Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnost civilnega letalstva: Komisija sprejela nove predpise glede uporabe varnostnih skenerjev na evropskih letališčih

Bruselj, 14. novembra 2011 – Evropska Komisija je danes sprejela predlog za pravni ovir Evropske unije o varnostnih skenerjih. Ta zakonodaja dovoljuje letališčem in državam članicam, ki želijo uporabljati varnostne skenerje za skeniranje potnikov, da to storijo pod strogimi operativnimi in tehničnimi pogoji.

Države članice so preizkušale oziroma testirale varnostne skenerje1, odkar je terorist 25. decembra 2009 s plastičnim razstrelivom, ki ga je skril v spodnje perilo, poskušal razstreliti letalo iz Amsterdama v Detroit. Do zdaj so se varnostni skenerji uporabljali v okviru različnih nacionalnih operativnih postopkov in standardov ter v omejenem obsegu. Kot skupni okvir na ravni EU nova zakonodaja pravno dovoljuje državam članicam in letališčem, da nadomestijo sedanje varnostne sisteme z varnostnimi skenerji. Prav tako zagotavlja enotno uporabo varnostnih predpisov na vseh letališčih in zagotavlja stroge in obvezne varovalne ukrepe za zagotavljanje skladnosti s temeljnimi pravicami in za zaščito zdravja.

Državam članicam in letališčem ni treba uporabljati varnostnih skenerjev, če pa se odločijo za njihovo uporabo, morajo upoštevati operativne pogoje in standarde uspešnosti, ki so določeni na evropski ravni.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: Varnostni skenerji niso zdravilo za vse težave, vendar ponujajo realno možnost za dodatno izboljšanje varnosti potnikov. Varnostni skenerji so dragocena alternativa obstoječim metodam skeniranja in so zelo učinkoviti pri odkrivanju kovinskih in nekovinskih predmetov. Posamezna država članica ali letališče lahko še vedno samo odloči, ali bo uporabljalo varnostne skenerje, vendar ti novi predpisi zagotavljajo, da se pri uporabi te nove tehnologije upoštevajo standardi EU za odkrivanje ter strogi varovalni ukrepi za zaščito zdravja in temeljnih pravic. Dosedanje izkušnje kažejo, da se potnikom in zaposlenim zdijo varnostni skenerji na splošno priročna metoda za skeniranje.

Varnostni skenerji so učinkovita metoda za skeniranje potnikov, saj se lahko z njimi odkrijejo kovinski in nekovinski predmeti, ki jih prenaša oseba. Tehnologija za skeniranje se hitro razvija in bo lahko znatno zmanjšala potrebo po ročnem pregledovanju (fizični osebni pregled), ki se uporablja za potnike, posadko in zaposlene na letališču.

V skladu z novo zakonodajo EU je uporaba varnostnih skenerjev dovoljena samo v skladu z minimalnimi pogoji, kot so na primer: varnostni skenerji ne shranijo, obdržijo, kopirajo, tiskajo ali pridobivajo slik, prepove in prepreči se vsak nepooblaščen dostop in uporaba slik, pregledovalec, ki analizira sliko, je na ločeni lokaciji, slika pa ni povezana z osebo, ki je bila skenirana, niti z drugimi osebami. Potniki morajo biti obveščeni o pogojih, pod katerimi poteka kontrola z varnostnim skenerjem. Poleg tega imajo pravico, da zahtevajo pregled z alternativno metodo skeniranja in se ne pregledujejo s skenerjem.

Zakonodaja z določitvijo posebnih operativnih pogojev in z zagotavljanjem potnikom možnosti izvzetja varuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.

Seznamu dovoljenih metod za skeniranje potnikov na letališčih EU so dodani samo varnostni skenerji, ki ne uporabljajo tehnologije z rentgenskimi žarki, da zdravje in varnost državljanov ne bi bila ogrožena. Vse druge tehnologije, kot so tiste, ki se med drugim uporabljajo za mobilne telefone, se lahko uporabljajo, če izpolnjujejo varnostne standarde EU.

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Na primer v Združenem kraljestvu, na Finskem, Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji in Italiji.


Side Bar