Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie hecht goedkeuring aan werkprogramma 2012 voor een nieuw Europees elan

Brussel, 15 november 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag het werkprogramma voor volgend jaar goedgekeurd, getiteld “Van een nieuw Europees elan naar tastbare resultaten”. In dit programma beschrijft de Commissie hoe zij volgend jaar met nieuwe maatregelen zal voortbouwen op het reeds gepresenteerde ambitieuze pakket voorstellen om de crisis aan te pakken. De politieke prioriteiten die Commissievoorzitter Barroso heeft geschetst in zijn State of the Union1, worden vertaald in concrete acties voor volgend jaar.

In 2012 moet bijzondere aandacht moet worden besteed aan de uitvoering van voorstellen die reeds zijn goedgekeurd of die de komende weken zullen worden aangenomen, onder andere op het gebied van de economie, de eengemaakte markt en het brede pakket voorstellen voor uitgavenprogramma’s om hervormingen en een nieuw elan te stimuleren. Dit programma zal worden aangevuld met nieuwe voorstellen voor verdere groei die werkgelegenheid creëert.

In de State of the Union heb ik opgeroepen tot een nieuw Europees elan. De goedkeuring en snelle uitvoering van het ambitieuze pakket voorstellen om het vertrouwen in de Europese economie te herstellen, moet onze absolute prioriteit zijn. Het werkprogramma van de Commissie gaat nog verder en richt zich op maatregelen ter ondersteuning van alle mogelijkheden om de huidige sombere economische vooruitzichten tegen te gaan”, aldus Commissievoorzitter Barroso.

De belangrijkste prioriteiten voor de komende twaalf maanden zijn:

Bouwen aan een stabiel en verantwoordelijk Europa

De hervorming van de financiële sector moet in 2012 worden voltooid. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van het programma, waarbij de nadruk ligt op bescherming van investeerders. De Commissie zal ook maatregelen nemen om de overheidsinkomsten te beschermen tegen bijvoorbeeld belastingparadijzen en btw-fraude.

Bouwen aan een Unie van groei en solidariteit

De eengemaakte markt, die nu bijna twintig jaar bestaat, blijft de belangrijkste motor voor groei en werkgelegenheid. Volgend jaar zal met name worden gewerkt aan de digitale interne markt door maatregelen om het vertrouwen van consumenten en bedrijven in onlinetransacties te vergroten. Er zal een brede consumentenagenda worden opgesteld met meer maatregelen om consumenten te helpen optimaal gebruik te maken van de eengemaakte markt.

Andere maatregelen zullen zich richten op economisch herstel in combinatie met veel werkgelegenheid en verdere vormgeving van de duurzame economie die cruciaal is op lange termijn, met onder andere maatregelen op het gebied van pensioenen, voertuigemissies en de watervoorziening.

Een krachtige stem voor de EU op het wereldtoneel

Het economische herstel en de politieke invloed van de EU zijn afhankelijk van de eenheid van de EU, omdat een verenigde EU het beste platform is om onze belangen en waarden te beschermen en te bevorderen. De EU streeft naar een breed scala aan handelsovereenkomsten en zal steun blijven verlenen voor vreedzame en welvarende ontwikkeling in het zuidelijke Middellandse Zeegebied.

Op al deze terreinen moet de EU eensgezind optreden en samenwerken om ervoor te zorgen dat haar voorstellen en ideeën worden omgezet in wetten en in de praktijk worden gebracht.

Achtergrond

Met de State of the Union die Commissievoorzitter Barroso eind september 2011 uitsprak, werd het startsein gegeven voor een debat over de prioriteiten van de Unie voor het volgend jaar. In het werkprogramma van de Commissie wordt rekening gehouden met dit debat en worden concrete maatregelen voorgesteld voor 2012 en daarna.

Bij het werkprogramma van de Commissie horen drie bijlagen:

  • een lijst van 129 initiatieven2 die de Commissie in 2012 wil uitvoeren en andere ideeën die zij voor de rest van haar mandaat overweegt (bijlage I);

  • een lijst van initiatieven om de administratieve belasting te vereenvoudigen en te verlichten (bijlage II) en een lijst van voorstellen voor intrekking van lopende initiatieven (bijlage III).

De Commissie zal nu nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad alsook met de belanghebbenden om een breed draagvlak te verkrijgen voor de politieke prioriteiten en de individuele initiatieven.

Het werkprogramma van de Commissie voor 2012 kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_nl.htm

{0>Contacts :<}0{>Contact:<0}

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

De tijdschema’s voor de initiatieven voor 2012 zijn te vinden op http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar