Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Delovni program Komisije za leto 2012 usmerjen v evropsko prenovo

Bruselj, 15. novembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela delovni program za naslednje leto, naslovljen „Evropska prenova“. V programu je pojasnjeno, kako bo Komisija sedanji ambiciozni sveženj predlogov v odziv na gospodarsko krizo naslednje leto dopolnila z novimi predlogi. Politične prednostne naloge, ki jih je predsednik Barroso določil v svojem govoru o stanju v Uniji1, so osnova za konkretne ukrepe, ki bodo sprejeti v naslednjem letu.

V programu je poudarjeno, da bo treba v prihodnjem letu veliko pozornost namenjati predlogom, ki so že bili sprejeti ali bodo sprejeti v naslednjih tednih. Gre za ukrepe na področju gospodarstva in notranjega trga ter za vrsto predlogov, ki so bili predloženi v zvezi s programi porabe, da bi se pospešili reforma in prenova. Delovni program bodo dopolnili novi predlogi za krepitev rasti, ki spodbuja ustvarjanje delovnih mest.

Predsednik Barroso je dejal: „V govoru o stanju v uniji sem pozval k evropski prenovi. Naša glavna prednostna naloga je, da se sprejme in hitro izvede ambiciozen sveženj predlogov za povrnitev zaupanja v evropsko gospodarstvo. Delovni program Komisije gre pri tem še dlje in se osredotoča na ukrepe, ki bodo podprli vse možnosti za izboljšanje trenutno nezavidljivih gospodarskih obetov."

Glavne prednostne naloge za obdobje naslednjih 12 mesecev vključujejo zlasti:

Evropa stabilnosti in odgovornosti

Eden glavnih ciljev delovnega programa je zaključek reforme finančnega sektorja v letu 2012, pri tem pa je posebna pozornost namenjena zaščiti investitorjev. Komisija bo poleg tega sprejela ukrepe za zaščito javnofinančnih prihodkov na področju davčnih oaz in goljufij v zvezi z DDV.

Unija gospodarske rasti in solidarnosti

Notranji trg je po skoraj 20 letih svojega obstoja še vedno najpomembnejši nosilec rasti in novih delovnih mest. V naslednjem letu bo posebna pozornost namenjena izboljšanju delovanja notranjega digitalnega trga, s čimer se bo povečalo zaupanje potrošnikov in podjetij v spletno poslovanje. Poleg treba bodo v celoviti agendi za potrošnike določeni dodatni ukrepi v podporo potrošnikom, da bi ti imeli kar največ koristi od notranjega trga.

Drugi ukrepi se bodo osredotočali na spodbujanje okrevanja gospodarstva s številnimi novimi delovnimi mesti in nadaljnje oblikovanje dolgoročno nujno potrebnega vzdržnega gospodarstva. Pri tem gre med drugim za ukrepe v zvezi s pokojninami, emisijami vozil in oskrbo z vodo.

Močnejši vpliv EU v svetu

Gospodarsko okrevanje in politični vpliv Evropske unije sta odvisna od njenega enotnega nastopa, saj je EU najboljša platforma za varstvo in spodbujanje evropskih interesov ter vrednot. EU se bo zavzemala za sklenitev širokega razpona trgovinskih sporazumov, hkrati pa bo še naprej podpirala miren in pozitiven razvoj na južnem Sredozemlju.

V delovnem programu je poudarjeno, da mora EU na vseh teh področjih nastopati enotno in skupaj zagotavljati, da se predlogi in zamisli preoblikujejo v zakone, ki se izvajajo v praksi.

Ozadje

Z govorom o stanju v Uniji, ki ga je imel predsednik septembra 2011, se je začela razprava o prednostnih nalogah Unije v prihodnjem letu. V delovnem programu Komisije so upoštevana mnenja iz teh razprav in predlagani konkretni ukrepi za leto 2012 in po njem.

Delovnemu programu Komisije so priložene tri priloge, in sicer:

  • seznam 129 pobud2, ki jih bo Komisija izvedla v letu 2012, in mogočih drugih pobud, ki jih bo obravnavala do konca svojega mandata (priloga I),

  • seznam pobud za poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena (priloga II) ter seznam predlaganih umikov pobud, ki so trenutno v obravnavi (priloga III).

Komisija bo zdaj tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom ter z zainteresiranimi stranmi, vključno z nacionalnimi parlamenti, da bi zagotovila široko podporo za politične prednostne naloge in tudi za posamezne pobude.

Delovni program Komisije za leto 2012 je na voljo na:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Mark Gray +32 22988644

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Časovnice pobud, načrtovanih za leto 2012, so na voljo na:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar