Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Paskelbta narkotikų vartojimo ataskaita. Komisijos narė C. Malmström ragina budriai stebėti sintetinių narkotikų vartojimą ir dėti daugiau pastangų kovojant su neteisėta prekyba narkotikais

Briuselis, 2011 m. lapkričio 15 d. Šiandien Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) paskelbė 2011 m. metinę ataskaitą, iš kurios matyti, kad narkotikų vartojimas Europoje palyginti stabilus. Yra teigiamų ženklų: jaunimas vartoja mažiau kokaino ir kanapių. Tačiau, nors atrodo, kad įprastesnių narkotikų vartojimas stabilus, atsiranda naujų pavojų – padaugėjo galimybių gauti sintetinių narkotikų, sparčiai atsiranda naujų medžiagų ir plačiai paplitęs daugiau negu vienos rūšies narkotikų vartojimas vienu metu. Ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad atsiranda naujų rūpesčių dėl galimų intraveninius narkotikus vartojančių asmenų apsikrėtimo žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) proveržių.

Už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström ataskaitos išvadas komentavo šitaip: „Naujausią EMCDDA ataskaitą vertinu palankiai. Vis dėlto, nors esama teigiamų ženklų, susijusių su kokaino ir kanapių vartojimu, privalome toliau budriai stebėti visų pirma naujesnių sintetinių medžiagų vartojimą. Teisėsaugos institucijos taip pat privalo tęsti kovą su neteisėta prekyba narkotikais užsiimančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Komisija toliau tvirtai įsipareigojusi vykdyti šią darbotvarkę. Todėl netrukus pasiūlysiu sunkiems nusikaltimams, įskaitant prekybą narkotikais, daryti naudojamo turto konfiskavimo ir išieškojimo taisykles.

Pagrindiniai faktai

Kokainą yra bandę apie 14,5 mln. europiečių (15–64 m.), o apie 4 mln. jį vartojo per pastaruosius vienus metus. Neseniai atlikti kokaino vartojimo tyrimai rodo teigiamus pokyčius šalyse, kuriose jo vartojimas labiausiai paplitęs. Pavyzdžiui, pranešama, kad Danijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje (keturiose iš penkių šalių, kuriose kokaino vartojimas labiausiai paplitęs) jaunimas (15–34 m.) per pastaruosius vienus metus kokaino vartojo mažiau.

Kanapes yra bandę apie 78 mln. europiečių (vienas iš penkių 15–64 m. suaugusiųjų), o apie 22,5 mln. jas vartojo per pastaruosius vienus metus. Taigi kanapės tebėra plačiausiai Europoje vartojamas neteisėtas narkotikas. Vis dėlto naujausi europiniai duomenys rodo, kad apskritai jaunimo kanapių vartojimo lygis išlieka stabilus arba mažėja.

Ataskaitoje taip pat atskleidžiama sudėtinga padėtis prekursorių – neteisėtiems narkotikams gaminti naudojamų medžiagų – srityje: sintetinių narkotikų gamintojai įmantriai vengia taisyklių, kuriomis siekiama užkirsti kelią prekursorių naudojimui narkotikams gaminti. Be kita ko, prekursoriai sintetinami iš vadinamųjų pre-prekursorių arba maskuojami kaip nekontroliuojamos cheminės medžiagos, kurios, jas importavus, vėl paverčiamos tinkamomis narkotikams gaminti. Pastaruoju metu šis reiškinys pastebimas ekstazio rinkoje.

Didėjanti problema – atsirandančios naujos nekontroliuojamos psichoaktyviosios medžiagos (dažnai parduodamos kaip vadinamosios teisėtos svaigiosios medžiagos). 2010 m. EMCDDA ir Europolui pranešta apie rekordinį naujų narkotikų skaičių – 41 (2009 m. pranešta apie 24), o šiandien paskelbti preliminarūs 2011 m. duomenys rodo, kad skaičiai nemažėja. Iki šiol 2011 m. per Europos skubaus įspėjimo sistemą (EWS) pranešta apie 39 medžiagas. Iš naujausios (2011 m. liepos mėn.) EMCDDA atliktos internetu teisėtomis svaigiosiomis medžiagomis prekiaujančių mažmenininkų apžvalgos matyti, kad internete parduotuvių, kuriose, kaip spėjama, parduodamos psichoaktyviosios medžiagos, skaičius rekordinis – jų net 600. Taip pat paaiškėjo, kad siūloma daug įvairių naujų produktų.

Galiausiai heroinas sukelia daugiausia su narkotikais susijusių ligų ir mirčių ES. EMCDDA apytikriai nustatė, kad ES ir Norvegijoje opioidus reguliariai vartoja per 1,3 mln. asmenų. Europoje apie pusė narkotikų vartotojų, kuriems skiriamas specialus gydymas, teigia, kad pagrindinė jų problema – opioidų vartojimas. Šiandienos ataskaitoje pabrėžiama, kad atsirado naujų rūpesčių dėl opioidų (kitų negu heroinas) vartojimo, taip pat dėl galimų intraveninius narkotikus vartojančių asmenų apsikrėtimo ŽIV proveržių.

Siekdama veiksmingiau kovoti su neteisėta prekyba narkotikais, Komisija taip pat rengiasi pasiūlyti naujas turto konfiskavimo ir išieškojimo taisykles. Dažnai narkotikus neteisėtai platina organizuotos nusikalstamos grupuotės. Jos siekia pelno, taigi nusikaltėliai turi būti baudžiami ne tik laisvės atėmimo bausme, bet ir atimant iš jų galimybę pelnytis, taip pat naudotis automobiliais ir kitu turtu, kad ilgainiui organizuotas nusikalstamumas taptų ne toks pelningas.

Daugiau informacijos

Ataskaita ir visas spaudai skirtas EMCDDA rinkinys 22 kalbomis

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report.

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar