Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ilmailun turvaaminen: komissiolta uusia sääntöjä turvaskannereiden käytöstä Euroopan lentoasemilla

Bryssel 14. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen Euroopan unionin lainsäädännöksi turvaskannereista. Uusien säännösten mukaan jäsenvaltiot saavat halutessaan käyttää matkustajien tarkastamiseen turvaskannereita, mutta niiden on noudatettava tiukkoja teknisiä ja toimintaa koskevia ehtoja.

Jäsenvaltiot ovat koekäyttäneet tai testanneet turvaskannereita1 sen jälkeen, kun terroristi yritti räjäyttää 25. joulukuuta 2009 Amsterdamista Detroitiin matkalla olleen koneen käyttäen muovailtavia räjähteitä, jotka hän oli kätkenyt alusvaatteisiinsa. Tähän mennessä turvaskannereita on käytetty vain rajoitetusti, ja niiden käyttöön on sovellettu erilaisia kansallisia toimintamenettelyjä ja vaatimuksia. Uuden koko EU:ta koskevan lainsäädännön nojalla jäsenvaltiot voivat korvata nykyisiä turvajärjestelmiä turvaskannereilla. Lisäksi uusi lainsäädäntö mahdollistaa turvasääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen kaikilla lentoasemilla sekä tiukat ja pakolliset suojatoimet, joilla varmistetaan perusoikeuksien noudattaminen ja terveyden suojelu.

Jäsenvaltioilla ja lentoasemilla ei ole velvollisuutta ottaa käyttöön turvaskannereita, mutta jos ne päättävät niitä käyttää, niiden on noudatettava koko Euroopan tasolla sovellettavia toimintaedellytyksiä ja suorituskykyvaatimuksia.

Liikenneasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan ”turvaskannerit eivät ole mikään ihmelääke, mutta niiden avulla voidaan konkreettisesti parantaa matkustajien turvallisuutta. Turvaskannerit ovat käypä vaihtoehto nykyisille tarkastusmenetelmille ja hyvin tehokkaita sekä metallisten että muiden esineiden havaitsemisessa. Kukin jäsenvaltio tai lentoasema voi edelleen itse päättää, otetaanko turvaskannereita käyttöön, mutta näillä uusilla säännöillä varmistetaan, että jos tällaista uutta teknologiaa käytetään, siihen sovelletaan EU:n laajuisia havaitsemiskykyvaatimuksia sekä tiukkoja sääntöjä terveyden ja perusoikeuksien suojaamiseksi. Tähän mennessä saatu kokemus on osoittanut, että matkustajat ja henkilöstö pitävät turvaskannereita yleisesti kätevänä turvatarkastusmenetelmänä.

Turvaskannerit ovat tehokkaita matkustajien tarkastuksissa, sillä niillä voidaan havaita sekä metallisia että muita esineitä, joita ihmisillä on mukanaan. Skanneriteknologia kehittyy nopeasti, ja sen avulla on mahdollista vähentää matkustajille, miehistölle ja lentoasemien henkilökunnalle käsin tehtäviä tarkastuksia merkittävästi.

Uuden EU-lainsäädännön mukaan turvaskannereiden käyttö on sallittua vain tietyillä vähimmäisedellytyksillä, joita ovat esimerkiksi seuraavat: turvaskannereilla ei saa säilyttää, pitää muistissa, kopioida, tulostaa tai palauttaa käyttöön kuvia; kuvan luvaton saanti ja käyttö on kiellettyä, ja se on estettävä; kuvan tarkastelijan on oltava eri paikassa kuin kuvattavan ja kuva ei saa olla yhdistettävissä tarkastettavaan henkilöön tai muihin. Matkustajille on tiedotettava edellytyksistä, joilla turvatarkastus skannerilla suoritetaan. Lisäksi matkustajille annetaan oikeus kieltäytyä turvaskannerilla tehtävästä tarkastuksesta, jolloin turvatarkastus tehdään jollakin toisella menetelmällä.

Toimintaedellytyksillä ja mahdollisuudella kieltäytyä turvaskanneritarkastuksesta varmistetaan perusoikeuksien ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen periaatteiden kunnioittaminen.

Jotta kansalaisten terveys ja turvallisuus ei vaarantuisi, luetteloon menetelmistä, joita EU:n lentoasemilla saa käyttää matkustajien tarkastamiseen, on hyväksytty ainoastaan sellaiset turvaskannerit, joissa ei käytetä läpivalaisuteknologiaa. Muita teknologioita, kuten teknologiaa, jota käytetään esimerkiksi matkapuhelimissa, saa käyttää, jos ne täyttävät EU:n turvavaatimukset.

Lisätietoja:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa.


Side Bar