrație se va concentra asupra fluxurilor de persoane și asupra gestionării integrate a migrației. Acesta va sprijini acțiuni care abordează toate aspectele migrației, inclusiv azilul, migrația legală, integrarea și returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Bugetul total al acestuia este stabilit la 3 869 de milioane EUR.

Fondul pentru securitate internă va sprijini punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă (IP/10/1535 și MEMO/10/598) și abordarea UE în ceea ce privește cooperarea în domeniul aplicării legii, inclusiv gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. Acesta va dispune de un buget global de 4 648 de milioane EUR care va acoperi, de asemenea, dezvoltarea de noi sisteme informatice, cum ar fi viitorul sistem de intrare/ieșire și programul de înregistrare a pasagerilor.

Această nouă structură de finanțare va permite o mai bună înțelegere a normelor de către toți partenerii, creându-se astfel economii de scară. Mai mult, un mecanism flexibil de răspuns în situații de urgență, prevăzut în cele două fonduri, îi va permite UE să reacționeze rapid în cazul unor situații de criză cu evoluție rapidă, cum ar fi fluxurile migratorii mixte ori atacurile teroriste sau cibernetice. Cele două fonduri vor înlocui Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe, Fondul european pentru refugiați, Fondul pentru frontierele externe, Fondul european de returnare, precum și cele două programe specifice Prevenirea și combaterea criminalității (ISEC) și Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate (CIPS).

Tratatul de la Lisabona, Programul de la Stockholm și planul său de acțiune au definit sfera de aplicare a acțiunii UE în domeniul afacerilor interne până în 2014. Finanțarea acordată de UE pentru politicile în domeniul afacerilor interne după 2013 ar trebui să aibă în vedere obiective dincolo de această foaie de parcurs și să se concentreze asupra obținerii de rezultate și asupra unei complementarități mai bune cu bugetele naționale. La începutul următorului cadru financiar multianual (2014-2020), Comisia va discuta cu fiecare stat participant cu privire la modul în care finanțarea în domeniul afacerilor interne poate fi cel mai bine folosită pentru a se îndeplini toate obiectivele de politică ale UE în acest sector. Dialogul va asigura posibilitatea concentrării asupra priorităților politicilor și asupra rezultatelor.

Aceste propuneri legislative vor fi discutate și negociate acum cu Parlamentul European și Consiliul. Fondurile ar trebui să devină operaționale în 2014.

Pentru informații suplimentare

A se vedea MEMO/11/785

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar