Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Légiközlekedés-védelem: a Bizottság új jogszabályokat fogad el a biztonsági szkennereknek az EU repülőterein való használatáról

Brüsszel, 2011. november 14. – Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el a biztonsági szkennerekre vonatkozó európai uniós jogszabályi keretről, amely lehetővé teszi a repülőterek és a tagállamok számára, hogy – szigorú működési és műszaki feltételek mellett – biztonsági szkennereket alkalmazzanak az utasok átvizsgálására.

A tagállamok1 azóta vizsgálják, illetve tesztelik a biztonsági szkennereket, amióta egy terrorista az alsóruházatában elrejtett plasztik robbanóanyaggal robbantást kísérelt meg a 2009. december 25-i Amszterdam-Detroit járaton. A biztonsági szkennerek használatát egészen mostanáig egymástól eltérő, nemzeti szintű operatív eljárások és szabványok szabályozták, és ezek is csak korlátozott mértékben. Az új jogszabály azonban európai uniós szintű közös keretet biztosít, amelynek értelmében a tagállamok és a repülőterek jelenlegi biztonsági rendszereiket biztonsági szkennerekkel válthatják fel. A jogszabály továbbá biztosítja, hogy valamennyi repülőtéren egységes biztonsági szabályok érvényesüljenek, valamint – az alapvető jogok érvényesülése és az egészség védelme érdekében – szigorú és kötelező erejű biztosítékokról rendelkezik.

A tagállamok és a repülőterek nem lesznek kötelesek alkalmazni a biztonsági szkennereket, ha azonban így döntenek, európai szinten rögzített üzemeltetési feltételeket és működési előírásokat kell betartaniuk.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas így nyilatkozott: „A biztonsági szkennerek nem jelentenek tökéletes megoldást a problémára, azonban valódi lehetőséget kínálnak az utasvédelem fokozására. A meglévő átvizsgálási módszerek értékes alternatíváját kínálják, és a fémből és nem fémből készült tárgyakat egyaránt rendkívül hatékonyan észlelik. Továbbra is az egyes tagállamok, illetve repülőterek dönthetik el, hogy alkalmaznak-e biztonsági szkennereket, az új szabályok azonban biztosítják, hogy mindenütt, ahol alkalmazásra kerül az új technológia, ez a szkennerek észlelőképességére vonatkozó uniós szintű szabványok, valamint az alapvető jogok érvényesülését és az egészség védelmét szolgáló szigorú biztosítékok mellett történjen. Az eddigi tapasztalatok alapján a biztonsági szkennereket mind az utasok, mind a személyzet általában megfelelő átvizsgálási módszernek tekinti.”

A biztonsági szkennerek hatékony utasellenőrzési módszert jelentenek, hiszen az utasoknál lévő fémből és nem fémből készült tárgyak felderítésére egyaránt alkalmasak. A szkenner technológia gyorsan fejlődik és alkalmazásával várhatóan jelentős mértékben csökken majd az utasok, a repülőgép-személyzet és a repülőtéri személyzet tagjai esetében végzett kézi átvizsgálás („motozás”) aránya.

Az új európai uniós jogszabály értelmében a biztonsági szkennereket kizárólag bizonyos minimumfeltételek teljesülése mellett lehet alkalmazni. Ezek többek között a következők: a képeket a biztonsági szkenner nem tárolhatja, nem őrizheti meg, azokat nem szabad lemásolni, kinyomtatni vagy visszakeresni; a képekhez való jogosulatlan hozzáférés és a képek felhasználása tilos, és azt meg kell akadályozni; a kép elemzését végző személynek a berendezéstől elkülönített helyiségben kell dolgoznia, és a képeket tilos összekapcsolni a vizsgált személlyel vagy más személyekkel. Az utasokat tájékoztatni kell azokról a feltételekről, amelyek mellett a biztonsági szkennerrel végzett ellenőrzésre sor kerül. Az utasok számára továbbá lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszautasítsák a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálást, és helyette alternatív módszerrel vizsgálják át őket.

Azáltal, hogy rögzíti a biztonsági szkennerek alkalmazásának üzemeltetési feltételeit, és az utasok számára lehetőséget biztosít arra, hogy más átvizsgálási módszereknek vessék alá magukat, a jogszabály tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

A polgárok biztonságának és egészségének védelme érdekében kizárólag azok a biztonsági szkennerek kerülnek fel az EU repülőterein alkalmazható átvizsgálási módszerek közé, amelyek nem röntgensugárzást kibocsátó technológiát alkalmaznak. Minden egyéb technológia, köztük a mobiltelefonok esetében alkalmazottak és mások engedélyezettek, feltéve, hogy megfelelnek az uniós védelmi szabványoknak.

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Többek között az Egyesült Királyságban, Finnországban, Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Olaszországban.


Side Bar