Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n huumeraportissa varoitetaan synteettisistä huumeista

Bryssel 15. marraskuuta 2011 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA julkisti tänään vuotta 2011 koskevan raporttinsa, jonka mukaan huumeidenkäyttö on Euroopassa pysynyt pitkälti ennallaan. Myönteistä on se, että kokaiinin käyttö on ehkä jo saavuttanut huippunsa ja kannabiksen suosio nuorten keskuudessa vähenee edelleen. Toisaalta on merkkejä siitä, että jo tuttujen huumeiden rinnalle on tulossa uusia. Esimerkiksi synteettisiä huumeita alkaa olla saatavilla yhä enemmän, uusia aineita tulee nopeasti markkinoille ja sekakäyttö lisääntyy. Raportissa tuodaan myös esille riski hi-viruksen mahdollisesta leviämisestä suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa.

Euroopan unionin sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström toteaa, että EMCDDA:n raportin tiedot ovat arvokkaita. ”Vaikka kokaiinin ja kannabiksen käyttöä osoittavat suuntaukset vaikuttavat osin myönteisiltä, erityisesti synteettisiin, aineisiin liittyy uusia vaaroja. Lainvalvontaviranomaisten on jatkettava ponnisteluja huumekaupasta vastaavien järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan estämiseksi. Komissio on edelleen vahvasti sitoutunut tähän työhön. Esitämmekin piakkoin uusia sääntöjä vakavan rikollisuuden kuten huumekaupan avulla saatujen varojen takavarikointia ja takaisinperimistä varten.”

Tausta

Noin 14,5 miljoonaa 15–64-vuotiasta eurooppalaista on joskus kokeillut kokaiinia, ja noin 4 miljoonaa on käyttänyt sitä viime vuonna. Viimeaikaiset selvitykset antavat eräitä positiivisiä merkkejä kokaiinin käytöstä maissa, joissa se on ollut yleisintä. Esimerkiksi Tanskassa, Espanjassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (neljä niistä viidestä maasta, joissa käyttäjiä on ollut eniten) käyttö on vähentynyt hieman viime vuonna nuorten aikuisten eli 15–34-vuotiaiden keskuudessa.

Noin 78 miljoonaa 15–64-vuotiasta eurooppalaista on joskus kokeillut kannabista, ja noin 22,5 miljoonaa on käyttänyt sitä viime vuoden aikana. Se on siis edelleen Euroopan yleisimmin käytetty laiton huumausaine, sillä joka viides aikuinen on joskus kokeillut sitä. Uusimmat tiedot osoittavat kuitenkin, että nuorten aikuisten keskuudessa kannabiksen käyttö on tasaantunut tai jopa vähentynyt.

Raportissa valotetaan huumeiden lähtöaineiden eli valmistuksessa käytettyjen esiasteiden tilannetta. Synteettisten huumeiden valmistajat käyttävät kehittyneitä menetelmiä ohittaakseen sääntelyn, jolla lähtöaineiden muuntaminen on pyritty estämään. Näitä ovat muun muassa syntetisoiminen lähtöaineiden esiaineista tai niiden naamioiminen kemikaaleiksi, joita ei valvota, ja muuntaminen takaisin tuonnin jälkeen. Viimeaikainen kehitys ekstaasimarkkinoilla on eräs osoitus tästä ilmiöstä.

Yhä suuremman haasteen muodostaa valvomattomien, usein laillisina markkinoitujen uusien psykotrooppisten aineiden nopea tulo markkinoille. EMCDDA:lle ja Europolille ilmoitettiin 41 uudesta huumeesta vuonna 2010, mikä on ennätyksellisen paljon (vuonna 2009 ilmoituksia tehtiin 24). Tänään esitellyt alustavat tiedot vuodelta 2011 osoittavat, ettei vauhti ole hiipumassa. Euroopan varhaisvaroitusjärjestelmän kautta on vuonna 2011 tähän mennessä ilmoitettu 39 uutta ainetta. EMCDDA:n viimeisimmässä laillisina markkinoituja aineita koskevassa katsauksessa heinäkuulta 2011 mainitaan ennätykselliset 600 verkkokauppaa, joiden epäillään myyvän psykoaktiivisia tuotteita. Niiden kauppaamien uusien tuotteiden valikoima on laaja.

Heroiinin käyttöön liittyy edelleen eniten sairauksia ja kuolemia EU:ssa. EMCDDA:n mukaan opiaatteja käyttää säännöllisesti yli 1,3 miljoonaa ihmistä EU:ssa ja Norjassa. Noin puolet hoidon aloittavista huumeidenkäyttäjistä Euroopassa ilmoittaa opiaatit vaikeimmaksi ongelmakseen. Tänään julkaistussa raportissa tuodaan esiin muihin opiaatteihin kuin heroiiniin liittyviä uusia huolenaiheita sekä mahdollinen hi-virustartuntojen leviäminen suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa.

Jotta huumekauppaan voitaisiin puuttua tehokkaammin, komissio ehdottaa uusia sääntöjä sen avulla saatujen varojen takavarikointia ja takaisinperimistä varten. Huumekaupan taustalla toimii usein järjestäytyneiden rikollisten verkostoja. Koska niiden perimmäisenä tarkoituksena on saada suuret tuotot, rangaistuksena ei pidä käyttää pelkästään vankilatuomioita. On tehokkaampaa myös estää voiton saaminen ja takavarikoida autot ja muu omaisuus, jotta järjestäytyneestä rikollisuudesta tulee ajan mittaan vähemmän kannattavaa.

Lisätietoja

EMCDDA:n raportti ja lehdistöpaketti 22 kielellä:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar