Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio hyväksyy Eurooppaa uudistavan työohjelmansa vuodeksi 2012

Bryssel 15. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ensi vuoden työohjelmansa ”Eurooppaa uudistamassa”. Työohjelma sisältää jo käsiteltävinä oleviin kunnianhimoisia ehdotuksia täydentäviä jatkotoimenpiteitä, joilla komissio aikoo vastata talouskriisiin. Unionin tilaa käsitelleessä puheenjohtaja Barroson puheessa1 määritetyt prioriteetit muutetaan työohjelmassa ensi vuonna toteutettaviksi käytännön toimiksi.

Työohjelmassa korostetaan, että ensi vuonna on panostettava merkittävästi jo hyväksyttyjen tai tulevina viikkoina käsiteltävien ehdotusten eteenpäin viemiseen. Kyse on taloutta ja sisämarkkinoita koskevista toimenpiteistä sekä lukuisista tulossa olevista meno-ohjelmia koskevista ehdotuksista, joilla uudistamista vauhditetaan. Uusien ehdotusten on tarkoitus perustua tähän työohjelmaan, jolla vahvistetaan työpaikkoja luovaa kasvua.

Puheenjohtaja Barroso totesi peräänkuuluttaneensa unionin tilaa käsitelleessä puheessaan Euroopan uudistamista. ”On ensiarvoisen tärkeää hyväksyä ja panna nopeasti täytäntöön kunnianhimoinen ehdotuspaketti, jolla palautetaan luottamus Euroopan talouteen. Komission työohjelmassa mennään vielä pidemmälle ja keskitytään toimenpiteisiin, joilla tuetaan kaikkia mahdollisuuksia nykyisten vaikeiden talousnäkymien voittamiseksi.”

Tulevien 12 kuukauden aikana tärkeimpiä prioriteetteja ovat seuraavat:

Vakauden ja vastuun Euroopan rakentaminen

Työohjelman tärkeimpiä tavoitteita on finanssialan uudistuksen valmistuminen vuonna 2012. Uudistuksessa keskitytään erityisesti sijoittajansuojaan. Komissio aikoo myös toteuttaa verokeitaita ja arvonlisäveropetoksia koskevia toimia verotulojen suojaamiseksi.

Kasvun ja solidaarisuuden unionin rakentaminen

Lähes 20 vuotta sitten syntyneet sisämarkkinat ovat edelleen tärkein kasvun ja työpaikkojen luoja. Ensi vuonna keskitytään erityisesti tekemään digitaaliset sisämarkkinat toimiviksi ja lisäämään kuluttajien ja muiden toimijoiden luottamusta verkkokauppaan. Kattavassa kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa esitetään lisää toimia, joilla kuluttajia autetaan hyödyntämään sisämarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Muissa toimenpiteissä keskitytään edistämään työvaltaista elpymistä ja jatkamaan pitkällä aikavälillä elintärkeän kestävän talouden luomista. Tähän sisältyy muun muassa eläkkeitä, ajoneuvojen päästöjä ja vedenjakelua koskevia toimenpiteitä.

EU:n sanan saaminen kuuluville maailmalla

EU:n talouden elpyminen ja sen poliittinen vaikutusvalta riippuvat yhtenäisestä EU:sta, joka on paras foorumi etujemme ja arvojemme suojeluun ja edistämiseen. Erilaisten kauppasopimusten edistämisen lisäksi EU aikoo edelleen tarjota tukeaan eteläisen Välimeren alueen maiden rauhanomaiseen ja vauraaseen kehitykseen.

Kaikilla näillä osa-alueilla työohjelmassa korostetaan, että EU:n on oltava yhtenäinen ja tehtävä yhteistyötä, jotta ehdotukset ja ajatukset saadaan muunnettua lainsäädännöksi ja jotta ne voidaan käytännössä toteuttaa.

Tausta

Puheenjohtajan syyskuun lopulla 2011 pitämällä, unionin tilaa käsitelleellä puheella käynnistettiin keskustelu unionin ensisijaisista tavoitteista tulevana vuonna. Komission työohjelmassa otetaan huomioon nämä muutokset ja ehdotetaan konkreettisia toimia toteutettaviksi vuonna 2012 ja sen jälkeen.

Komission työohjelmassa on kolme liitettä:

  • luettelo 129 aloitteesta2, jotka komissio aikoo tehdä vuonna 2012, ja mahdollisista muista aloitteista, joita se aikoo käsitellä toimikautensa loppuun mennessä (liite I)

  • luettelo aloitteista, joilla yksinkertaistetaan ja vähennetään hallinnollista rasitusta (liite II) ja luettelo tehdyistä aloitteista, jotka perutaan (liite III).

Komissio aikoo tehdä Euroopan parlamentin, neuvoston ja muiden sidosryhmien, kuten kansallisten parlamenttien, kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaakseen laajan kannatuksen sekä poliittisille prioriteeteille että yksittäisille aloitteille.

Komission työohjelma vuodeksi 2012:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Mark Gray (+32-2) 298 86 44

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Vuodeksi 2012 suunniteltuja yksittäisiä aloitteita koskevat etenemissuunnitelmat: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar