Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/133

V Bruseli 7. februára 2011

Nové automobily budú musieť byť od dnes povinne vybavené dennými stretávacími svetlami

Od dnešného dňa budú musieť byť všetky nové modely osobných automobilov a malých úžitkových vozidiel povinne vybavené dennými stretávacími svetlami. V prípade autobusov a nákladných automobilov sa táto povinnosť odkladá o 18 mesiacov a začne sa teda uplatňovať až v auguste 2012. Denné stretávacie svetlá sú špeciálne svetlomety, ktoré sa zapínajú automaticky po naštartovaní motora. Očakáva sa, že zvýšia bezpečnosť na cestách, pretože výrazne zlepšia viditeľnosť motorových vozidiel pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Tieto svetlomety majú v porovnaní s bežnými stretávacími svetlami navyše aj nižšiu spotrebu energie. V krajinách, v ktorých sa táto povinnosť už uplatňuje, sa denné stretávacie svetlá považujú za významný prínos z hľadiska bezpečnosti na cestách.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani zodpovedný za priemysel a podnikanie uviedol: „Denné stretávacie svetlá výrazným spôsobom prispejú k plneniu nášho cieľa, ktorým je znížiť nehodovosť na európskych cestách. Ide o pozitívny vývoj aj z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože tieto svetlá majú v porovnaní s bežnými svetlometmi nižšiu energetickú spotrebu, čo následne povedie k zníženiu emisií CO2“.

V roku 2009 vyhaslo na európskych cestách viac ako 35 000 ľudských životov, pričom podľa odhadov pripadajú na každú smrteľnú nehodu štyri prípady zranení s následkom trvalej invalidity, desať ťažkých a štyridsať ľahkých zranení. Tento nepriaznivý vývoj sa podarilo zvrátiť vďaka sérií opatrení, ku ktorým patria lepšie bezpečnostné technológie v autách, bezpečnejšia cestná infraštruktúra a kvalitnejšia odborná príprava vodičov (pozri IP/10/970).

Z nedávnych výskumov vyplýva, že účastníci cestnej premávky vrátane chodcov, cyklistov a motocyklistov dokážu spozorovať motorové vozidlo vybavené dennými stretávacími svetlami zreteľnejšie a rýchlejšie ako vozidlá vybavené bežnými stretávacími svetlami. Vo vozidlách s dennými stretávacími svetlami sa svetlo zapne automaticky po naštartovaní motora. Pri jazde za šera alebo tmy musí vodič stretávacie svetlá zapnúť manuálne. Denné stretávacie svetlá sa v tomto prípade automaticky vypnú.

Z environmentálneho hľadiska predstavujú denné stretávacie svetlá účinné riešenie pre zlepšenie viditeľnosti vozidiel. Keďže táto technológia je navrhnutá na použitie počas dňa, je oveľa účinnejšia a efektívnejšia ako existujúce svetlomety. Spotreba energie sa pohybuje na úrovni 25 % až 30 % spotreby bežných stretávacích svetiel. Pri denných stretávacích svetlách na báze LED sa spotreba energie zníži až na 10 %.

Smernica 2008/89/ES o povinnom vybavení vozidiel dennými stretávacími svetlami, ktorá dnes nadobúda účinnosť, výrazným spôsobom prispeje k bezpečnosti na európskych cestách. Zároveň zabezpečí harmonizáciu požiadaviek v oblasti povinného vybavenia nových modelov motorových vozidiel dennými stretávacími svetlami, ktoré sa doposiaľ v jednotlivých členských štátov EÚ značne odlišovali.

Viac informácií

Smernica 2008/89/ES a ďalšie informácie o denných stretávacích svetlách

Výskum v oblasti denných stretávacích svetiel

Bezpečnosť na cestách v EÚ


Side Bar