Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Opatření EU má snížit počet požárů způsobených cigaretami a zachránit každoročně stovky životů

Brusel 14. listopadu 2011 – Zapomenuté hořící cigarety jsou v Evropě jednou z hlavních příčin požárů se smrtelnými následky. Existují důkazy, že počet úmrtí lze snížit o více než 40 % zavedením cigaret se „sníženou náchylností ke vznícení“. Tyto cigarety se samy uhasí, jsou-li ponechány bez dozoru, a je proto méně pravděpodobné, že způsobí požár. Toto bezpečnostní opatření již bylo v některých zemích (USA, Kanadě, Austrálii) zavedeno a co se týče EU, ve Finsku platí od dubna 2010.

Od 17. listopadu 2011, jakmile se nové bezpečnostní normyi zveřejnění v Úředním věstníku EU, musí všechny cigarety prodávané v Evropě tyto normy splňovat. Prosazování těchto nových protipožárních bezpečnostních opatření budou mít na starosti vnitrostátní orgány.

John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Zcela bezpečné cigarety neexistují a samozřejmě nejbezpečnější je vůbec nekouřit! Nicméně pokud už člověk kouří, pak nové normy, které brzy v plném rozsahu vstoupí v platnost, budou vyžadovat, aby tabákové společnosti vyráběly pouze cigarety se sníženou náchylností ke vznícení, a mohou tak ochránit stovky občanů před nebezpečím požáru.“

Ochrana občanů před nebezpečím požáru

Údaje z členských států za období 2003–2008 ukazují, že cigarety způsobí v EU každoročně více než 30 000 požárů, při kterých více než 1 000 lidí zemře a více než 4 000 se zraní. Zkušenosti z Finska, kde počet obětí požárů způsobených cigaretami klesl o 43 %, naznačují, že by v EU mohlo být každoročně zachráněno téměř 500 životů.

Je třeba zdůraznit, že kouření je v Evropě největším zdravotním rizikem, kterému lze zabránit, a odhaduje se, že je každoročně příčinou úmrtí půl milionů obyvatel EU. Komise nadále usiluje o „Evropu bez tabákového kouře“ a na toto téma je zaměřena její současná kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ (viz IP/11/710 a MEMO/11/405).

Princip nových bezpečnostních norem

Změna vyžadovaná novými bezpečnostními normami spočívá v tzv. snížení náchylnosti ke vznícení, což je schopnost cigarety ponechané bez dozoru vyvolat požár. Výrobci cigaretového papíru změnili postup jeho výroby tak, že do dvou míst v cigaretě vkládají dva kroužky silnějšího papíru. Pokud je cigareta ponechána bez dozoru, tabák dohoří k jednomu z těchto kroužků a pak by měl sám zhasnout, jelikož kroužek zabrání přístupu vzduchu/kyslíku. Cigareta se sníženou náchylností ke vznícení zkracuje čas hoření, čímž snižuje pravděpodobnost vznícení nábytku, povlečení nebo jiných materiálů.

Souvislosti

Nové normy byly vypracovány na základě směrnice o obecné bezpečnosti výrobkůii, podle níž jsou výrobci povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.

V roce 2008 Evropská komise v návaznosti na diskusi s členskými státy, tabákovým a papírenským průmyslem a nevládními organizacemi stanovila bezpečnostní požadavkyiii a následně požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), aby vypracoval příslušné normy, které budou vnitrostátní orgány používat pro hodnocení míry dodržování pravidel protipožární bezpečnosti.

Další informace

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

i :

ČSN EN 16156:2011 Cigarety – Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek a ČSN EN ISO 12863:2011 Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení.

ii :

Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

iii :

Rozhodnutí Komise 2008/264/ES. Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 35.


Side Bar