Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Доклад за наркотичните вещества: комисар Малстрьом призовава към бдителност относно синтетичните наркотични вещества и към по-големи усилия в борбата срещу трафика с тях

Брюксел, 15 ноември 2011 г. В годишния доклад за 2011 г., публикуван днес от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), се посочва, че употребата на наркотици в Европа е относително стабилна, като са налице положителни сигнали, че вероятно употребата на кокаин е достигнала възможния максимум сред младите хора, докато употребата на канабис продължава да намалява. Но сигналите за стабилност в употребата на по-традиционните наркотици се неутрализират от възникването на нови заплахи. Такива са по-голямата наличност на синтетични наркотици, бързата поява на нови вещества и все по-разпространената полинаркомания (едновременната употреба на повече от един вид наркотик). В доклада се обръща внимание и на нови поводи за безпокойство като риска от разпространение на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици.

Европейският комисар, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малстрьом коментира констатациите като заяви: Със задоволство отбелязвам публикуването на последния доклад на ЕЦМНН. Макар да са налице някои положителни тенденции във връзка с употребата на кокаин и канабис, трябва да останем нащрек, особено що се отнася до употребата на по-новите синтетични вещества. Органите по правоприлагане трябва също да продължават да се борят с групите на организираната престъпност, стоящи зад трафика на наркотици. Комисията запазва твърдата си решимост да оказва своята подкрепа в тази област. Това е и причината, поради която скоро ще предложа правила за конфискация и възстановяване на активи, свързани с тежки престъпления, включително трафик на наркотици.

История на досието

Близо 14,5 милиона европейци (на възраст между 15 и 64 години) са пробвали кокаин, като около 4 милиона са употребили кокаин през изминалата година. Неотдавнашните проучвания относно употребата на кокаин сочат наличието на положителни сигнали за най-засегнатите страни. В Дания, Испания, Италия и Обединеното кралство например (четири от петте страни с най-висока употреба) за миналата година е констатирана намалена употреба на кокаин сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години).

Близо 78 милиона европейци едно на всеки пет лица на възраст между 15 и 64 години са опитвали канабис, като около 22,5 милиона са го употребили през изминалата година. Това означава, че канабисът все още е най-употребяваният незаконен наркотик в Европа. Същевременно обаче най-новите европейски данни потвърждават стабилизирането като цяло или низходящата тенденция в употребата на канабис сред младите хора.

Докладът констатира, че ситуацията в сектора на прекурсорите (химичните вещества, използвани за производството на забранени наркотици) е като игра на котка и мишка. Той разкрива как производителите на синтетични наркотици използват сложни ходове, за да заобикалят нормативната уредба, целяща да предотврати заблуждаващите практики с тези прекурсори. Те включват синтез на прекурсори от препрекурсори или прикриването им като неконтролирани химични вещества, които биват преобразувани след вноса. Неотдавнашната динамика на пазара на екстази е илюстрация на тази реалност.

Бързото възникване на нови неконтролирани психоактивни вещества (често продавани като „разрешени стимуланти“) представлява набираща скорост заплаха. След рекордния брой от 41 нови наркотични вещества, съобщени на ЕЦМНН и Европол през 2010 г. (в сравнение с 24 през 2009 г.), представените днес предварителни данни за 2011 г. показват, че няма признаци за намаляване на този брой. През 2011 г. до момента е докладвано за 39 вещества чрез Европейската система за ранно предупреждение. В най-новата справка на ЕЦМНН за онлайн търговците на разрешени стимуланти (юли 2011 г.) се посочва рекордният брой от 600 онлайн магазина, за които се смята, че продават психоактивни продукти, и се констатира голямо разнообразие на предлаганите нови продукти.

И накрая следва да се отбележи, че най-голям дял в заболяванията и смъртните случаи в ЕС, свързани с наркотични вещества, продължава да има употребата на хероин. По преценка на ЕЦМНН в ЕС и Норвегия съществуват повече от 1,3 милиона редовни потребители на опиати. Около половината от потребителите на наркотици в Европа, подлагащи се на специализирано лечение, посочват опиатите като най-проблемното за тях наркотично вещество. Днешният доклад обръща внимание на нови поводи за безпокойство като употребата на опиати, различни от хероин, и риска от разпространение на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици.

За по-ефективното справяне с трафика на наркотици Комисията възнамерява също да предложи нови правила относно конфискацията и възстановяването на активи. Дистрибуторските вериги, свързани с трафика на наркотици, често са контролирани от организираната престъпност. Те се стремят към печалби, което означава, че не трябва да санкционираме престъпниците само със затвор, а да ги лишаваме от финансовите ползи, колите и собствеността, за да намалим печалбите на организираната престъпност в дългосрочен план.

За повече информация

Докладът и всички материали на ЕЦМНН за пресата на 22 езика:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакт:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar