Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Správa o drogách: Komisárka Malmströmová vyzýva k ostražitosti týkajúcej sa syntetických drog a požaduje väčšie úsilie v boji proti obchodovaniu s drogami

Brusel 15. novembra 2011 – Vo výročnej správe za rok 2011, ktorú dnes zverejnilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), sa poukazuje na pomernú stabilitu v užívaní drog v Európe, pričom existujú pozitívne náznaky toho, že užívanie kokaínu zrejme dosiahlo už svoj vrchol a užívanie kanabisu medzi mladými ľuďmi naďalej klesá. Avšak tieto náznaky stability v užívaní etablovanejších drog sú vyvážené objavením nových hrozieb. K nim patria zvýšená dostupnosť syntetických drog, prudký nárast výskytu nových látok a rozšírené užívanie viacerých druhov drog súčasne. V správe sa takisto poukazuje na nové obavy z možnosti vypuknutia HIV medzi mladými ľuďmi, ktorí drogy užívajú intravenózne.

Komentujúc tieto zistenia európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová uviedla: „Vítam najnovšiu správu EMCDDA. Zatiaľ čo vzhľadom na užívanie kokaínu a kanabisu sa vyskytujú určité pozitívne trendy, musíme ostať ostražití najmä vzhľadom na užívanie novších, syntetických látok. Orgány presadzovania práva musia tiež ďalej pokračovať v prenasledovaní skupín organizovanej trestnej činnosti, ktoré stoja za obchodovaním s drogami. Komisia ostáva pevne oddaná podpore tohto programu. Z tohto dôvodu aj ja čoskoro navrhnem predpisy zamerané na zhabanie a vymáhanie majetku zo závažnej trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami“.

Kontext

Okolo 14,5 milióna Európanov (vo veku 15 – 64 rokov) skúsilo počas svojho života kokaín, zhruba 4 milióny ho užili v minulom roku. Najnovšie štúdie o užívaní kokaínu odhaľujú pozitívne znaky v najpostihnutejších krajinách. Napríklad v Dánsku, Španielsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve (štyroch z piatich krajín, kde je kokaín najviac rozšírený) hlásia za posledný rok určitý pokles v jeho užívaní medzi mladými ľuďmi (vo veku 15 – 34 rokov).

Okolo 78 milióna Európanov – jeden z piatich dospelých vo veku od 15 do 64 rokov – skúsilo počas svojho života kanabis, z toho okolo 22,5 milióna ho užilo v minulom roku. To znamená, že kanabis je v Európe najbežnejšie konzumovanou nelegálnou drogou. Avšak posledné európske údaje potvrdzujú všeobecný stabilizujúci alebo klesajúci trend v užívaní kanabisu medzi mladými ľuďmi.

Situáciu v oblasti prekurzorov, chemických látok používaných na výrobu nelegálnych drog možno podľa správy porovnať ku hre na mačku a myš. Správa poukazuje na to, ako výrobcovia syntetických drog používajú sofistikované metódy, aby obišli predpisy zamerané na zabránenie zneužívania týchto prekurzorov. K týmto metódam patria: syntetizovanie prekurzorov z „pred-prekurzorov“ alebo ich maskovanie ako nekontrolovaných chemických látok, ktoré sa po dovoze premenia do pôvodného stavu. Nedávne výkyvy na trhu s extázou potvrdzujú tento fenomén.

Prudký nárast výskytu nových nekontrolovaných psychoaktívnych látok (často predávaných ako tzv. „legálne omamné látky“) predstavujú rastúci problém. Po rekordnom počte 41 nových drog oznámených stredisku EMCDDA a úradu Europol v roku 2010 (v porovnaní s 24 v roku 2009) dnes predložené predbežné údaje za rok 2011 poukazujú na to, že o náznakoch poklesu nemožno hovoriť. Doposiaľ bolo v roku 2011 prostredníctvom európskeho systému včasného varovania (EWS) nahlásených 39 nových látok. EMCDDA vo svojom najnovšom prehľade internetových maloobchodných predajcov legálnych omamných látok (z júla 2011) identifikovalo rekordných 600 online predajní, ktoré údajne predávajú psychoaktívne látky, a odhalilo širokú škálu nových ponúkaných produktov.

Látka, ktorá v EÚ stále spôsobuje najväčší počet chorôb a prípadov smrti súvisiacich s drogami, je heroín. EMCDDA odhaduje, že v EÚ a Nórsku je vyše 1,3 milióna pravidelných užívateľov opiátov. Približne polovica užívateľov drog, ktorí nastupujú na špeciálnu liečbu v Európe, uvádza opiáty ako primárnu problémovú drogu. Dnešná správa poukazuje na nové obavy z užívania iných opiátov než heroínu a z možnosti vypuknutia HIV medzi mladými ľuďmi, ktorí drogy užívajú intravenózne.

S cieľom účinnejšie bojovať proti obchodovaniu s drogami Komisia takisto zamýšľa navrhnúť nové prepisy zamerané na zhabanie a vymáhanie majetku. Distribučné reťazce, ktoré stoja za obchodovaním s drogami, sú často skupiny organizovanej trestnej činnosti. Pracujú pre zisk, a preto ich nesmieme trestať iba odňatím slobody, ale zhabaním finančných ziskov, áut a majetku, aby sa organizovaná trestná činnosť v budúcnosti stala menej zisková.

Ďalšie informácie:

Správa a úplné tlačové materiály EMCDDA v 22 jazykoch:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar