Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Bezpečnostná ochrana letectva: Komisia prijala nové predpisy o používaní bezpečnostných skenerov na európskych letiskách

Brusel, 14. novembra 2011 – Európska komisia dnes prijala návrh právneho rámca Európskej únie pre bezpečnostné skenery. Tieto právne predpisy umožňujú letiskám a členským štátom používať bezpečnostné skenery na detekčnú kontrolu cestujúcich za prísnych prevádzkových a technických podmienok, ak si tak želajú.

Odkedy bol 25. decembra 2009 spáchaný na lietadlo z Amsterdamu do Detroitu pokus o teroristický útok pomocou plastických výbušnín, ktoré mal terorista skryté v spodnej bielizni, sa členské štáty venovali skúškam alebo testovaniu bezpečnostných skenerov.1 Až doteraz sa bezpečnostné skenery používali obmedzene v rámci rôznych vnútroštátnych prevádzkových postupov a noriem. Nové právne predpisy, ktoré predstavujú spoločný rámec pre celú EÚ, umožňujú členským štátom a letiskám legálne nahrádzať súčasné systémy bezpečnostnej ochrany bezpečnostnými skenermi. Takisto zaisťujú jednotné uplatňovanie bezpečnostných predpisov na všetkých letiskách a poskytujú prísne a povinné záruky na zabezpečenie dodržiavania základných práv a ochrany zdravia.

Členské štáty a letiská nie sú povinné zavádzať bezpečnostné skenery, ale ak sa ich rozhodnú používať, budú musieť spĺňať prevádzkové podmienky a normy výkonnosti stanovené na európskej úrovni.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: Bezpečnostné skenery nie sú všeliekom, ale poskytujú skutočnú možnosť posilniť bezpečnostnú ochranu cestujúcich. Bezpečnostné skenery sú cennou alternatívou k existujúcim metódam detekčných kontrol a sú veľmi efektívne pri odhaľovaní kovových aj nekovových predmetov. Rozhodnutie, či bezpečnostné skenery zaviesť alebo nie, je stále na každom členskom štáte alebo letisku. Tieto nové predpisy však zabezpečujú, aby v prípade, keď sa táto nová technológia bude používať, sa ňu vzťahovali celoeurópske normy detekčnej schopnosti, ako aj prísne záruky na ochranu zdravia a základných práv. Z doterajších skúseností vyplýva, že cestujúci a zamestnanci vo všeobecnosti považujú bezpečnostné skenery za primeranú metódu detekčnej kontroly.“

Bezpečnostné skenery sú účinnou metódou detekčnej kontroly cestujúcich vzhľadom na to, že dokážu rozpoznať kovové a nekovové predmety, ktoré sa prenášajú na tele cestujúceho. Technológia bezpečnostných skenerov sa rýchlo rozvíja a má potenciál výrazne znížiť potrebu ručných prehliadok cestujúcich, posádok a zamestnancov letísk.

Podľa nových právnych predpisov EÚ sa bezpečnostné skenery môžu používať len pri splnení minimálnych podmienok, ako napríklad: bezpečnostné skenery nesmú ukladať zobrazenia, uchovávať ich, kopírovať, tlačiť ani ich spätne vyhľadať; akýkoľvek neoprávnený prístup k zobrazeniam a ich používanie sú zakázané a musí sa im predchádzať; kontrolór analyzujúci zobrazenia sa musí nachádzať v oddelenom priestore a zobrazenie nesmie byť prepojené s osobou, ktorá prechádza detekčnou kontrolou, ani s inými osobami. Cestujúci musia byť oboznámení s podmienkami, za ktorých prebieha kontrola bezpečnostným skenerom. Cestujúci majú navyše právo nepodrobiť sa kontrole skenerom a zvoliť si alternatívnu metódu detekčnej kontroly.

Stanovením osobitných prevádzkových podmienok a umožnením cestujúcim nepodrobiť sa kontrole bezpečnostným skenerom právne predpisy zaručujú dodržiavanie základných práv a zásad uznaných najmä v Charte základných práv Európskej únie.

S cieľom neohroziť zdravie a bezpečnosť cestujúcich sa do zoznamu povolených metód detekčnej kontroly cestujúcich na letiskách EÚ zaraďujú len bezpečnostné skenery, ktoré nevyužívajú röntgenovú technológiu. Všetky ostatné technológie (ako napríklad technológie používané pre mobilné telefóny a iné) možno používať za predpokladu, že spĺňajú normy EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany.

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Napríklad v Spojenom kráľovstve, Fínsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku.


Side Bar