Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uimastivastase võitluse aruanne: volinik Malmström hoiatab sünteetiliste uimastite eest ja soovib näha tõhusamat võitlust uimastiäriga

Brüssel, 15. november 2011. Täna avaldatud Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2011. aasta aruande kohaselt püsib uimastitarbimine Euroopas suhteliselt stabiilsel tasemel. Mõningad positiivsed märgid näitavad siiski, et kokaiinitarbimine on saavutanud oma lae ja et kanepitarbimine väheneb noorte hulgas jätkuvalt. Samal ajal kui tuntud uimastite kasutamises ei ole märgatavaid muutusi, ähvardavad meid aga uued ohud. Näiteks on suurenenud sünteetiliste uimastite kättesaadavus, üha kiiremini tulevad turule uued ained ja levib segatarbimine (mitme uimasti samaaegne kasutamine). Samuti tuntakse aruandes suurt muret võimaliku HIV-epideemia vallandumise üle süstivate narkomaanide hulgas.

Neid tulemusi kommenteerides tänas Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström seirekeskust värske aruande eest. „Kuigi kokaiini- ja kanepitarbimise alal on teatavaid rõõmustavaid märke, peame olukorda valvsalt jälgima, eriti uute sünteetiliste ainete puhul. Samuti tuleb õiguskaitseasutustel jätkata võitlust uimastiäri korraldavate organiseeritud kuritegelike ühendustega. Ka komisjon toetab jätkuvalt tööd selles valdkonnas. Seoses sellega esitan ma peatselt ettepaneku raskete kuritegude, sealhulgas uimastiäri tulemusena saadud tulu konfiskeerimist ja sissenõudmist käsitlevate eeskirjade vastuvõtmiseks.”

Taust

Umbes 14,5 miljonit eurooplast (vanuses 15–64 aastat) on korra elus tarvitanud kokaiini, kusjuures 4 miljonit tegi seda mullu. Viimaste küsitluste kohaselt on kõige suurema kokaiinitarbimisega riikides olukord veidi paranenud. Näiteks Taanis, Hispaanias, Itaalias ja Ühendkuningriigis (neljas viiest suurima tarbimisega riigis) kogutud andmetel vähenes eelmisel aastal mõnel määral kokaiini kasutamine noorte hulgas (15–34aastased).

Kanepit on proovinud umbes 78 miljonit eurooplast (viiendik 15–64aastastest), kusjuures 22,5 miljonit tegi seda mullu. Seega on kanep endiselt Euroopas kõige levinum ebaseaduslik uimasti, kuigi värskeimad andmed kinnitavad, et selle tarbimine noorte hulgas on üldiselt stabiliseerumas või väheneb.

Uimastite valmistamiseks kasutatavate lähteainete valdkonnas seevastu käib kassi ja hiire mäng. Sünteetiliste uimastite tootjad kasutavad lähteainete kuritarvitamist takistavatest eeskirjadest möödahiilimiseks väga leidlikke meetodeid. Muu hulgas sünteesivad nad lähteaineid eelmise etapi ainetest või muudavad lähteained kõigepealt lubatud kemikaalideks ja pärast tagasi endisele kujule. Sellest annavad tunnistust viimase aja suundumused ecstasy-turul.

Üha enam muret valmistab kiirus, millega paisatakse turule uusi reguleerimata psühhoaktiivseid aineid (sageli müüakse neid n-ö seaduslike mõnuainetena). 2010. aastal teatati seirekeskusele ja Europolile 41 uuest uimastist (2009. aastal 24) ning täna avaldatud 2011. aasta esialgsete andmete põhjal ei ole see tendents vaibunud. Tänavu on Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu juba teatatud 39 ainest. Seirekeskuse viimase hetkeülevaate kohaselt, mis pärineb 2011. aasta juulist, tegeleb psühhoaktiivsete ainete jaemüügiga rekordiline arv internetipoode (600), kes pakuvad laia valikut uusi tooteid.

Suurim osa uimastitest põhjustatud haigustest ja surmajuhtudest ELis on siiski endiselt seotud heroiiniga. Seirekeskuse hinnangul tarvitab ELis ja Norras regulaarselt opioide üle 1,3 miljoni inimese. Ligikaudu pooled Euroopas viimasel ajal ravile võetud uimastitarbijatest tunnistavad, et nende põhiline probleem on sõltuvus opioididest. Tänases aruandes osutatakse uutele ohtudele, mis tulenevad muudest opioididest kui heroiinist, ja võimalikule HIV-epideemiale süstivate narkomaanide hulgas.

Ühtlasi on komisjonil kavas esitada uued uimastitulu konfiskeerimise ja sissenõudmise eeskirjad, et võidelda tõhusamalt uimastiäri vastu. Sageli seisavad uimastiäri taga uimasteid turustavad organiseeritud kuritegelikud ühendused. Kuritegelikke ühendusi motiveerib kasum ja seepärast ei piisa sellest, kui määrata kurjategijatele vanglakaristused, vaid nad tuleb jätta ilma ka rahalisest tulust, autodest ja muust varast, et organiseeritud kuritegevus muutuks pikemas perspektiivis vähem tasuvaks.

Lisateave

Aruande ja seirekeskuse kogu pressimaterjali 22 keeles leiab järgmiselt aadressilt:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar