Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Aviācijas drošība: Komisija pieņem jaunus noteikumus par drošības skeneru izmantošanu Eiropas lidostās

Brisele, 2011. gada 14. novembris. Eiropas Komisija šodien pieņēmusi priekšlikumu par drošības skeneru izmantošanas tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā. Šis tiesību akts lidostām un dalībvalstīm, kuras pasažieru pārmeklēšanai vēlas izmantot drošības skenerus, atļauj to veikt, ievērojot stingrus darbības un tehniskos nosacījumus.

Dalībvalstis izmēģina vai testē drošības skenerus1, kopš 2009. gada 25. decembrī terorists ar apakšveļā paslēptu plastikāta spridzekli mēģināja uzspridzināt lidmašīnu, kas lidoja no Amsterdamas uz Detroitu. Līdz šim drošības skenerus izmantoja visai ierobežoti un saskaņā ar daudzām un dažādām nacionālām darbības procedūrām un standartiem. Kopīgs ES mēroga regulējums ar jaunā tiesību akta palīdzību dod dalībvalstīm un lidostām likumīgu iespēju pašreizējās drošības sistēmas aizstāt ar drošības skeneriem. Tas arī garantē drošības noteikumu vienādu piemērošanu visās lidostās un paredz stingrus un obligātus pasākumus, ar ko nodrošina pamattiesību ievērošanu un veselības aizsardzību.

Dalībvalstīm un lidostām nav pienākuma ieviest drošības skenerus, bet, ja tās izlems tos izmantot, tām būs jānodrošina atbilstība Eiropas mērogā noteiktiem darbības nosacījumiem un standartiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais komisārs Sīms Kallass sacīja: "Drošības skeneri nav panaceja, taču tie tiešām ļauj uzlabot pasažieru drošību. Skeneri ir vērtīga alternatīva pašreizējām pārmeklēšanas metodēm un ļoti efektīvi atklāj gan metāla, gan citu materiālu priekšmetus. Lēmums par to, vai ieviest drošības skenerus, joprojām ir katras dalībvalsts vai lidostas ziņā, tomēr šie jaunie noteikumi nodrošina, ka tad, ja šī jaunā tehnoloģija tiks izmantota, uz to attieksies visā ES piemērojami atklāšanas spējas standarti un stingri veselības un pamattiesību aizsardzības pasākumi. Līdz šim gūtā pieredze liecina, ka pasažieri un personāls parasti uzskata drošības skenerus par ērtu pārmeklēšanas metodi."

Drošības skeneri ir efektīva pasažieru pārmeklēšanas metode, jo tie spēj atklāt gan metāla, gan citu materiālu priekšmetus, kas atrodas pie personas. Skeneru tehnoloģija strauji attīstās, un tai piemīt potenciāls būtiski mazināt nepieciešamību ar rokām pārmeklēt pasažierus, apkalpes locekļus un lidostas personālu.

Atbilstīgi jaunajam ES tiesību aktam drošības skeneru izmantošana atļauta tikai tad, ja izpildīti obligātie nosacījumi, piemēram: drošības skeneri nesaglabā, neuzkrāj, nekopē, neizdrukā un neizgūst attēlus; ir aizliegta un jānovērš jebkāda neatļauta piekļuve attēlam un tā izmantošana; apskates veicējs, kas izvērtē attēlu, atrodas nodalītā vietā, un attēlu nesaista ar pārbaudāmo personu un citiem. Pasažieri jāinformē par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem notiek pārbaude ar drošības skeneri. Turklāt pasažieriem ir tiesības atteikties no pārbaudes ar skeneri, un tādā gadījumā tiek izmantota cita pārmeklēšanas metode.

Paredzot konkrētus darbības nosacījumus un dodot pasažieriem iespēju atteikties, tiesību akts aizsargā pamattiesības un principus, kas atzīti it sevišķi Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Lai neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, pasažieru pārmeklēšanai ES lidostās atļauto metožu sarakstā ir iekļauti tikai drošības skeneri, kuros neizmanto rentgena staru tehnoloģiju. Visas citas tehnoloģijas, piemēram, tās, ko lieto mobilajiem tālruņiem, un citādas, var izmantot, ja tās atbilst ES drošības standartiem.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Piemēram, Apvienotā Karaliste, Somija, Nīderlande, Vācija, Francija un Itālija.


Side Bar