Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nya EU-krav på självslocknande cigaretter kan rädda hundratals liv varje år

Bryssel den 14 november 2011 – Glödande cigaretter som lämnas utan uppsikt är en av de främsta orsakerna till dödsbränder i Europa. Det finns belägg för att antalet dödsfall kan minskas med över 40 % om man övergår till mer brandsäkra, självslocknande cigaretter. Det innebär att cigaretten slocknar av sig själv om man lägger den ifrån sig. Kravet på brandsäkra cigaretter finns redan i bland annat USA, Kanada och Australien. Först ut i EU var Finland som införde kravet i april 2010.

Från den 17 november 2011, när de nya standarderna för brandsäkerheti publiceras i EU:s officiella tidning, måste alla cigaretter som säljs i EU uppfylla kraven. De nationella myndigheterna ska se till att de nya reglerna följs.

– Det finns inga helt säkra cigaretter, och det säkraste är förstås att inte röka alls! Men om folk ändå röker kommer de nya krav som snart träder i kraft att tvinga tobaksföretagen att bara tillverka självslocknande cigaretter och därigenom skydda hundratals människor mot denna brandrisk, säger EU:s hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Skydda människor mot bränder

Enligt EU-ländernas statistik för 2003–2008 orsakar cigaretter över 30 000 bränder varje år med mer än 1 000 döda och över 4 000 skadade som följd. Erfarenheterna från Finland, där antalet offer för cigarettbränder har minskat med 43 %, tyder på att man skulle kunna rädda nästan 500 liv i EU varje år.

Det är viktigt att påpeka att rökning är den viktigaste hälsorisk som man själv kan undvika. Ändå dör en halv miljon människor i EU av rökning varje år. Kommissionen arbetar fortlöpande för ett rökfritt Europa och driver bland annat kampanjen Exrökare är ostoppbara (se IP/11/710 och MEMO/11/405).

Nya säkerhetskrav – så fungerar det

De nya kraven handlar om att minska antändningsbenägenheten, dvs. risken för att en cigarett ska starta en brand. Cigarettpapperstillverkarna har nu lagt in ringar med tjockare papper runt cigaretten. Om man inte längre blossar på cigaretten kommer den att självslockna när glöden når en sådan ring, eftersom luft- och syretillförseln begränsas. Den här typen av cigaretter brinner kortare tid och risken för att de antänder möbler, sängkläder eller annat material minskar.

Bakgrund

De nya standarderna har tagits fram enligt direktivet om allmän produktsäkerhet ii, som säger att tillverkarna endast får släppa ut säkra produkter på marknaden.

EU-kommissionen definierade säkerhetskraven redan 2008iii, efter diskussioner med medlemsländerna, tobaks- och pappersindustrin och icke-statliga organisationer. Därefter bad man Europeiska standardiseringskommittén (CEN) att ta fram relevanta standarder, som de nationella myndigheterna ska använda för att kontrollera att cigaretterna är brandsäkra.

Läs mer

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

i :

EN 16156:2010 ”Cigaretter – Uppskattning av benägenheten att orsaka antändning – Säkerhetskrav” och EN ISO 12863:2010 ”Testmetod för att uppskatta cigaretters benägenhet att orsaka antändning”.

ii :

EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

iii :

Kommissionens beslut 2008/264/EG, EUT L 83, 26.3.2008, s. 35.


Side Bar