Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/133

Brussel, 7 februari 2011

Voortaan moeten nieuwe auto's dagrijlicht voeren

Vanaf vandaag moeten alle nieuwe typen personenauto's en kleine bestelauto's met dagrijlicht zijn uitgerust. Voor vrachtwagens en bussen geldt dat pas over 18 maanden, d.w.z. in augustus 2012. Dagrijlichten zijn speciale lichten die bij het starten van de motor automatisch gaan branden. Verwacht wordt dat dagrijlicht de verkeersveiligheid zal verbeteren aangezien het de zichtbaarheid van motorvoertuigen voor andere weggebruikers aanzienlijk vergroot. Dagrijlicht verbruikt ook minder energie dan dimlicht. In landen waar dagrijlicht al verplicht is, wordt het als een heel positieve ontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid toegejuicht.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei: "Dagrijlicht zal een belangrijke bijdrage leveren om het aantal ongevallen op de Europese wegen te verminderen. Het is ook goed voor het milieu, want door het lagere energieverbruik ten opzichte van gewone lichten zullen de CO2-emissies dalen”.

In 2009 zijn er op de Europese wegen meer dan 35 000 doden gevallen en voor elke dode vielen er naar schatting vier slachtoffers met een blijvende handicap, tien zwaargewonden en veertig lichtgewonden te betreuren. Deze cijfers zijn aan het dalen dankzij een aantal maatregelen zoals veiliger voertuigen, veiliger wegen en betere opleiding van de bestuurders (zie IP/10/970).

Volgens recent onderzoek naar dagrijlicht kunnen de verkeersdeelnemers, onder wie ook voetgangers, fietsers en motorrijders, voertuigen met dagrijlicht veel beter en ook sneller opmerken dan die met dimlicht. Bij voertuigen met dagrijlicht gaat dat licht automatisch aan bij het starten van de motor. Als het donker is, moet de bestuurder de rijlichten zelf inschakelen en gaat het dagrijlicht automatisch uit.

Uit milieuoogpunt biedt dagrijlicht een doeltreffende oplossing om voertuigen beter zichtbaar te maken. Aangezien deze technologie ontworpen is voor gebruik overdag, is zij veel effectiever en efficiënter dan de bestaande verlichting. Het energieverbruik bedraagt circa 25 tot 30% van dat van dimlicht en als er voor dagrijlicht leds worden gebruikt, daalt het nog verder tot slechts 10%.

Richtlijn 2008/89/EG betreffende de verplichte uitrusting van voertuigen met dagrijlicht treedt vandaag in werking en zal de veiligheid op de Europese wegen aanzienlijk verbeteren. Het is een harmonisatie van de tot dusver sterk uiteenlopende nationale voorschriften binnen de EU over de verplichting om nieuwe typen voertuigen van dagrijlicht te voorzien.

Voor meer informatie:

Richtlijn 2008/89/EG en meer informatie over dagrijlicht (EN)

Onderzoek naar dagrijlicht (EN)

Verkeersveiligheid in de EU


Side Bar