Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vartotojų reikalai. ES siekia sumažinti cigarečių sukeliamų gaisrų skaičių ir kasmet išgelbėti šimtus gyvybių

Briuselis, 2011 m. lapkričio 14 d. Be priežiūros paliktos degančios cigaretės yra viena iš pagrindinių žmonių gyvybių nusinešančių gaisrų Europoje priežasčių. Duomenys rodo, kad pradėjus naudoti mažesnio padegamojo potencialo (toliau – MPP) cigaretes mirties atvejų skaičius sumažėtų daugiau nei 40 proc. Tokios cigaretės paliktos neprižiūrimos užgęsta savaime ir taip sumažėja gaisro tikimybė. Ši saugos priemonė jau taikoma JAV, Kanadoje ir Australijoje, o iš ES valstybių nuo 2010 m. balandžio mėn. pirmoji ją pradėjo taikyti Suomija.

2011 m lapkričio 17 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bus paskelbti nauji priešgaisrinės saugos reikalavimaii ir nuo tada jie bus taikomi visoms Europoje parduodamoms cigaretėms. Už naujosios saugos priemonės taikymą bus atsakingos nacionalinės valdžios institucijos.

Už ES sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Saugių cigarečių nebūna, o saugiausia yra, savaime suprantama, iš viso nerūkyti! Tačiau jei žmonės nusprendžia rūkyti, tuomet pagal netrukus visiškai įsigaliosiančius naujuosius reikalavimus tabako įmonės privalės gaminti tik mažesnio padegamojo potencialo cigaretes ir taip apsaugoti šimtus piliečių nuo rūkymo sukeliamų gaisrų pavojaus.“

Gyventojų apsauga nuo gaisro pavojaus

Valstybių narių 2003–2008 metų duomenimis, ES dėl cigarečių kasmet kyla daugiau kaip 30 000 gaisrų, kuriuose žūsta per 1 000 žmonių, o sužalojama per 4 000. Suomijos, kur cigarečių sukeliamų gaisrų aukų skaičius sumažėjo 43 proc., patirtis rodo, kad ES kasmet galima būtų išgelbėti beveik 500 gyvybių.

Reikia pabrėžti, kad tabakas yra didžiausias išvengiamas pavojus sveikatai Europoje – nuo jo ES kasmet miršta daugiau kaip pusė milijono žmonių. Pasiryžusi ir toliau siekti „Europos be dūmų“, Komisija siekia atkreipti dėmesį į šį klausimą dabar vykstančia ES kampanija „Ex rūkaliai nenugalimi“ (žr. IP/11/710 ir MEMO/11/405).

Kaip veikia naujieji saugos reikalavimai

Pagal naujuosius reikalavimus mažinamas padegamasis cigaretės potencialas, t y. be priežiūros paliktos degančios cigaretės gebėjimas sukelti gaisrą. Cigarečių popieriaus gamintojai pakeitė popieriaus gamybos būdą – dviejose cigaretės vietose įterpiami du tankesnio popieriaus žiedai . Jei cigaretė paliekama be priežiūros, degantis tabakas, pasiekęs vieną iš šių žiedų, ribojančių patenkančio oro ir (arba) deguonies kiekį, užgęsta savaime. SPP cigaretė dega trumpiau, dėl to sumažėja tikimybė, kad nuo jos užsidegs baldai, patalynė ar kiti daiktai.

Pagrindiniai faktai

Naujieji reikalavimai buvo parengti vadovaujantis Direktyva dėl bendros gaminių saugosii, pagal kurią gamintojai privalo teikti rinkai tik saugius gaminius.

Pasitarusi su valstybėmis narėmis, tabako ir popieriaus pramonės atstovais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Europos Komisija 2008 m. nustatė saugos reikalavimusiii ir paprašė Europos standartizacijos komitetą (CEN) parengti atitinkamus reikalavimus, pagal kuriuos nacionalinės institucijos vertins, kaip laikomasi priešgaisrinės saugos taisyklių.

Išsamesnė informacija

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kontaktiniai asmenys:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

i :

EN 16156:2010 „Cigaretės. Padegamojo potencialo įvertinimas. Saugos reikalavimai.“ ir EN ISO 12863:2010 „Standartizuotas bandymo metodas matuoti cigarečių padegamąjį potencialą“.

ii :

OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

iii :

Komisijos sprendimu 2008/264/EB. OL L 83, 2008 3 26, p. 35.


Side Bar