Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Narkotikarapport: EU-kommissionär Cecilia Malmström manar till vaksamhet mot syntetiska droger och vill se fler insatser mot narkotikahandel

Bryssel den 15 november 2011 – Årsrapporten för 2011 från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), som släpps idag, visar att narkotikaanvändningen är relativt stabil i Europa och att det finns vissa positiva tecken som att kokainanvändningen kan ha nått kulmen och att cannabisanvändningen fortsätter att minska bland ungdomar. Men tecknen på stabilisering när det gäller användningen av mer etablerade droger uppvägs av framväxten av nya hot, t.ex. den ökade tillgången på syntetiska droger, den snabba uppkomsten av nya ämnen och utbrett blandmissbruk (att samtidigt använda flera typer av droger). I rapporten framhålls också ny oro för risken för hiv-utbrott bland sprutnarkomaner.

– Jag välkomnar den senaste rapporten från ECNN, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Det finns visserligen vissa positiva utvecklingstendenser i fråga om användningen av kokain och cannabis, men vi måste fortsätta att vara uppmärksamma på framför allt användningen av nya syntetiska ämnen. De brottsbekämpande myndigheterna måste också fortsätta att bekämpa de organiserade kriminella grupper som ligger bakom narkotikahandeln. Kommissionen är fast besluten att stödja detta. Därför kommer jag inom kort att föreslå regler för förverkande och återvinning av tillgångar som härrör från grov brottslighet, däribland narkotikahandel”.

Bakgrund

Omkring 14,5 miljoner européer (15–64 år) har provat kokain någon gång i sitt liv, ungefär 4 miljoner har använt det under det senaste året. Nyligen gjorda undersökningar av användningen av kokain visar på vissa positiva signaler i de mest drabbade länderna. I t.ex. Danmark, Spanien, Italien och Storbritannien (fyra av de fem länderna med den högsta användningen) rapporteras en viss minskning av kokainanvändningen under det senaste året bland yngre (15–34 år).

Omkring 78 miljoner européer, dvs. en av fem vuxna i åldern 15–64 år, har provat cannabis någon gång i sitt liv, varav ungefär 22,5 miljoner har använt det under det senaste året. Det betyder att cannabis fortfarande är den vanligaste olagliga narkotikan som konsumeras i Europa. De senaste uppgifterna för Europa bekräftar dock en allmän stabilisering eller nedåtgående trend för användningen av cannabis bland yngre.

Av rapporten framgår att det pågår en katt och råttalek när det gäller prekursorer, dvs. de kemikalier som används för att tillverka narkotika. Den visar hur tillverkarna av syntetiska droger använder sofistikerade metoder för att kringgå de bestämmelser som ska förhindra att dessa prekursorer sprids. T.ex. framställer de prekursorer från pre-prekursorer eller kamouflerar dem som icke kontrollerade kemikalier som efter import omvandlas till andra ämnen. Fluktuationerna på ecstasymarknaden på senare tid är ett bevis på detta fenomen.

Den snabba framväxten av nya icke kontrollerade psykoaktiva ämnen (som ofta säljs som lagliga droger – legal highs) är ett växande problem. Efter de rekordmånga (41) nya narkotikapreparat som anmäldes till ECNN och Europol 2010 (jämfört med 24 året innan) visar de preliminära uppgifter för 2011 som presenteras idag inga tecken på en minskning. Hittills i år har 39 ämnen rapporterats via det europeiska systemet för tidig varning. Vid ECNN:s senaste undersökning av onlineförsäljare av lagliga droger (juli 2011) hittades rekordmånga (600) nätbutiker som enligt uppgift sålde psykoaktiva produkter och av undersökningen framgick att det finns ett stort antal nya produkter till försäljning.

Heroinmissbruk ligger fortfarande bakom den största andelen narkotikarelaterade sjukdomar och dödsfall i EU. Enligt ECNN:s uppskattningar finns det över 1,3 miljoner personer som regelbundet missbrukar opioider i EU och Norge. Omkring hälften av de drogmissbrukare som får specialiserad behandling i Europa uppger att opioider är deras största problem. I dagens rapport framhålls också nya anledningar till oro, som användningen av andra opioider än heroin och risken för hiv-utbrott bland sprutnarkomaner.

För en effektivare bekämpning av narkotikahandeln kommer kommissionen också att föreslå nya regler för förverkande och återvinning av tillgångar. Distributionskedjorna bakom narkotikahandeln består ofta av organiserade brottslingar. De är verksamma i vinstsyfte och därför måste vi inte bara straffa dem med fängelse, utan vi måste ta ifrån dem den ekonomiska vinsten, bilar och egendom för att göra organiserad brottslighet mindre lönsam på sikt.

Mer information

Rapporten och ECNN:s samtliga pressmeddelanden på 22 språk:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar