Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Сигурност на въздухоплаването: Комисията приема нови правила за използването на скенери за целите на сигурността по европейските летища

Брюксел, 14 ноември 2011 г. - Европейската комисия днес прие предложение за правна рамка на Европейския съюз относно скенерите за целите на сигурността. Тя позволява на летищата и държавите-членки, които желаят да използват скенери за проверка на пътниците, да го правят при спазване на строги оперативни и технически условия.

Откакто на 25 декември 2009 г. терорист със скрити под бельото пластични експлозиви се опита да взриви самолет, изпълняващ полет от Амстердам за Детройт, държавите-членки започнаха да изпитват или тестват скенери за целите на сигурността1. Използването на тези скенери досега се осъществяваше по ограничен начин в рамките на мозайка от различни национални оперативни процедури и стандарти. Като обща рамка на ЕС новото законодателство дава на държавите-членки и летищата правната възможност да заменят действащите системи за сигурност със скенери. То също така гарантира еднаквото прилагане на правилата за сигурност на всички летища и предоставя строги и задължителни предпазни мерки за защита на основните права и здравето.

Държавите-членки и летищата не са задължени да инсталират скенери за целите на сигурността, но ако решат да ги използват, ще трябва да се съобразяват с оперативните условия и стандартите за работа, определени на европейско равнище.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви: Скенерите за целите на сигурността не са решение на всички проблеми, но предлагат реална възможност да се подобри сигурността на пътниците. Скенерите са ценна алтернатива на съществуващите методи за проверка и са много ефикасни за откриване на метални и неметални обекти. Всяка държава-членка или летище трябва да вземе самостоятелно решение дали да инсталира скенери за целите на сигурността, но новите правила гарантират, че тази нова технология ще се използва съгласно стандартите на ЕС относно капацитета за откриване, както и строгите предпазни мерки за защита на здравето и основните права. Досегашният опит показва, че пътниците и персоналът по принцип възприемат скенерите като подходящ метод за проверка.

Скенерите за целите на сигурността са ефективен метод за проверка на пътниците, тъй като са способни да откриват носените от хора метални и неметални предмети. Технологията на скенерите се развива бързо и има потенциала да намали значително необходимостта от ръчно претърсване, прилагано към пътниците, екипажите и служителите на летищата.

Съгласно новото законодателство на ЕС използването на скенери за целите на сигурността е разрешено само в съответствие с минимални условия, като например, че: скенерите за целите на сигурността не съхраняват, запазват, копират, отпечатват или извличат изображения; неразрешеният достъп до изображението и неговото използване са забранени и трябва да бъдат предотвратявани; анализиращият изображението служител се намира на отделено място и изображението не трябва да се свързва по никакъв начин с проверяваното лице или с други лица. Пътниците трябва да бъдат информирани относно условията, при които се осъществява контролът със скенери за целите на сигурността. Освен това им се дава правото да се откажат от контрола със скенери и да се подложат на алтернативен метод за проверка.

Като определя специални експлоатационни условия и като осигурява на пътниците възможност за отказ, законодателството предпазва основните права и принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз.

С цел да не се излага на опасност здравето и безопасността на гражданите, към списъка с разрешените методи за проверка на пътници в летищата на ЕС се добавят само скенери, които не използват рентгенова технология. Всички други технологии като например използваните за мобилни телефони и други, могат да бъдат прилагани, при условие че съответстват на стандартите на ЕС в областта на сигурността.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Например в Обединеното кралство, Финландия, Нидерландия, Германия, Франция и Италия


Side Bar