Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nauji teisės aktai siekiant saugiau ir skaidriau naudoti ES maisto priedus

Briuselis, 2011 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijai priėmus du teisės aktus greitai bus galima dar saugiau ir skaidriau nei šiuo metu naudoti maisto priedus1.

„Mums, siekiantiems didesnės ES maisto saugos, ši diena be galo svarbi, – sakė už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli. – Priimti du reglamentai dėl maisto priedų bus itin naudingi piliečiams ir pramonei, nes visiems bus lengviau gauti tikslios informacijos apie leidžiamus naudoti maisto priedus.“ Komisijos narys pridėjo: „Kitaip tariant, piliečiai bus geriau informuoti, o ES maisto pramonės įmonės turės reikiamų priemonių naujoviškiems ir saugiems maisto produktams kurti.“

Naujuose reglamentuose bus pateikti du nauji sąrašai.

Pirmasis – tai maisto priedų sąrašas, kuris bus pradėtas taikyti 2013 m. birželio mėn. (jį taikyti nuspręsta vėliau, kad Sąjungos pramonė galėtų prisitaikyti prie naujų taisyklių). Šis sąrašas, kuris pateikiamas internetinėje duomenų bazėje (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), suteiks galimybę vartotojams, maisto ūkio subjektams ir kontrolės institucijoms lengvai nustatyti, kokie priedai yra leidžiami konkrečiuose maisto produktuose.

Antrame sąraše išvardyti maisto ingredientų priedai, pvz., kiti priedai, fermentai, kvapiosios ir mitybinės medžiagos. Jis pradedamas taikyti 20-tą dieną po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje.

Šių dviejų sąrašų sudarymas yra svarbus 2008 m. gruodžio mėn. priimto Pagrindų reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų įgyvendinimo etapas.

Skaidrumas

Nauji teisės aktai itin naudingi dėl to, kad suteiks daugiau skaidrumo. Nuo šiol leidžiamos priedų paskirtys išvardytos pagal maisto produktų, į kuriuos jų galima dėti, kategorijas. Komisija mano, kad šie sąrašai bus žymiai pranašesni už ankstesnius sąrašus, kurie buvo pateikti keliuose trijų skirtingų direktyvų prieduose.

Naujajame sąraše aiškiai matyti, kad kai kurių kategorijų maisto produktuose leidžiama naudoti labai mažą kiekį priedų arba jų naudoti išvis neleidžiama. Tai pasakytina apie nearomatintą jogurtą, sviestą, kompotą, makaronus, paprastą duoną, medų, vandenį ir vaisių sultis.

Kitų kategorijų paprastai itin apdorotuose maisto produktuose, pvz., konditerijos gaminiuose, užkandžiuose, padažuose ir aromatizuotuose gėrimuose, leidžiama naudoti daug priedų.

Be to, sudarius priedų, kurių galima dėti į kitus priedus, fermentus, kvapiąsias ir mitybines medžiagas, sąrašą, bus užtikrinta, kad šių ingredientų priedų poveikis būtų mažas.

Kiti pokyčiai priėmus naujas teisines nuostatas

Be pateiktų dviejų sąrašų naujuose teisės aktuose taip pat:

  • aiškiai apibrėžiamos sąlygos, kada leidžiama dėti priedų į maisto produktus,

  • aiškiai nurodoma, į kokių kategorijų maisto produktus galima dėti konkrečius priedus,

  • numatyta visų leidžiamų priedų saugos pakartotinio vertinimo programa,

  • pateikiamos aiškios gairės ir nurodymai, skirti pareiškėjams, teikiantiems prašymus leisti naudoti maisto priedus pagal naują paskirtį.

Bendra informacija apie priedus

Tebegaliojančiame 2008 m. pagrindų reglamente Europos Parlamentas ir Taryba nustatė bendrąsias maisto priedų naudojimo sąlygas. Šiame reglamente nustatyta bendra sistema, principai ir tikslai, kuriais grindžiami visi konkrečius priedus reglamentuojantys teisės aktai. Jame reikalaujama, kad priedus naudoti būtų saugu, kad jų naudojimas būtų pagrįstas technologiškai, kad vartotojai nebūtų klaidinami ir kad naudojami priedai jiems teiktų privalumų ir naudos.

Pakartotinis priedų vertinimas

2010 m. kovo mėn. Komisija patvirtino visų leidžiamų maisto priedų saugos pakartotinio vertinimo programą. Iki 2020 m. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) privalo pakartotinai įvertinti visus priedus. Pirmiausia bus pakartotiniai vertinami tie maisto priedai, kurie buvo vertinti seniausiai, apie kuriuos turima naujos mokslinės informacijos, atsižvelgiant į jų naudojimo mastą ir poveikį žmonėms.

Pirmenybė bus teikiama maistiniams dažikliams. Jau buvo pakartotinai įvertinta 17 dažiklių. Komisija jau pasiūlė pakeisti trijų iš jų naudojamą kiekį, nes EFSA nustatė, kad šių dažiklių poveikis tam tikroms vartotojų grupėms gali būti per didelis.

Gavus naujos mokslinės informacijos, pirmenybė teikiama dažikliui aspartamui – jis bus pakartotinai įvertintas iki 2012 m. rugsėjo mėn.

Gairės ir nurodymai

2011 m. Komisija nustatė, kokius duomenis būtina pateikti, kad būtų galima leisti naudoti priedą pagal naują paskirtį. Tai toksikologiniai duomenys, reikalingi rizikos vertinimui, ir informacija, įrodanti, kad priedo naudojimas yra technologiškai pagrįstas, gali būti naudingas vartotojams ir vartotojai nebus klaidinami.

Norėdama padėti būsimiems pareiškėjams Komisija parengė praktines gaires, kurios pateikiamos internete (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Tokiu būdu pareiškėjai galės pateikti išsamius dokumentų rinkinius, kuriuos bus galima sparčiau išnagrinėti. Komisija įsitikinusi, kad taip galima paskatinti maisto pramonę atsakingai diegti naujoves.

Vienas iš tokių naujoviškų produktų – tai natūralus saldiklis steviolio glikozidai, gaunami iš augalo Stevia ribaudiana. Šiandien Komisija taip pat priėmė reglamentą, kuriuo leidžiama jį naudoti kelių kategorijų maisto produktuose.

Buvo paprašyta, kad EFSA įvertintų šios medžiagos saugą. Padaryta išvada, kad šis saldiklis nėra kancerogeniškas, genotoksiškas arba susijęs su toksiškumu reprodukcijai (vystymuisi), ir nustatyta 4 mg/kg kūno masės per parą leistina paros dozė (LPD). Remiantis atsargiausiu steviolio glikozidų poveikio suaugusiesiems ir vaikams vertinimu, tikėtina, kad LPD būtų viršyta, jeigu būtų naudojamas pasiūlytas didžiausias leidžiamas priedo kiekis.

Norint užtikrinti, kad priedo poveikis vartotojams būtų nepavojingas, reikėjo persvarstyti priedo paskirtį ir naudojamą kiekį. Į šio proceso rezultatus atsižvelgta šiandien priimtame reglamente.

Daugiau informacijos pateikiama

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Maisto priedai – tai medžiagos, dedamos į maisto produktus dėl įvairų techninių priežasčių, pvz., norint užkonservuoti, stabilizuoti, nudažyti, pasaldinti.


Side Bar