Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Security i luftfarten: Kommissionen vedtager nye regler for anvendelsen af securityscannere i EU's lufthavne

Bruxelles, den 14. november 2011 - Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag om EU-retlige rammer for securityscannere. Denne lovgivning gør det muligt for lufthavne og medlemsstater, der ønsker at anvende securityscannere til screening af passagerer, at gøre dette på strenge driftsmæssige og tekniske betingelser.

Nogle medlemsstater har foretaget afprøvning eller test af securityscannere1, siden en terrorist den 25. december 2009 forsøgte at sprænge et fly fra Amsterdam til Detroit i luften med plastiske sprængstoffer, han havde skjult i sit undertøj. Indtil nu har anvendelsen af securityscannere fundet sted efter mange forskellige nationale operationelle procedurer og standarder og kun i begrænset omfang. I kraft af en fælles EU-dækkende ramme giver den nye lovgivning medlemsstaterne og lufthavne ret til at udskifte nuværende securitysystemer med securityscannere. Den sikrer også en ensartet anvendelse af regler vedrørende security i alle lufthavne og opstiller strenge og bindende foranstaltninger for at sikre overholdelsen af grundlæggende rettigheder og sundhedsbeskyttelse.

Medlemsstaterne og lufthavnene har ikke pligt til at tage securityscannere i brug, men hvis de beslutter at benytte dem, vil de skulle overholde de driftsbetingelser og funktionsmæssige standarder, der er fastsat på europæisk plan.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte i den forbindelse: "Securityscannere er ikke et universalmiddel, men de indebærer en reel mulighed for at styrke passagerernes sikkerhed. Securityscannere er et værdifuldt alternativ til de eksisterende screeningmetoder og er meget effektive til at detektere både metalliske og ikke-metalliske genstande. Det er stadig op til hver medlemsstat eller lufthavn at beslutte, om securityscannere skal tages i brug, men disse nye regler sikrer, at når denne nye teknologi anvendes, sker det inden for rammerne af EU-dækkende standarder for detektionsevne samt strenge sikkerhedsforanstaltninger, som skal beskytte menneskers sundhed og grundlæggende rettigheder. De hidtidige erfaringer viser, at passagerer og personale generelt ser securityscannere som en praktisk screeningmetode."

Securityscannere er en effektiv metode til at screene passagerer, idet de er i stand til at detektere både metalliske og ikke-metalliske genstande på en person. Scannerteknologien er i en rivende udvikling og har potentiale til at mindske behovet for kropsvisitering af passagerer, besætningsmedlemmer og personale betydeligt.

Ifølge den nye EU-lovgivning er det kun tilladt at benytte securityscannere i overensstemmelse med minimumsbetingelserne: f.eks. må securityscannere ikke lagre, opbevare, kopiere, printe eller hente billeder. Uvedkommende adgang til og anvendelse af billedet er forbudt og skal forhindres. Den operatør, der analyserer billedet, skal befinde sig i et særskilt lokale, og billedet må ikke knyttes sammen med oplysninger om den screenede person og andre. Passagerer skal underrettes om, på hvilke betingelser kontrollen med securityscannere finder sted. Desuden får passagerer ret til at fravælge kontrol med scannere og lade sig underkaste en alternativ screeningmetode.

Ved at fastlægge særlige driftsbetingelser og give passagerer mulighed for at fravælge securityscannere beskytter lovgivningen de grundlæggende rettigheder og principper, der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

For ikke at bringe borgernes sundhed og sikkerhed i fare føjes alene securityscannere uden røntgenstråleteknologi til listen over tilladte metoder til screening af passagerer i EU's lufthavne. Alle andre teknologier som f.eks. mobiltelefonteknologier m.fl., kan anvendes, forudsat at de opfylder EU's securityrelaterede standarder.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

F.eks. i Det Forenede Kongerige, Finland, Nederlandene, Tyskland, Frankrig og Italien.


Side Bar