Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen antar sitt arbetsprogram 2012 för europeisk förnyelse

Bryssel den 15 november 2011. Idag antog Europeiska kommissionen sitt arbetsprogram för nästa år under titeln Att skapa europeisk förnyelse. Programmet redogör för hur kommissionen under nästa år ska gå vidare utifrån de ambitiösa förslag som redan lagts fram med anledning av den ekonomiska krisen. Arbetsprogrammet beskriver de politiska prioriteringar som kommissionens ordförande José Manuel Barroso tog upp i sitt tal om tillståndet i unionen1 och hur de konkret ska omsättas i handling nästa år.

I programmet framhålls att man under nästa år bör koncentrera sig på att gå vidare med förslag som redan antagits eller som är under behandling, däribland förslag om ekonomiska åtgärder, den inre marknaden och de många förslag som nu läggs fram om utgiftsprogram som ska sporra reformer och förnyelse. Nya förslag utifrån arbetsprogrammet ska skapa momentum för att öka sysselsättningen.

I mitt tal om tillståndet i unionen efterlyste jag europeisk förnyelse. Nu bör vi ge högsta prioritet åt att anta och raskt börja tillämpa det ambitiösa förslagspaket som ska återställa förtroendet för den europeiska ekonomin. Kommissionens arbetsprogram går längre än så och inriktas på åtgärder som ska öka alla möjligheter att motverka dagens besvärliga ekonomiska situation, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Bland huvudprioriteringarna för de kommande tolv månaderna finns följande:

Att bygga en stabil och ansvarstagande Europeisk union

Att slutföra reformen av finanssektorn under 2012 är en av huvudmålsättningarna i programmet, som inriktas på investeringsskydd. Kommissionen kommer också att vidta åtgärder för att skydda de offentliga finanserna från skatteparadis och momsbedrägerier.

Att bygga en Europeisk union med tillväxt och solidaritet

Den inre marknaden firar inom kort tjugo år och är fortfarande det viktigaste verktyget för tillväxt och sysselsättning. Nästa år kommer särskild vikt att läggas vid att få den digitala inre marknaden att fungera bättre och att ge konsumenterna och operatörerna förtroende för onlinehandel. En omfattande agenda för konsumentpolitiken ska redogöra för ytterligare åtgärder som kan hjälpa konsumenterna att dra bästa möjliga nytta av den inre marknaden.

Andra åtgärder inriktas på en sysselsättningsintensiv återhämtning, skapa en hållbar ekonomi som är avgörande på längre sikt. Detta omfattar bland annat förslag om pensioner, utsläpp från fordon och vattenförsörjning.

Att ge EU en stark stämma i internationella sammanhang

EU:s ekonomiska återhämtning och politiska styrka är beroende av att unionen står enad för att kunna skydda och försvara sina intressen och värderingar. EU kommer att arbeta för en rad handelsavtal och även stödja en utveckling mot fred och välstånd i södra Medelhavsområdet.

På alla dessa områden framhålles det i arbetsprogrammet att Europeiska unionen bör stå enad och arbeta tillsammans för att förslagen och idéerna ska kunna omsättas i lagstiftningen och tillämpas i praktiken.

Bakgrund

Ordförandens tal om tillståndet i unionen i slutet av september 2011 inledde en debatt om EU:s prioriteringar under kommande år. Kommissionens arbetsprogram har utarbetats med hänsyn till denna diskussion och innehåller förslag till konkreta åtgärder för 2012 och därefter.

Arbetsprogrammet åtföljs av tre bilagor:

  • En förteckning över 129 förslag2 som kommissionen har för avsikt att lägga fram under 2012, tillsammans med övriga möjliga förslag som kommer att övervägas innan kommissionens mandattid löper ut (bilaga 1).

  • En förteckning över förslag till förenkling och avbyråkratisering (bilaga II) och en förteckning över förslag under behandling som bör dras tillbaka (bilaga III).

Kommissionen kommer nu i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet, samt övriga aktörer – däribland nationella parlament – att förankra de politiska prioriteringarna och de enskilda förslagen.

Kommissionens arbetsprogram för 2012:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Färdplaner för de enskilda förslag som planeras för 2012: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm.


Side Bar