Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Alimentele: o nouă legislație pentru a face ca utilizarea aditivilor în UE să fie mai sigură și mai transparentă

Bruxelles, 14 noiembrie 2011 – Utilizarea aditivilor1 în alimente va deveni în curând mai sigură și mai transparentă decât în prezent datorită a două acte legislative adoptate de Comisia Europeană.

„Ziua de astăzi reprezintă un moment important în eforturile noastre de consolidare a siguranței alimentare în Uniunea Europeană,” a declarat John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori. „Adoptarea a două regulamente privind aditivii va spori capacitatea de decizie a cetățenilor și, deopotrivă, a industriei, deoarece vor face ca tuturor celor interesați să le fie mai ușor să știe exact care sunt aditivii autorizați în produsele alimentare,” a adăugat el. „În esență, aceasta înseamnă un cetățean mai bine informat și, în același timp, o industrie alimentară a UE dotată corespunzător pentru a introduce noi produse inovatoare și sigure,” a concluzionat comisarul Dalli.

Cele două regulamente instituie două noi liste.

Prima se referă la aditivii din produsele alimentare și va intra în vigoare în iunie 2013 (această perioadă de grație pentru aplicare a fost considerată necesară pentru a permite industriei alimentare a Uniunii să se adapteze la noile norme). Această listă, care este, de asemenea, disponibilă într-o bază de date online (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), va permite consumatorilor, operatorilor din sectorul alimentar și autorităților de control să identifice cu ușurință aditivii care sunt autorizați într-un anumit produs alimentar.

Cea de-a doua listă privește aditivii din ingredientele alimentare, cum ar fi alți aditivi, enzime, arome și substanțe nutritive și se va aplica după 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Instituirea celor două liste reprezintă un pas important în punerea în aplicare a Regulamentului-cadru (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari, adoptat în decembrie 2008.

Transparență

Transparența reprezintă un beneficiu important al noii legislații. Utilizările autorizate ale aditivilor sunt, de acum înainte, enumerate în funcție de categoria de produse alimentare la care pot fi adăugați. Comisia consideră că aceasta este o îmbunătățire importantă în comparație cu vechile liste care erau dispersate în mai multe anexe la trei directive diferite.

Noua listă face să fie foarte clar, de exemplu, că la unele categorii de alimente sunt autorizați foarte puțini aditivi sau chiar sunt complet interziși. Așa se întâmplă, de exemplu, în cazul iaurtului nearomatizat, al untului, al compotului, al pastelor făinoase, al pâinii simple, al mierii, al apei și al sucului de fructe.

În alte categorii, de regulă cele privind produse alimentare cu grad înalt de prelucrare – precum, de exemplu, dulciurile, snackurile, sosurile și băuturile aromatizate – se autorizează un număr mare de aditivi.

În plus, lista de aditivi care pot fi adăugați la alți aditivi, enzime, arome și substanțe nutritive va face ca expunerea la aditivi prin aceste ingrediente să rămână limitată.

Ce alte schimbări apar ca urmare a noilor dispoziții legislative

Pe lângă instituirea celor două liste, noua legislație prevede, de asemenea:

  • condiții bine determinate în care se pot adăuga aditivi la alimente

  • o împărțire a alimentelor în categorii cu aditivii enumerați într-o manieră clară, în funcție de categoriile de alimente la care pot fi adăugați

  • un program pentru deplina reevaluare a siguranței tuturor aditivilor autorizați

  • orientări și instrucțiuni clare pentru solicitanții de noi utilizări de aditivi alimentari

Context general privind aditivii

Condițiile generale de utilizare a aditivilor alimentari au fost stabilite de Parlamentul European și de Consiliu prin regulamentul-cadru din 2008 și rămân în vigoare. Prezentul regulament stabilește cadrul general, principiile și obiectivele la care se referă întreaga legislație specifică pentru aditivi. Acesta cere ca utilizarea aditivilor să fie sigură, justificată din punct de vedere tehnologic, să nu inducă în eroare consumatorul și să prezinte avantaje și beneficii pentru consumator.

Reevaluarea aditivilor

În martie 2010, Comisia a adoptat un program pentru reevaluarea tuturor aditivilor alimentari autorizați. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) trebuie să reevalueze toți aditivii până în 2020. Stabilirea priorităților de reevaluare se face pe baza datei la care un aditiv alimentar a fost evaluat ultima dată, a disponibilității unor noi informații științifice, a gradului de utilizare a unui aditiv alimentar și a expunerii oamenilor la acesta.

Coloranții alimentari sunt primii pe lista de priorități. Șaptesprezece coloranții au fost deja reevaluați. Pentru trei dintre aceștia, Comisia a propus deja niveluri de utilizare revizuite, având în vedere că EFSA consideră că expunerea la aditivii respectivi poate fi prea mare pentru anumite grupuri de consumatori.

Datorită unor noi informații științifice, se acordă prioritate mai mare îndulcitorului aspartam, care va fi reevaluat până în septembrie 2012.

Orientări și instrucțiuni

În martie 2011, Comisia a adoptat o măsură prin care se precizează datele necesare pentru autorizarea unei noi utilizări pentru un aditiv. Acestea includ datele toxicologice pentru evaluarea riscurilor și informații care să demonstreze că utilizarea aditivului este justificată din punct de vedere tehnologic, poate prezenta beneficii pentru consumator și nu va induce în eroare.

Pentru a-i ajuta pe viitorii solicitanți, Comisia a elaborat un ghid practic, disponibil pe internet (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Acesta va permite solicitanților să prezinte dosare complete care pot fi gestionate eficient. Comisia este convinsă că astfel se poate stimula inovarea responsabilă în industria alimentară.

Un exemplu de astfel de produs inovator este îndulcitorul natural, glicozide derivate din steviol, obținute din planta Stevia ribaudiana. Comisia a adoptat astăzi și un regulament prin care se autorizează utilizarea acestuia în mai multe categorii de produse alimentare.

EFSA a fost solicitată să evalueze siguranța substanței. Agenția a concluzionat că îndulcitorii nu sunt cancerigeni, genotoxici sau asociați cu orice toxicitate reproductivă/de dezvoltare și a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 4 mg/kg greutate corporală/zi. Estimările prudente ale expunerii la glicozidele derivate din steviol atât la adulți, cât și la copii, sugerează că este probabil ca DZA să fie depășită la nivelurile maxime de utilizare propuse.

Pentru a se asigura că expunerea este sigură pentru consumator, utilizările solicitate și nivelurile de utilizare au trebuit să fie revizuite. Regulamentul adoptat astăzi oglindește rezultatul acestui proces.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Persoane de contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Aditivii alimentari sunt substanțe care se adaugă la alimente dint-o varietate de motive tehnice - precum conservarea, stabilizarea, colorarea, îndulcirea.


Side Bar