Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag over drugs: commissaris Malmström roept op tot waakzaamheid in verband met synthetische drugs en vraagt om de strijd tegen drugs op te drijven

Brussel, 15 november 2011 – Uit het jaarverslag 2011 van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het drugsgebruik in Europa betrekkelijk stabiel is gebleven. Er zijn enkele positieve signalen dat het cocaïnegebruik misschien voorbij zijn hoogtepunt is en dat het cannabisgebruik onder jongeren blijft afnemen. Maar de stabilisatie van het gebruik van meer bekende drugs wordt door nieuwe bedreigingen ongedaan gemaakt. Synthetische drugs zijn steeds gemakkelijker verkrijgbaar, nieuwe stoffen worden snel op de markt gebracht en meervoudig drugsgebruik (het gebruik van meer dan één soort drug tegelijkertijd) raakt steeds ruimer verspreid. Voorts is er volgens het verslag nieuwe bezorgdheid ontstaan over de mogelijke verspreiding van hiv onder intraveneuze drugsgebruikers.

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström: "Ik ben verheugd over het laatste verslag van het EMCDDA. Er zijn positieve tendensen in het gebruik van cocaïne en cannabis, maar we moeten waakzaam blijven, vooral voor het gebruik van nieuwere synthetische stoffen. Daarnaast moeten de wetshandhavingsautoriteiten de georganiseerde criminele bendes achter de drugshandel blijven aanpakken. De Commissie zal zich in deze strijd blijven inzetten. Daarom zal ik binnenkort regelgeving voorstellen inzake de confiscatie en de ontneming van vermogensbestanddelen die voor ernstige misdaad, waaronder drugshandel, worden gebruikt."

Achtergrond

Ongeveer 14,5 miljoen Europeanen in de leeftijdscategorie 15‑64 jaar hebben al eens cocaïne geprobeerd en ongeveer 4 miljoen daarvan hebben in het voorbije jaar cocaïne gebruikt. Uit recent onderzoek van het cocaïnegebruik blijkt dat er in de meest getroffen landen enkele positieve signalen zijn. Bijvoorbeeld Denemarken, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk (vier van de vijf landen met het hoogste gebruik) hebben gemeld dat het cocaïnegebruik onder jongvolwassenen (15‑34 jaar) het voorbije jaar wat is afgenomen.

Ongeveer 78 miljoen Europeanen, dat wil zeggen één op de vijf volwassenen in de leeftijdscategorie 15‑64 jaar, hebben al eens cannabis geprobeerd en ongeveer 22,5 miljoen daarvan hebben in het voorbije jaar cannabis gebruikt. Dit betekent dat cannabis nog steeds de meest gebruikte illegale drug in Europa is. De meest recente Europese gegevens bevestigen echter de tendens dat het cannabisgebruik onder jongvolwassenen stabiliseert of afneemt.

Uit het verslag blijkt dat er op het gebied van precursoren, de chemicaliën die voor de productie van drugs worden gebruikt, een kat‑en‑muisspelletje aan de gang is. De producenten van synthetische drugs passen gesofisticeerde technieken toe om de wetgeving die misbruik van deze precursoren moet voorkomen, te omzeilen. Er worden precursoren samengesteld uit pre‑precursoren of de precursoren worden gemaskeerd als niet‑gecontroleerde chemicaliën, die na invoer opnieuw worden omgezet. De recente schommelingen op de ecstasymarkt illustreren dit fenomeen.

Een ander en steeds groter wordend probleem is dat nieuwe niet‑gecontroleerde psychoactieve stoffen (die vaak als legale psychedelica worden verkocht) snel opkomen. In 2010 werd een recordaantal van 41 nieuwe drugs aan het EMCDDA en Europol gemeld (tegenover 24 nieuwe drugs in 2009) en de voorlopige gegevens voor 2011, die vandaag zijn voorgesteld, wijzen niet op een afname. In 2011 zijn tot dusver 39 stoffen gemeld via het Europese systeem voor vroegtijdige waarschuwing. Volgens het meest recente snapshot van het EMCDDA van de online‑verkopers van legale psychedelica (juli 2011) beweert een recordaantal van 600 onlinewinkels psychoactieve producten te verkopen en is het aanbod van nieuwe producten zeer uiteenlopend.

Ten slotte is het grootste deel van drugsgerelateerde ziekten en overlijdens in de EU te wijten aan heroïnegebruik. Het EMCDDA schat dat er in de EU en Noorwegen meer dan 1,3 miljoen regelmatige gebruikers van opioïden zijn. Ongeveer de helft van de drugsgebruikers in Europa die in een gespecialiseerd behandelingscentrum worden opgenomen, verklaart dat opioïden hun grootste probleem vormen. Volgens het verslag van vandaag is er nieuwe bezorgdheid ontstaan over het gebruik van andere opioïden dan heroïne en de mogelijke verspreiding van hiv onder intraveneuze drugsgebruikers.

Om de drugshandel doeltreffender aan te pakken, is de Commissie van plan nieuwe regelgeving voor te stellen inzake de confiscatie en de inbeslagneming van vermogensbestanddelen. Het zijn georganiseerde criminele bendes die zich bezighouden met de distributiekanalen achter de drugshandel. Zij werken uit financieel gewin en moeten dus niet alleen gevangenisstraf krijgen, maar ook hun winsten, auto's en eigendommen verliezen. Georganiseerde misdaad moet op de lange termijn minder winstgevend worden.

Voor meer informatie

Voor het verslag en het volledige perspakket van het EMCDDA in 22 talen, zie:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar