Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauni tiesību akti pārtikas piedevu izmantošanu Eiropas Savienībā darīs drošāku un pārredzamāku

Brisele, 2011. gada 14. novembris. Eiropas Komisija ir pieņēmusi divus tiesību aktus, kas pārtikas piedevu1 izmantošanu drīz darīs vēl drošāku un pārredzamāku nekā līdz šim.

"Šī ir zīmīga diena mūsu centieniem Eiropas Savienībā nostiprināt pārtikas drošumu," teica veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli. " Divu pārtikas piedevu regulu pieņemšana paplašinās pilsoņu tiesības, stiprinot arī nozari, jo ikviena iesaistītā persona varēs vieglāk noskaidrot, tieši kādas piedevas atļauts izmantot pārtikā," viņš piebilda. "Īsi runājot, iedzīvotāji būs labāk informēti, un tai pat laikā ES pārtikas nozarei būs nodrošinātas iespējas piedāvāt jaunus inovatīvus un drošus produktus," atzina komisārs Dalli.

Ar abām minētajām regulām izveido divus jaunus sarakstus.

Pirmais saraksts attiecas uz pārtikas piedevām, un to sāks piemērot 2013. gada jūlijā (uzskatīja, ka minētais pagarinājuma periods attiecībā uz piemērošanu ir nepieciešams, lai Savienības pārtikas nozare varētu pielāgoties jaunajiem noteikumiem). Šis saraksts, kas pieejams arī tiešsaistes datubāzē (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), dos iespēju patērētājiem, pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem un kontroles iestādēm viegli noskaidrot, kādas piedevas atļauts izmantot konkrētai pārtikai.

Otrais saraksts attiecas uz pārtikas sastāvdaļu piedevām, piemēram, citām pārtikas piedevām, fermentiem, aromatizētājiem un uzturvielām, un to sāks piemērot 20 dienas pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Abu minēto sarakstu izveide ir svarīgs solis 2008. gada decembrī pieņemtās pamatregulas — Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām — ieviešanā.

Pārredzamība

Būtisks guvums no jaunajiem tiesību aktiem ir pārredzamība. No šā brīža atļautie piedevu izmantošanas veidi ir norādīti sarakstā pa tās pārtikas kategorijām, kam to atļauts pievienot. Komisija uzskata, ka salīdzinājumā ar līdzšinējiem sarakstiem, kas bija meklējami triju dažādu direktīvu vairākos pielikumos, panākts būtisks uzlabojums.

Piemēram, jaunais saraksts nepārprotami liecina, ka dažām pārtikas kategorijām atļauto piedevu saraksts ir ļoti ierobežots vai arī tādas vispār nav atļauts izmantot. Tas attiecas, piemēram, uz jogurtu bez aromatizētājiem, sviestu, kompotu, mīklas (pastas) izstrādājumiem, maizi bez piedevām, medu, ūdeni un augļu sulu.

Citās kategorijās, parasti tādās, kas attiecas uz intensīvi apstrādātu pārtiku, piemēram, konditorejas izstrādājumiem, uzkodām, mērcēm un aromatizētiem dzērieniem, atļauts izmantot daudzas piedevas.

Turklāt minētais saraksts ar piedevām, ko atļauts pievienot citām piedevām, fermentiem, aromatizētājiem un uzturvielām, arī turpmāk nodrošinās, lai šajās sastāvdaļās ietilpstošo piedevu iedarbības risks būtu ierobežots.

Citas pārmaiņas, ko ievieš jaunās tiesību aktu normas

Papildus abu sarakstu izveidošanai jaunajos tiesību aktos paredzēti arī:

  • labi izstrādāti pārtikas piedevu izmantošanas nosacījumi;

  • tāda pārtikas kategorizācija, kurā piedevām sarakstā skaidri norādīts, kādu kategoriju pārtikai tās atļauts pievienot;

  • programma, kas paredz atkārtoti novērtēt visu atļauto piedevu drošumu;

  • skaidras vadlīnijas un rīkojumi pieteikumu iesniedzējiem, kas lūdz atļaut jaunus pārtikas piedevu izmantošanas veidus

Vispārīga informācija par piedevām

Pārtikas piedevu izmantošanas vispārīgos nosacījumus Eiropas Parlaments un Padome noteica 2008. gada pamatregulā, un tie joprojām paliek spēkā. Ar šo regulu iedibina vispārīgo satvaru, principus un mērķus, kas attiecas uz visiem konkrētajiem tiesību aktiem par piedevām. Tajā izvirzīta prasība, lai piedevu izmantošana būtu droša, tehnoloģiski attaisnota, nemaldinātu patērētāju, bet gan sniegtu tam priekšrocības un guvumus.

Piedevu atkārtota novērtēšana

Komisija 2010. gada martā pieņēma programmu, kurā paredzēts visas atļautās pārtikas piedevas novērtēt atkārtoti. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) visas piedevas atkārtoti jānovērtē līdz 2020. gadam. Atkārtotu novērtēšanu veic prioritārā kārtībā, pamatojoties uz to, kad pārtikas piedeva pēdējo reizi novērtēta, vai ir pieejama jauna zinātniska informācija, cik plaši piedeva tiek izmantota un kāda ir cilvēku pakļautība tās iedarbībai.

Prioritārajā sarakstā pirmās ir pārtikas krāsvielas. No jauna novērtētas jau septiņpadsmit krāsvielas. Attiecībā uz trim no tām Komisija jau ir izvirzījusi priekšlikumu par pārskatītām devām, jo EFSA paredz, ka dažām patērētāju grupām ar tām saistītais risks varētu būt pārāk augsts.

Tā kā par saldinātāju aspartāmu, ko no jauna novērtēs līdz 2012. gada septembrim, ir saņemta jauna zinātniska informācija, tam ir piešķirta augstāka prioritāte.

Vadlīnijas un norādījumi

Komisija 2011. gada martā apstiprināja normu, kurā norādīti dati, kas nepieciešami, lai kādu pārtikas piedevu atļautu izmantot jaunā veidā. Minētajos datos ietilpst toksikoloģiskie dati par riska novērtējumu un informācija, kas pierāda, ka piedevas izmantošana ir tehnoloģiski pamatota, var sniegt labumu patērētājam un ka tā nebūs maldinoša.

Kā palīglīdzekli turpmāko pieteikumu iesniedzējiem Komisija ir sagatavojusi internetā pieejamus praktiskus norādījumus (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Pieteikumu iesniedzējiem tie dos iespēju izstrādāt pilnīgu dokumentāciju, ar ko var efektīvi rīkoties. Komisija ir pārliecināta, ka tādējādi pārtikas nozarē iespējams stimulēt atbildīgu inovāciju procesu.

Šāds inovatīva produkta piemērs ir dabiskais saldinātājs steviolglikozīdi, kas izdalīti no auga Stevia ribaudiana. Komisija šodien pieņēma regulu, kas atļauj to izmantot vairākās pārtikas kategorijās.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei lūdza novērtēt minētās vielas drošumu. Iestāde secināja, ka minētie saldinātāji nav ne kancerogēni, ne genotoksiski vai toksiski reproduktīvajai sistēmai vai attīstībai, un par pieļaujamo diennakts devu (PDD) noteica 4 mg uz kg ķermeņa svara dienā. Piesardzīgi vērtējumi par steviolglikozīdu iedarbību gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem liecina, ka, lietojot paredzēto maksimālo daudzumu, ļoti iespējams, PDD tiktu pārsniegta.

Lai nodrošinātu patērētājam drošu iedarbību, pieprasītie izmantošanas veidi un daudzums bija jāpārskata. Šodien pieņemtā regula atspoguļo aprakstītā procesa iznākumu.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Pārtikas piedevas ir vielas, ko pārtikai pievieno dažādām tehnoloģiskām vajadzībām, piemēram, konservēšanai, stabilizēšanai, krāsošanai vai saldināšanai.


Side Bar