Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ziņojums par narkotikām: Komisāre Malmstrēma aicina uz aktīvu rīcību saistībā ar sintētiskajām narkotikām un uz intensīvākiem centieniem narkotiku tirdzniecības apkarošanā

Briselē, 2011. gada 15. novembrī. Šodien publiskotais 2011. gada ziņojums, kuru sagatavojis Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA), atklāj, ka narkomānijas izplatība Eiropā ir samērā stabila un vērojamas dažas pozitīvas pazīmes – nepieaug kokaīna lietošana un samazinās marihuānas lietošana jauniešu vidū. Lai gan ierasto narkotisko vielu lietošanas apmērs stabilizējas, ir radušies jauni apdraudējumi. Tie ir, piemēram, sintētisko narkotiku plašāka pieejamība, strauja jaunu narkotisko vielu parādīšanās un arvien vairāk izplatītā vairāku narkotisko vielu lietošana vienlaikus. Ziņojumā tiek uzsvērtas arī jaunas bažas par iespējamiem HIV uzliesmojumiem to cilvēku vidū, kas injicē narkotikas.

Komentējot šos secinājumus, iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: "Es atzinīgi novērtēju jaunāko EMCDDA ziņojumu. Lai gan pastāv dažas pozitīvas tendences attiecībā uz kokaīna un marihuānas lietošanu, mums arī turpmāk jābūt modriem, jo īpaši attiecībā uz jaunu sintētisko vielu lietošanu. Tiesībaizsardzības iestādēm ir jāturpina cīņa ar organizētās noziedzības grupējumiem, kas nodarbojas ar narkotiku tirdzniecību. Komisija saglabā savu stingro apņemšanos atbalstīt šo mērķi. Šā iemesla dēļ es arī drīz ierosināšu noteikumus par tādu līdzekļu konfiskāciju un atgūšanu, kuri saistīti ar smagiem noziegumiem, tai skaitā narkotiku tirdzniecību."

Pamatinformācija

Apmēram 14,5 miljoni eiropiešu (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) savas dzīves laikā ir lietojuši kokaīnu, apmēram 4 miljoni to ir lietojuši aizvadītā gada laikā. Nesenas aptaujas par kokaīna lietošanu atklāj dažas pozitīvas tendences visvairāk skartajās valstīs. Piemēram, Dānija, Spānija, Itālija un Apvienotā Karaliste (četras no piecām valstīm, kurās ir visaugstākie lietošanas līmeņi) ziņo, ka aizvadītajā gadā ir samazinājusies kokaīna lietošana jauniešu vidū (vecumā no 15 līdz 34 gadiem).

Apmēram 78 miljoni eiropiešu – viens no pieciem pieaugušajiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem – vienreiz dzīvē ir lietojuši marihuānu, apmēram 22,5 miljoni eiropiešu marihuānu ir lietojuši aizvadītajā gadā. Tas nozīmē, ka marihuāna vēl joprojām ir Eiropā visvairāk lietotā nelegālā narkotika. Tomēr jaunākie dati par Eiropu apstiprina aģentūras iepriekš novēroto tendenci, ka marihuānas lietošana jauniešu vidū samazinās.

Ziņojums atklāj, ka notiek "paslēpju spēlēšana" prekursoru jomā (prekursori ir ķīmiskās vielas, kas tiek izmantotas nelegālo narkotiku ražošanai). Tas atklāj, kā sintētisko narkotisko vielu ražotāji izmanto sarežģītas tehnoloģijas, lai apietu tiesību aktus, kas paredzēti, lai novērstu šo prekursoru novirzīšanu narkotiku ražošanai. Piemēram, prekursori tiek sintezēti no pirmsprekursoriem vai maskēti kā nekontrolētas ķīmiskās vielas, lai pēc importēšanas tos atkal varētu pārveidot par prekursoriem. Šo parādību atspoguļo nesenās svārstības ecstasy tirgū.

Arvien nopietnāka problēma ir straujā jaunu neregulētu psihoaktīvo vielu parādīšanās (kas bieži tiek tirgotas kā "legālas apreibinošās vielas"). Pēc rekordlielā jaunu narkotisko vielu skaita (41 viela), kas tika paziņots EMCDDA un Eiropolam 2010. gadā (salīdzinājumam – 2009. gadā tika paziņots par 24 vielām), šodien publiskotie provizoriskie dati par 2011. gadu atklāj, ka samazināšanās tendences nav vērojamas. Līdz šim 2011. gadā, izmantojot Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmu (EABS), ir paziņots par 39 vielām. Jaunākajā EMCDDA "momentuzņēmumā" par mazumtirgotājiem, kuri tiešsaistē pārdod "legālas apreibinošās vielas" (2011. gada jūlijs), ir konstatēts rekordliels tiešsaistes tirdzniecības vietu skaits (600 tirdzniecības vietas), kurās mērķtiecīgi tirgo psihoaktīvus produktus, un tas atklāj, ka tirgotāji piedāvā plašu jaunu produktu klāstu.

Visbeidzot, heroīna lietošana vēl joprojām izraisa lielāko daļu no slimībām un nāves gadījumiem, kas saistīti ar narkomāniju. EMCDDA lēš, ka ES un Norvēģijā vairāk nekā 1,3 miljoni cilvēku regulāri lieto opiātus. Apmēram puse no narkotiku lietotājiem, kas Eiropā uzsāk ārstēšanos no narkomānijas, apgalvo, ka to galvenā problēmnarkotika ir opiāti. Šodienas ziņojums uzsver jaunās bažas saistībā ar tādu opiātu lietošanu, kas nav heroīns, un HIV uzliesmojumu iespējamību starp cilvēkiem, kas injicē narkotikas.

Lai efektīvāk apkarotu narkotiku tirdzniecību, Komisija plāno ierosināt jaunus noteikumus par līdzekļu konfiskāciju un atgūšanu. Izplatīšanas tīklus, uz kuriem balstās narkotiku tirdzniecība, bieži kontrolē organizētās noziedzības grupas. Tās darbojas peļņas gūšanas nolūkā, tāpēc mums ir ne tikai jāpiemēro brīvības atņemšanas sodi noziedzniekiem, bet arī jāatņem viņiem finansiālie ieguvumi, automašīnas un īpašums, lai ilgtermiņā padarītu organizēto noziedzību mazāk ienesīgu.

Plašāka informācija

Ziņojums un EMCDDA informācija presei 22 valodās:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar