Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2012, der sigter mod fornyelse i Europa

Bruxelles, den 15. november 2011 – Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et arbejdsprogram for det kommende år med overskriften "En ny begyndelse for EU". Det indeholder en plan for, hvordan Kommissionen vil bygge videre på de ambitiøse forslag til imødegåelse af krisen, den allerede har lagt på bordet, med yderligere foranstaltninger næste år. Og det udmønter de politiske mål, som Kommissionens formand, José Manuel Barroso, opstillede i sin tale om Unionens tilstand1, i konkrete tiltag næste år.

Det understreges i arbejdsprogrammet, at der næste år bliver tale om at få ført flere forslag, der allerede er vedtaget eller ventes vedtaget i de kommende uger, ud i livet. Der er tale om foranstaltninger rettet mod økonomien og det indre marked og den nye pakke af foranstaltninger angående udgiftsprogrammerne, der skal bane vej for reformer og fornyelse. De nye forslag, der vil blive fremsat, skal virke som drivkraft for en jobskabende vækst.

José Manuel Barroso sagde, at " i min tale om Unionens tilstand opfordrede jeg til en ny begyndelse for EU. Det vigtigste mål er at få vedtaget og hurtigt gennemført den ambitiøse pakke med nye forslag, så vi får genskabt tilliden til den europæiske økonomi. Kommissionens arbejdsprogram går endnu længere og fokuserer på foranstaltninger, der kan støtte alle bestræbelser på at få vendt de aktuelle vanskelige økonomiske udsigter".

De vigtigste mål for de kommende 12 måneder omfatter:

Et stabilt og ansvarligt Europa

Et af programmets hovedmål er at få fuldført reformen i finanssektoren i 2012, med hovedvægten lagt på investorbeskyttelse. Kommissionen vil også tage skridt til at beskytte de offentlige indtægter med foranstaltninger angående skattely og momssvindel.

Et EU med vækst og solidaritet

Det indre marked, som snart kan fejre sin 20 års fødselsdag, er fortsat den vigtigste drivkraft for vækst og jobskabelse. I det kommende år vil der især blive lagt vægt på at få det digitale indre marked til at fungere bedre, så forbrugerne og de erhvervsdrivende kan føle sig mere trygge ved at handle på nettet. Inden for rammerne af en omfattende forbrugerdagsorden skal der desuden iværksættes en række foranstaltninger, der skal sikre, at forbrugerne kan få størst muligt udbytte af det indre marked.

Andre tiltag vil tage sigte på at fremme en genopretning, der kan skabe nye arbejdspladser, og skabe den bæredygtige økonomi, der er nødvendig på længere sigt. Der bliver bl.a. tale om foranstaltninger angående pensioner, udledninger fra biler og vandressourcer.

Effektiv indflydelse til EU i verden

EU's økonomiske genopretning og politiske rækkevidde forudsætter et forenet EU som den bedste platform til at værne om og fremme vore interesser og værdier. EU vil fortsat arbejde på at fremme en lang række handelsaftaler og samtidig yde støtte til fred og velstand i det sydlige Middelhavsområde.

På alle disse områder understreger arbejdsprogrammet nødvendigheden af et forenet EU, der arbejder sammen om at sikre, at alle forslagene og ideerne bliver omsat til lovgivning, der gennemføres i praksis.

Baggrund

Barrosos tale om Unionens tilstand i slutningen af september 2011 satte gang i en debat om, hvilke prioriterede mål Unionen skal arbejde for i det kommende år. Der er taget hensyn til denne debat i Kommissionens arbejdsprogram, som indeholder forslag til konkrete foranstaltninger i 2012 og tiden derefter.

Til Kommissionens arbejdsprogram er knyttet tre bilag:

  • en liste med 129 initiativer2, som Kommissionen agter at tage i 2012, og andre mulige initiativer, der er under overvejelse frem til udløbet af dens embedsperiode (bilag 1)

  • en liste over forenklinger og foranstaltninger til mindskelse af administrative byrder (bilag II) og en liste over endnu ikke vedtagne initiativer, der foreslås trukket tilbage (bilag III).

Kommissionen vil nu indlede et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet samt andre interessenter, herunder de nationale parlamenter, for at sikre en bred opbakning om de prioriterede politiske mål og om de enkelte initiativer.

Kommissionens arbejdsprogram for 2012 findes på:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_da.htm

Kontaktpersoner :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Køreplaner for de enkelte initiativer, der er planlagt for 2012, findes på:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar