Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Luftfartsskydd: Kommissionen antar nya bestämmelser om användningen av säkerhetsskannrar på europeiska flygplatser

Bryssel den 14 november 2011 – EU-kommissionen har i dag antagit ett förslag till EU-lagstiftning om säkerhetsskannrar. Den kommer att tillåta flygplatser och medlemsländer som vill använda säkerhetsskannrar för kontroll av passagerare att göra det enligt strikta driftsvillkor och tekniska villkor.

Medlemsländerna har testat säkerhetsskannrar1 sedan en terrorist den 25 december 2009 försökte spränga ett flygplan på väg från Amsterdam till Detroit med plastiska sprängämnen som han gömt i sina underkläder. Hittills har användningen av säkerhetsskannrar baserats på en mängd olika nationella driftsförfaranden och standarder och endast skett i begränsad utsträckning. Den nya gemensamma EU-lagstiftningen ger medlemsländer och flygplatser rätt att ersätta sina nuvarande säkerhetssystem med säkerhetsskannrar. Den säkerställer också att säkerhetsbestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt på samtliga flygplatser och omfattar strikta och obligatoriska skyddsmekanismer som ska garantera de grundläggande rättigheterna och skyddet av människors hälsa.

Medlemsländerna och flygplatserna är inte skyldiga att använda säkerhetsskannrar, men om de gör det måste användningen uppfylla de driftsvillkor och prestandakrav som fastställs på EU-nivå.

-Säkerhetsskannrar är ingen patentlösning, men de kan bidra till att avsevärt öka säkerheten för resenärer, säger transportkommissionär Siim Kallas. De är ett värdefullt alternativ till dagens säkerhetskontroller och är väldigt effektiva när det gäller att upptäcka både metalliska och ickemetalliska föremål. Det är fortfarande de enskilda medlemsländerna och flygplatserna som själva avgör om de ska använda säkerhetsskannrar, men de nya bestämmelserna garanterar att all användning av den här nya tekniken omfattas av EU-standarder för detektionskapacitet samt strikta mekanismer för hälsoskydd och skydd av grundläggande rättigheter. Erfarenheterna hittills visar att resenärer och personal i allmänhet betraktar säkerhetsskannrar som en enkel form av säkerhetskontroll.

Säkerhetsskannrar är en effektiv metod för kontroller av resenärer, eftersom de kan upptäcka både metalliska och icke-metalliska föremål som en person medför. Tekniken är under snabb utveckling och bör kunna minska behovet av kroppsvisitering av resenärer, besättning och flygplatspersonal.

Den nya EU-lagstiftningen tillåter endast användning av säkerhetsskannrar om ett antal minimikrav uppfylls. Exempelvis får säkerhetsskannrar inte lagra, bevara, kopiera, trycka eller ladda ner bilder. Dessutom är obehörig tillgång till och användning av bilden är förbjuden och ska förhindras, den person som analyserar bilden ska befinna sig på annan plats och bilden ska inte kunna kopplas till den kontrollerade personen eller andra. Resenärerna måste informeras om villkoren för säkerhetskontrollen med skanner. De har också rätt att avstå från kontroll med skanner och i stället genomgå säkerhetskontroll med alternativ metod.

I och med att särskilda driftsvillkor fastställs och passagerarna ges möjlighet att välja annan kontrollmetod skyddar lagstiftningen de grundläggande rättigheterna och de principer som i synnerhet fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

För att inte riskera medborgarnas hälsa tillåts endast säkerhetsskannrar som inte använder röntgenteknik och som finns med på listan över godkända metoder för säkerhetskontroll av passagerare vid EU-flygplatser. All annan teknik, t.ex. sådan teknik som används för mobiltelefoner, kan användas om den uppfyller EU:s säkerhetskrav.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Exempelvis i Förenade kungariket, Finland, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Italien.


Side Bar