Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL soovib vähendada sigaretist alguse saanud tulekahjusid, et päästa igal aastal sadu elusid

Brüssel, 14. november 2011. Järelevalveta jäetud sigaretid on traagiliselt lõppenud tuleõnnetuste üks peamisi põhjusi Euroopas. On tõendeid, et isekustuvate sigarettide kasutamine aitaks tulesurmasid vähendada rohkem kui 40% võrra. Isekustuvad sigaretid on sellised, mis järelevalveta jätmise korral ise kustuvad ning seetõttu ei põhjusta tõenäoliselt nii palju tulekahjusid. Sellist ohutusmeedet kasutatakse juba mitmes maailma riigis (USAs, Kanadas, Austraalias) ning ELis Soomes alates 2010. aasta aprillist.

Alates 17. novembrist 2011, kui Euroopa Liidu Teatajas avaldatakse uued ohutusstandardid,i peavad kõik Euroopas müüdavad sigaretid vastama nendele uutele eeskirjadele. Uute tuleohutusmeetmete jõustamine jääb riikide ametiasutuste kanda.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli märkis: „Ohutuid sigarette ei ole olemas ning loomulikult on kõige ohutum üldse mitte suitsetada. Kui inimesed on siiski otsustanud suitsetada, nõutakse varsti jõustuvates uutes standardites, et tubakafirmad toodaksid üksnes isekustuvaid sigarette, mis aitaks tõenäoliselt kaitsta sadu inimesi tuleohu eest.”

Inimeste kaitse tuleohu eest

2003.–2008. aastal liikmesriikides kogutud andmed näitavad, et sigaretid põhjustavad ELis igal aastal rohkem kui 30 000 tulekahju, milles hukkub üle tuhande ja saab viga üle nelja tuhande inimese. Soome kogemuste põhjal, kus sigaretist süttinud tulekahjude ohvrite arv on vähenenud 43% võrra, võib eeldada, et ELis võiks igal aastal säästa 500 inimelu.

Tuleb rõhutada, et tubakas on suurim välditav terviseoht Euroopas, mille tagajärjel sureb ELis igal aastal umbes pool miljonit inimest. Komisjon jätkab suitsetamisvastast võitlust kampaaniaga „Loobu suitsetamisest – oled edukam” (vt IP/11/710 ja MEMO/11/405).

Kuidas uued standardid toimivad?

Uutes standardites nõutakse vähendatud süttivust, mille all mõeldakse järelevalveta sigareti võimet tulekahju põhjustada. Sigaretipaberi tootjad on muutnud oma toodangut nii, et sigaretil on kahes kohas paksemast paberist rõngas. Kui sigaret jäetakse järelevalveta, siis jõuab põlev tubakas üheni rõngastest ja seejärel sigaret kustub, sest rõngas takistab hapniku juurdepääsu. Isekustuval sigaretil on lühem põlemisaeg, mis vähendab mööbli, voodikatte või muu materjali süttimise ohtu.

Taust

Uued standardid on koostatud üldise tooteohutuse direktiiviii alusel, mis kohustab tootjaid turule laskma üksnes ohutuid tooteid.

Pärast nõupidamisi liikmesriikide, tubaka- ja paberitootjate ning valitsusväliste organisatsioonidega määras Euroopa Komisjon 2008. aastal kindlaks uued ohutusnõudediii ning palus seejärel Euroopa Standardikomiteel töötada välja asjaomased standardid, mida riikide ametiasutused saaksid kasutada tuleohutusnõuetele vastavuse mõõtmiseks.

Lisateave

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

i :

EN 16156:2010 „Sigaretid. Süütamisvõime hindamine. Ohutusnõue”; ja EN ISO 12863:2010 „Standardne katsemeetod sigarettide süttivuse hindamiseks”.

ii :

EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

iii :

Komisjoni otsus 2008/264/EÜ. ELT L 83, 26.3.2008, lk 35.


Side Bar