Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság elfogadta 2012-es munkaprogramját, amely Európa megújítását célozza

Brüsszel, 2011. november 15. – Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta jövő évi munkaprogramját, amely az „Európa megújításáért”címet kapta A program felvázolja, hogy a Bizottság a jövő évben milyen további intézkedésekkel kívánja kiegészíteni a pénzügyi válság megoldását célzó, már benyújtott nagyratörő javaslatcsomagot. A program a jövő évben végrehajtandó konkrét fellépésekre váltja azon politikai prioritásokat, amelyeket Barroso elnök az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében1 azonosított.

Kiemeli továbbá, hogy jövőre igen nagy figyelmet kell fordítani a már elfogadott vagy a következő hetek során elfogadandó javaslatok megvalósítására. Ezek közé tartoznak a gazdaság, illetve az egységes piac fejlesztésére irányuló intézkedések, valamint a kiadási programokra vonatkozóan jelenleg előterjesztett számos javaslat, melyek mind a reformok és a megújulás ösztönzésére irányulnak. Az új javaslatok e programra építve törekednek a munkahelyteremtő növekedés megerősítésére.

Barroso elnök kijelentette: „Az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédemben szót emeltem az európai megújulás érdekében. A legfontosabb prioritás a nagyratörő javaslatcsomag elfogadása és mielőbbi végrehajtása, hogy az európai gazdaság visszanyerhesse a belévetett bizalmat. A Bizottság munkaprogramja azonban még ennél is jóval túlmutat, és olyan intézkedésekre összpontosít, amelyek a jelenlegi nehéz gazdasági kilátások ellensúlyozásának minden lehetséges módját támogatják.”

A következő 12 hónap fő prioritásai közé tartoznak az alábbiak:

A stabilitás és a felelősségvállalás Uniójának építése

A pénzügyi ágazat reformjának 2012-es lezárása a program egyik fő célkitűzése, amely különösen a befektetők védelmét helyezi előtérbe. A Bizottság lépéseket tesz továbbá az állami bevételek védelmére, különös tekintettel az adóparadicsomok és a héa-csalások területére.

A növekedés és a szolidaritás Uniójának építése

Az egységes piac a fennállásának huszadik évfordulójához közeledve továbbra is a növekedés és a munkahelyteremtés legfőbb mozgatórugójának számít. A jövő évben a Bizottság különös hangsúlyt fektet majd a digitális egységes piac működésének javítására, hogy a fogyasztók és a szolgáltatók nagyobb bizalmat tanúsítsanak az online ügyletek iránt. Az átfogó fogyasztóvédelmi menetrend további olyan intézkedéseket határoz majd meg, amelyek révén a fogyasztók a lehető legjobban kihasználhatják az egységes piac előnyeit.

Egyes kezdeményezések a jelentős számú munkahelyet teremtő fellendülés ösztönzésére, valamint a hosszú távon létfontosságú fenntartható gazdaság további formálására irányulnak. Ezek közé tartoznak a nyugdíjakkal, a járművek szennyezőanyag-kibocsátásával és a vízellátással kapcsolatos intézkedések is.

Nagyobb nyomaték biztosítása az Unió szavának a nagyvilágban

Az Európai Unió gazdasági fellendülése és politikai befolyása Európa egységének függvénye, hiszen az érdekeink és értékeink megóvásának és előmozdításának legjobb módja az egységes fellépés. A kereskedelmi megállapodások rendkívül széles körének előmozdítása mellett az EU továbbra is támogatást nyújt a dél-mediterrán térség békés és virágzó fejlődéséhez.

A munkaprogram valamennyi említett terület vonatkozásában kiemeli, hogy Európának egységesnek kell lennie és együtt kell működnie annak érdekében, hogy a javaslatokból és elképzelésekből jogszabályok és kézzelfogható gyakorlati eredmények születhessenek.

Előzmények

A Bizottság elnökének 2011. szeptemberében az Unió helyzetéről tartott értékelő beszéde vitát indított az EU jövő évi prioritásairól. A Bizottság munkaprogramja figyelembe veszi ezen eszmecseréket, és konkrét fellépéseket javasol 2012-re és az azt követő évekre.

A Bizottság munkaprogramját három melléklet egészíti ki:

  • azon 129 kezdeményezés jegyzéke2, amelyet a Bizottság 2012-ben kíván végrehajtani, valamint azon további kezdeményezések, amelyek lehetséges megvalósítását a megbízatása végéig fogja áttekinteni (I. melléklet),

  • az egyszerűsítést és az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedések jegyzéke (II. melléklet), valamint a visszavonásra javasolt függőben lévő kezdeményezések jegyzéke (III. melléklet).

A Bizottság a következőkben szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az érdekelt felekkel, ideértve a nemzeti parlamenteket is, hogy biztosítsa a politikai prioritásokkal és az egyedi kezdeményezésekkel való széles körű azonosulást.

A Bizottság 2012. évi munkaprogramja a következő internetcímen olvasható:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

A 2012-re tervezett egyedi kezdeményezések útiterve a következő internetcímen található:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar