Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zpráva o drogách: komisařka Malmströmová vyzývá k ostražitosti u syntetických drog a žádá více úsilí v boji proti obchodu s drogami

Brusel 15. listopadu 2011 – Výroční zpráva za rok 2011, kterou dnes zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), svědčí o tom, že trendy v užívání drog jsou v Evropě poměrně stálé, přičemž existují určité pozitivní signály, že užívání kokainu již zřejmě dosáhlo svého vrcholu a spotřeba konopí mezi mladými lidmi dále klesá. Protiváhou stabilního vývoje, pokud jde o zavedenější drogy, jsou však nové hrozby. Patří mezi ně vyšší dostupnost syntetických drog, rychlost výskytu nových látek a časté užívání několika drog najednou. Zpráva rovněž upozorňuje na obavy, jež v současnosti vyvolává možnost šíření nákazy HIV mezi lidmi, kteří si drogy vpichují injekční stříkačkou.

K těmto zjištěním komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová uvedla: „Nejnovější zprávu EMCDDA vítám. V užívání kokainu a konopí lze sledovat pozitivní trendy, ale pokud jde především o novější, syntetické látky, musíme být stále ostražití. Donucovací orgány musí rovněž pokračovat v boji proti skupinám zapojeným do organizované trestné činnosti, jež stojí za obchodem s drogami. Komise je nadále pevně odhodlána tento program podporovat. Z toho důvodu také v brzké době navrhnu pravidla pro konfiskaci a vymáhání majetku ze závažné trestné činnosti, včetně obchodu s drogami.“

Souvislosti

Kokain alespoň jednou v životě vyzkoušelo kolem 14,5 milionu Evropanů ve věku 15–64 let, přičemž přibližně 4 miliony ho užily či užívaly v posledním roce. Podle nedávných průzkumů užívání kokainu vykazují země, jichž se tento problém nejvíce týká, určité pozitivní signály. Dánsko, Španělsko, Itálie a Spojené království, tedy čtyři z pěti zemí, v nichž se kokain užívá nejčastěji, například v minulém roce zaznamenaly pokles spotřeby kokainu mezi mladými lidmi ve věku 15–34 let.

Konopí někdy v životě vyzkoušelo přibližně 78 milionů Evropanů – každý pátý dospělý ve věku 15–64 let – a zhruba 22,5 milionu z nich ho užilo či užívalo v posledním roce. Znamená to, že konopí je v Evropě stále nejběžněji užívanou nelegální drogou. Nejnovější evropské údaje však potvrzují, že spotřeba konopí mezi mladými lidmi se obecně ustaluje nebo dokonce klesá.

Ke hře na kočku a myš lze podle zprávy přirovnat situaci v oblasti prekursorů – chemických látek používaných při výrobě nelegálních drog. Ze zprávy vyplývá, že výrobci syntetických drog používají rafinované metody k obcházení předpisů, jež mají bránit zneužívání prekursorů. Patří mezi ně např. výroba prekursorů syntézou z „pre-prekursorů“ nebo jejich maskování jako nekontrolované látky, jež budou po dovezení přeměněny do původního stavu. Tento jev dokládají nedávné výkyvy na trhu s extází.

Stále větší problém představuje rychlé zavádění nových psychoaktivních látek, které nepodléhají kontrole (a které jsou často prodávány jako „legální omamné látky“). V roce 2010 byl centru EMCDDA a Europolu oznámen rekordní počet 41 nových drog (ve srovnání s 24 novými drogami v roce 2009) a dnes předložené předběžné údaje za rok 2011 prokazují, že neexistují žádné známky poklesu. Dosud bylo za rok 2011 oznámeno prostřednictvím evropského systému včasného varování 39 látek. Nejnovější přehled internetových obchodníků s legálními omamnými látkami, který v červenci 2011 poskytlo centrum EMCDDA, přinesl informace o rekordních 600 internetových obchodech, jež údajně prodávají psychoaktivní látky, a odkryl široké spektrum nabízených nových výrobků.

Drogou, která v EU stále způsobuje největší počet onemocnění a úmrtí souvisejících s drogami, je heroin. Centrum EMCDDA odhaduje, že v EU a Norsku je více než 1,3 milionu pravidelných uživatelů opioidů. Přibližně polovina drogově závislých, kteří v Evropě nastoupí zvláštní léčbu, uvádí opioidy jako svou hlavní problémovou drogu. Dnešní zpráva upozorňuje na obavy, jež nově vyvolává užívání jiných opioidů než heroinu a možnost šíření nákazy HIV mezi lidmi, kteří si drogy vpichují injekční stříkačkou.

V zájmu účinnějšího boje proti obchodu s drogami má Komise rovněž v úmyslu navrhnout nová pravidla pro konfiskaci a vymáhání majetku. Distribuční řetězce, jež stojí za obchodem s drogami, tvoří často organizovaní zločinci. Pracují pro zisk, z čehož vyplývá, že je nemůžeme trestat jen pobytem ve vězení, ale také odnětím jejich finančních zisků, aut a nemovitostí, aby se organizovaná trestná činnost nakonec méně vyplácela.

Další informace

Zpráva a úplné informace EMCDDA pro tisk ve 22 jazycích:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar