Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – Comunicat de presă

Comisia adoptă Programul de lucru pe 2012 pentru reînnoirea europeană

Bruxelles, 15 noiembrie 2011 - Comisia Europeană a adoptat astăzi programul său de lucru pentru anul viitor, „Realizarea reînnoirii europene”. Programul stabilește modul în care Comisia va ține seama de setul ambițios de propuneri de răspuns la criza economică, prezentat deja, adăugând noi măsuri pentru anul viitor. Acesta transpune în acțiuni concrete pentru anul viitor prioritățile politice identificate de președintele Barroso în discursul său privind starea Uniunii1.

Programul subliniază faptul că anul viitor va trebui să se acorde o atenție deosebită punerii în aplicare a măsurilor deja adoptate sau care urmează să fie adoptate în săptămânile următoare. Acestea includ măsuri privind economia, piața unică și gama largă de propuneri în curs de prezentare privind programele de cheltuieli care vizează promovarea reformei și a reînnoirii. Acest program va sta la baza unor noi propuneri, care vor avea drept obiectiv promovarea creșterii favorabile creării de locuri de muncă.

Președintele Barroso a declarat: „În discursul meu privind starea Uniunii, am solicitat realizarea unei reînnoiri europene. Prioritatea absolută constă în adoptarea și punerea în aplicare rapidă a pachetului ambițios de propuneri menit să restabilească încrederea în economia europeană. Programul de lucru al Comisiei merge și mai departe și se axează pe măsuri care vor permite remedierea situației economice dificile actuale.”

Printre principalele priorități din următoarele 12 luni se numără:

Construirea unei Europe a stabilității și a responsabilității

Finalizarea reformei sectorului financiar în 2012 este unul dintre obiectivele principale ale programului, punându-se accentul pe protecția investitorilor. De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a proteja veniturile publice în domenii precum paradisurile fiscale și frauda privind TVA-ul.

Construirea unei Uniuni a creșterii și a solidarității

Se apropie cea de a 20-a aniversare a pieței unice și aceasta rămâne cel mai important motor al creșterii și al creării de locuri de muncă. Anul viitor se va pune un accent deosebit pe îmbunătățirea funcționării pieței unice digitale, oferindu-le consumatorilor și operatorilor încredere în tranzacțiile online. Într-o agendă amplă a consumatorilor, se vor stabili noi modalități prin care consumatorii să fie ajutați să beneficieze cât mai eficace de avantajele pieței unice.

Alte măsuri se vor concentra pe încurajarea unei redresări favorabile creării de locuri de muncă și pe continuarea conturării unei economii durabile vitale pe termen lung. Acestea vor include măsuri privind pensiile, emisiile de CO2 ale vehiculelor și aprovizionarea cu apă.

Asigurarea unei voci mai puternice a UE în lume

Redresarea economică a UE și influența sa politică depind de o UE unită, aceasta fiind cea mai bună platformă pentru protejarea și promovarea intereselor și valorilor noastre. Pe lângă promovarea unei game largi de acorduri comerciale, UE va continua să ofere sprijin pentru dezvoltarea pașnică și prosperă a țărilor din sudul Mediteranei.

În toate aceste domenii, programul de lucru subliniază necesitatea ca UE să fie unită și să colaboreze pentru a se asigura faptul că propunerile și ideile se concretizează în legi și în acțiuni la fața locului.

Context

Discursul președintelui privind starea Uniunii de la sfârșitul lunii septembrie 2011 a lansat o dezbatere privind prioritățile Uniunii pentru anul următor. Programul de lucru al Comisiei ia în considerare aceste schimburi de opinii și propune acțiuni concrete pentru 2012 și anii următori.

Programul de lucru al Comisiei este însoțit de trei anexe:

- o listă de 129 de inițiative2 pe care Comisia intenționează să le prezinte în anul 2012 și alte posibile inițiative pe care le va analiza până la sfârșitul mandatului său (anexa 1);

- o listă de inițiative de simplificare și de reducere a sarcinii administrative (anexa II) și o listă de propuneri de retragere a unor inițiative aflate în curs de adoptare (anexa III).

Comisia urmează să colaboreze strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu părțile interesate, inclusiv cu parlamentele naționale, pentru a asigura o largă adeziune la prioritățile politice, precum și la inițiativele individuale.

Programul de lucru al Comisiei pe anul 2012 este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Foile de parcurs pentru inițiativele prevăzute pentru 2012 sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar