Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forbrugere: EU-tiltag for nedbringelse af cigaretantændte brande skal redde hundredvis af liv hvert år

Bruxelles, den 14. november 2011 – Tændte cigaretter, der efterlades uden opsyn, er en af de væsentligste årsager til fatale brande i Europa. Der er bevis for, at antallet af dødsfald kan reduceres med over 40 % med indførelsen af "cigaretter med nedsat antændelsestilbøjelighed" (RIP). Det vil sige cigaretter, der slukker af sig selv, når de efterlades uden opsyn, og som derfor har mindre sandsynlighed for antænde en brand. Denne sikkerhedsforanstaltning anvendes allerede globalt i visse lande (USA, Canada, Australien) og siden april 2010 også i EU i Finland .

Fra den 17. november 2011, når de nye sikkerhedsstandarderi offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, skal alle cigaretter, der sælges i Europa, overholde disse foranstaltninger. Det er de nationale myndigheders ansvar at håndhæve den nye brandsikkerhedsforanstaltning.

EU-kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, udtalte: "Ingen cigaretter er helt ufarlige, og det sikreste er naturligvis slet ikke at ryge! Men hvis folk alligevel vælger at ryge, vil de nye standarder, der snart træder i kraft, kræve, at tobaksvirksomhederne kun fremstiller cigaretter med nedsat antændelsestilbøjelighed, og potentielt beskytte hundredvis af borgere mod denne brandfare."

Beskytter borgerne mod brandfare

Tal fra medlemsstaterne fra 2003 til 2008 viser, at cigaretrelaterede brande tegner sig for over 30 000 brande i EU hvert år med over 1 000 dødsfald og 4 000 personskader til følge. Erfaringen fra Finland, hvor antallet af ofre for cigaretantændte brande er faldet med 43 %, tyder på, at der kan reddes næsten 500 liv i EU hvert år.

Det skal understreges, at tobaksrygning er den største sundhedsrisiko, der kan forebygges, i Europa og skønnes at være årsag til omkring en halv million dødsfald i EU hvert år. Kommissionen går fortsat ind for et "røgfrit Europa" og arbejder på dette gennem den igangværende kampagne "Eksrygere er ikke til at stoppe" (se IP/11/710 og MEMO/11/405.)

Nye sikkerhedsstandarder: Hvordan fungerer de?

Kravene i de nye standarder angår nedsættelse af antændelsestilbøjeligheden, hvilket vil sige en cigarets evne til at antænde en brænd, når den efterlades uden opsyn. Fabrikanter af cigaretpapir har ændret produktionen, så de nu kan indsætte to ringe med tykkere papir to steder langs cigaretten. Hvis cigaretten efterlades uden opsyn, vil den tændte cigaret slukke af sig selv, når den når en af disse ringe, da ringene begrænser luft-/ilttilførslen. En selvslukkende cigaret har en kortere brændtid og mindsker således risikoen for at sætte ild til møbler, sengelinned eller andre materialer.

Baggrund

De nye standarder er blevet udarbejdet i henhold til direktivet om produktsikkerhed i almindelighedii, der forpligter producenter til at sørge for, at alle produkter, der markedsføres, er sikre.

I 2008 fastlagde Europa-Kommissionen sikkerhedskraveneiii efter drøftelser med medlemsstaterne, tobaks- og papirindustrien og NGO'er. Derefter blev Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) bedt om at udvikle de relevante standarder, som de nationale myndigheder skal bruge til at sikre overholdelsen af brandsikkerhedsreglerne.

Flere oplysninger

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

{0>Contacts :<}84{>Kontaktpersoner:<0}

{0>Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)<}0{>Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)<0}

{0>Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)<}0{>Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)<0}

i :

EN 16156:2010 "Cigaretter – Måling af cigaretters tendens til tænding – Sikkerhedskrav" og EN ISO 12863:2010 "Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed"

ii :

EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4

iii :

Kommissionens afgørelse 2008/264/EF. EUT L 83 af 26.3.2008, s. 35


Side Bar