Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Lennundusjulgestus: Euroopa Komisjon võtab vastu uued eeskirjad turvaskannerite kasutamise kohta Euroopa lennuväljadel

Brüssel, 14. november 2011 – Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku Euroopa Liidus turvaskannerite kasutamist reguleeriva õigusraamistiku kohta. Need õigusaktid võimaldavad lennuväljadel ja liikmesriikidel kasutada turvaskannereid reisijate läbivaatuseks vastavalt rangetele tehnilistele ja käitamistingimustele.

Liikmesriikides1 on katsetatud turvaskannerite kasutamist pärast seda, kui üks terrorist üritas oma aluspesusse peidetud plastmassist lõhkeainete abil 25. detsembril 2009 õhku lasta Amsterdamist Detroiti teel olnud lennukit. Seni on turvaskannereid kasutatud piiratud viisil, järgides erinevaid riigisiseseid käitamiskordi ja standardeid. ELi ühise raamistiku moodustavate uute õigusaktidega antakse liikmesriikidele ja lennuväljadele õiguslik võimalus asendada kasutuselolevad turvasüsteemid turvaskanneritega. Ühtlasi tagatakse nende õigusaktidega turvaeeskirjade ühesugune kohaldamine kõigil lennuväljadel ning nähakse ette ranged ja kohustuslikud turvameetmed, et kindlustada põhiõiguste täitmine ja tervisekaitse.

Liikmesriigid ega lennuväljad ei ole kohustatud turvaskannereid kasutama, kuid neid kasutades peavad nad täitma Euroopa tasandil kehtestatud käitamistingimusi ja avastamismäära standardeid.

Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas sõnas: „Turvaskannerid ei ole mingi imerohi, kuid nende abil saab suurendada reisijate turvalisust. Turvaskannerid võimaldavad tõhusalt avastada nii metallist kui ka muust materjalist esemeid ning on kasutuselolevate läbivaatusmeetodite väärtuslik alternatiiv. Liikmesriigid või lennuväljad otsustavad endiselt ise, kas nad soovivad turvaskannereid kasutada, kuid uute eeskirjadega tagatakse, et nad järgivad selle uue tehnoloogia kasutamisel kogu ELis kehtivaid avastamismäära standardeid ning rangeid turvameetmeid tervise ja põhiõiguste kaitsmiseks. Senised kogemused on näidanud, et reisijad ja töötajad peavad turvaskannerite kasutamist üldiselt praktiliseks läbivaatusmeetodiks.”

Turvaskannerid on tõhus vahend reisijate läbivaatuseks, kuna nende abil saab avastada nii metallist kui ka muust materjalist esemeid, mida isikud endaga kaasas kannavad. Turvaskannerite tehnoloogia areneb kiiresti ning võib oluliselt vähendada reisijate, meeskondade ja lennuvälja töötajate käsitsi läbivaatuse vajadust.

Uute ELi õigusaktide kohaselt on turvaskannerite kasutamine lubatud vaid juhul, kui täidetakse miinimumtingimused: turvaskannerid ei säilita, kopeeri, prindi ega taasta kujutisi; volitusteta juurdepääs kujutisele ja selle volitusteta kasutamine on keelatud ning võetakse meetmeid selle ärahoidmiseks; kujutist analüüsiv töötaja asub eraldi kohas, kujutist ei seostata läbivaadatava isiku ega muude isikutega. Reisijaid tuleb teavitada, millistel tingimustel toimub turvaskanneritega läbivaatus. Lisaks on reisijatel õigus keelduda turvaskanneriga kontrollist ja nõuda enda läbivaatust alternatiivse meetodi abil.

Sätestades konkreetsed töötingimused ning pakkudes reisijatele alternatiivse läbivaatusmeetodi võimaluse, järgitakse õigusaktidega põhiõigusi ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.

Selleks et ei seataks ohtu inimeste tervist ega ohutust, lisatakse ELi lennuväljadel lubatavate reisijaläbivaatuse meetodite loetellu üksnes turvaskannerid, milles ei kasutata röntgentehnoloogiat. Lubatud on muu tehnoloogia, nt selline, mida kasutatakse mobiiltelefonide puhul, tingimusel et see vastab ELi ohutusstandarditele.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Nt Ühendkuningriigis, Soomes, Madalmaades, Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias.


Side Bar