Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Potrošniki: EU želi zajeziti s cigareto povzročene požare, s čimer bi se letno rešile stotine človeških življenj

Bruselj, 14. novembra 2011 – cigarete, ki ostanejo odložene brez nadzora, so eden od vodilnih razlogov za usodne požare v Evropi. Podatki kažejo, da se število smrtnih žrtev lahko zmanjša za več kot 40 % z uvedbo cigaret z „zmanjšano gorljivostjo“. To pomeni cigarete, ki se same ugasnejo, če ostanejo odložene brez nadzora, in za katere je zato manj verjetno, da bi povzročile požar. Ta varnostni ukrep je že uveden v nekaterih državah (ZDA, Kanada, Avstralija), v EU, na Finskem, pa od aprila 2010.

Od 17. novembra 2011, ko bosta nova standardai objavljena v Uradnem listu EU, bodo morale biti vse cigarete, ki bodo v prodaji v Evropi, v skladu s temi ukrepi. Te nove ukrepe požarne varnosti bodo izvrševali nacionalni organi.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Dejstvo je, da varnih cigaret ni; jasno je, da je najvarneje sploh ne kaditi! Če pa se ljudje odločijo za kajenje, sta na voljo nova standarda, ki bosta kmalu začela veljati in bosta od tobačnih družb zahtevala, da izdelujejo le cigarete z zmanjšano gorljivostjo, s čimer naj bi obvarovala stotine državljanov pred nevarnostjo požara.“

Varovanje državljanov pred tveganjem požara

Podatki držav članic v obdobju od 2003 do 2008 kažejo, da je v EU s cigaretami povzročenih več kot 30 000 požarov letno z več kot 1 000 smrtnimi žrtvami in več kot 4 000 ponesrečenci. Izkušnje iz Finske, kjer je število žrtev s cigareto povzročenih požarov upadlo za 43 % odstotkov, kažejo, da bi lahko v EU vsako leto rešili skoraj 500 življenj.

Treba je poudariti, da je tobak v Evropi najpomembnejši dejavnik tveganja za zdravje, ki se mu da izogniti in ki po ocenah vsako leto povzroči smrt več kot pol milijona ljudi v EU. Komisija ostaja zavezana „Evropi brez kajenja“ in obravnava ta vprašanja v okviru sedanje kampanje EU „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“ (glej IP/11/710 in MEMO/11/405).

Nova varnostna standarda: kako delujeta?

Sprememba, ki jo uvajata nova standarda, zadeva zmanjšanje gorljivosti, tj. zmožnosti cigarete, ki je ostala odložena brez nadzora, da povzroči požar. Proizvajalci cigaretnega papirja so spremenili svojo proizvodnjo papirja tako, da vključijo dva pasova debelejšega papirja na dveh točkah vzdolž cigarete. Če cigareta ostane odložena brez nadzora, bo goreči tobak dosegel enega od pasov in bi se moral sam ugasniti, ker pas omeji dobavo zraka/kisika. Cigareta z zmanjšano gorljivostjo skrajša čas gorenja, s čimer zmanjša možnost vžiga pohištva, posteljnine ali drugih predmetov.

Ozadje

Nova standarda sta bila pripravljena na podlagi Direktive o splošni varnosti izdelkovii, ki od proizvajalcev zahteva, da dajejo na trg le varne izdelke.

Evropska komisija je leta 2008 po razpravi z državami članicami, tobačno in papirno industrijo ter NVO opredelila varnostne zahteveiii, potem pa je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) zaprosila, da oblikuje ustrezne standarde, ki jih bodo nacionalni organi uporabljali za merjenje skladnosti s predpisi o požarni varnosti.

Dodatne informacije na:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

i :

EN 16156:2010 „Cigarete – ocenjevanje nagnjenosti k vžigu – varnostne zahteve“ in EN 16156:2010 „Standardana preskusna metoda za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu cigaret“,

ii :

UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

iii :

Sklep Komisije 2008/264/ES. UL L 83, 26.3.2008, str. 35.


Side Bar