Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/133

Bryssel den 7 februari 2011

Från och med i dag måste alla nya bilar ha varselljus

Från och med i dag ska alla nya typer av personbilar och lätta lastbilar vara utrustade med varselljus. För tunga lastbilar och bussar börjar samma regler gälla om 18 månader, i augusti 2012. Varselljus är särskilda körljus som tänds automatiskt när motorn startas. De förväntas förbättra trafiksäkerheten, eftersom de gör det betydligt lättare för andra trafikanter att få syn på motorfordon. De har också låg energiförbrukning jämfört med nuvarande halvljus. I länder där varselljus redan är obligatoriskt beskrivs det som ett mycket positivt framsteg på trafiksäkerhetsområdet.

Antonio Tajani, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande, säger: ”Varselljus kommer att bidra avsevärt till vårt mål att minska antalet trafikolyckor på europeiska vägar. Det är också goda nyheter i miljöavseende, eftersom den lägre energiförbrukningen leder till minskade koldioxidutsläpp jämfört med vanliga ljus.”

2009 omkom mer än 35 000 människor på EU:s vägar och för varje dödsfall beräknas fyra personer skadas så att de får varaktiga funktionshinder, tio skadas allvarligt och fyrtio personer få lindriga skador. Antalet olyckor sjunker tack vare en rad åtgärder, bland annat bättre fordonssäkerhet, säkrare väginfrastruktur och förbättrad utbildning för bilförare (se IP/10/970).

Enligt ny forskning om varselljus upptäcker trafikanter, däribland fotgängare, cyklister och motorcyklister, fordon med varselljus både tydligare och tidigare än fordon utrustade med halvljus. På fordon med varselljus tänds ljuset automatiskt när motorn startas. När det är mörkt måste föraren slå på helljuset manuellt. Varselljuset stängs då av automatiskt.

Ur miljösynpunkt är varselljus en effektiv lösning för att göra så att fordon syns bättre i trafiken. Tekniken är framställd för att användas dagtid och är därför mycket effektivare och mer ändamålsenlig än nuvarande belysningsanordningar. Varselljus förbrukar cirka 25–30 procent av den energi som krävs för konventionellt halvljus. Om man använder varselljus med LED-teknik (lysdiodteknik) sänks energiförbrukningen ytterligare till endast 10 procent.

Direktiv 2008/89/EG om obligatorisk montering av varselljus, som träder i kraft i dag, kommer i hög grad att bidra till trafiksäkerheten i EU. Det harmoniserar de nationella krav om obligatorisk montering av varselljus på nya fordon som fram tills i dag har skilt sig avsevärt mellan olika EU-länder.

Läs mer

Direktiv 2008/89/EG och mer information om varselljus (EN)

Forskning om varselljus (EN)

Trafiksäkerhet i EU


Side Bar