Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Poziv Komisarke Malmström k previdnosti glede sintetičnih drog in k večjim prizadevanjem za preprečevanje prometa s prepovedanimi drogami

Bruselj, 15. novembra 2011 – Iz letnega poročila za leto 2011, ki ga je danes izdal Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), je razvidno, da je uporaba drog v Evropi dokaj stabilna, kaže namreč, da je uporaba kokaina najbrž že dosegla svoj vrh in upada, uživanje marihuane pa se pri mladih še naprej zmanjšuje. Toda ti pozitivni znaki stabilnosti uporabe že uveljavljenih drog ne odtehtajo pojava novih groženj. Te vključujejo povečano dosegljivost sintetičnih drog, hitro pojavljanje novih snovi in razširjeno uporabo več različnih drog hkrati. Poročilo opozarja tudi na nove težave zaradi možnih izbruhov okužb z virusom HIV med ljudmi, ki si drogo vbrizgavajo.

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je v zvezi z ugotovitvami poročila povedala: „Vesela sem zadnjega poročila Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Čeprav se uporaba kokaina in marihuane zmanjšuje, pa moramo ostati previdni, zlasti glede uporabe novih, sintetičnih snovi. Organi kazenskega pregona se morajo še naprej boriti proti organiziranemu kriminalu, ki je v ozadju prometa s prepovedanimi drogami. Komisija bo še naprej odločno podpirala ta prizadevanja. Prav zato bom kmalu predlagala predpise za zaseg in izterjavo premoženja, uporabljenega v hudih kaznivih dejanjih, tudi pri prometu s prepovedanimi drogami.“

Ozadje

Približno 14,5 milijona Evropejcev (starih med 15 in 64 let) je že poskusilo kokain, okrog 4 milijone pa ga je uporabljalo v preteklem letu. Ugotovitve nedavnih raziskav o uporabi kokaina kažejo pozitivne rezultate za države, v katerih je položaj najbolj pereč. Danska, Španija, Italija in Združeno kraljestvo (štiri od petih držav z najvišjo stopnjo uporabe drog) poročajo, da se je uporaba kokaina med mladimi odraslimi (15–34 let) v preteklem letu nekoliko zmanjšala.

Približno 78 milijonov Evropejcev – petina odraslih, starih med 15 in 64 let – je že poskusilo marihuano, okrog 22,5 milijona pa jo je uživalo v preteklem letu. To pomeni, da je marihuana v Evropi še vedno najbolj razširjena prepovedana droga. Vendar pa najnovejši evropski podatki potrjujejo, da se uporaba marihuane med mladimi odraslimi ohranja na isti ravni oziroma zmanjšuje.

Poročilo razkriva skrivalnice na področju predhodnih sestavin, tj. kemikalij, ki se uporabljajo za proizvodnjo prepovedanih drog. Ponazarja zapletene tehnike, ki jih uporabljajo proizvajalci sintetičnih drog, da zaobidejo zakone, katerih namen je preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin. S temi tehnikami na primer: pridobivajo predhodne sestavine iz pred-predhodnih sestavin ali te predhodne sestavine prikrijejo s kemikalijami, nad katerimi se kontrole ne izvajajo, in jih po uvozu spremenijo nazaj v predhodne sestavine. Nedavna nihanja na trgu z ekstazijem so dobra ponazoritev tega pojava.

Hitro pojavljanje novih psihoaktivnih snovi, ki niso pod nadzorom in se pogosto prodajajo kot dovoljena omamna sredstva, je vedno večji izziv. Po rekordnih 41 novih drogah, o katerih sta bila leta 2010 obveščena EMCDDA in Europol (v primerjavi s 24 leta 2009), danes objavljeni začasni podatki za leto 2011 kažejo, da njihovo število ne upada. Do zdaj je bilo leta 2011 prek evropskega sistema za zgodnje opozarjanje prijavljenih 39 snovi. V najnovejši raziskavi EMCDDA o spletnih prodajalcih dovoljenih omamnih sredstev (iz julija 2011) se je našlo rekordnih 600 spletnih trgovin, ki domnevno prodajajo psihoaktivne proizvode, pokazala pa se je tudi velika raznolikost ponujenih novih proizvodov.

Največji povzročitelj bolezni in smrti med drogami je še vedno heroin. EMCDDA ocenjuje, da je v EU in na Norveškem več kot 1,3 milijona rednih uporabnikov opioidov. Približno polovica uživalcev drog, ki so v Evropi začeli specializirano zdravljenje, opioide označi za svojo najbolj problematično drogo. Današnje poročilo opozarja na novo zaskrbljenost glede uporabe opioidov (razen heroina) in možnosti izbruha okužbe z virusom HIV med ljudmi, ki si drogo vbrizgavajo.

Da bi se učinkoviteje spoprijeli s prometom s prepovedanimi drogami, Komisija namerava predlagati nove predpise o zasegu in izterjavi premoženja. Distribucijske verige, ki omogočajo prometom s prepovedanimi drogami, so pogosto skupine organiziranega kriminala. Njihov cilj je dobiček, zato je treba tem kriminalcem poleg svobode odvzeti tudi finančni dobiček, avtomobile in lastnino, da bo organizirani kriminal dolgoročno postal manj dobičkonosen.

Dodatne informacije

Poročilo in celoten informativni paket EMCDDA v 22 jezikih:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar