Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/133

Bruxelles, den 7. februar 2011

Fra i dag skal alle nye biler have kørelys

Fra i dag skal alle nye typer personbiler og mindre varevogne være forsynet med kørelys. Om 18 måneder, altså i august 2012, kommer turen så til lastvogne og busser. Kørelys er særlige lygter, der tænder automatisk, når motoren startes. De forventes at give større færdselssikkerhed, fordi de gør motorkøretøjer betydeligt lettere at se for andre trafikanter. De har også et lille energiforbrug i forhold til det almindelig nærlys. I de lande, hvor kørelys allerede er påbudt, roses det som en meget positiv udvikling med hensyn til færdselssikkerheden.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "Kørelys vil være et vigtigt bidrag til vores mål om at nedbringe antallet af trafikofre på de europæiske veje. De er også gode for miljøet, fordi deres lavere energiforbrug også giver mindre CO2-emissioner i forhold til normale lys".

I 2009 mistede mere end 35 000 livet på de europæiske veje, og for hvert menneske, der mister livet på Europas veje, anslås der at være 4, der får varigt invaliderende kvæstelser, 10, der får alvorlige kvæstelser og 40, der får mindre kvæstelser. Disse tal er faldende takket være en række foranstaltninger, herunder bedre sikkerhedsteknologi til køretøjer, sikrere vejinfrastrukturer og bedre uddannelse af trafikanter (jf. IP/10/970).

Ifølge den seneste forskning i kørelys registrerer trafikanter, herunder også fodgængere, cyklister og motorcyklister, motorkøretøjer med kørelys tydeligere og tidligere end motorkøretøjer med nærlys. I køretøjer med kørelys tændes lyset automatisk, når motoren startes. Når det er mørkt, skal føreren tænde nærlys/fjernlys manuelt. Når dette sker, slukkes kørelyset automatisk.

Set ud fra et miljømæssigt synspunkt er kørelys en effektiv løsning med hensyn til at gøre køretøjer mere synlige. Fordi teknologien er konstrueret til at blive brugt om dagen, har den større effekt og er mere effektiv end de nuværende lysanordninger. Energiforbruget er ca. 25 – 30 % mindre end for det almindelige nærlys. Når der bruges lysemitterende dioder (LED) til kørelyset, reduceres energiforbruget yderligere til kun 10 %.

Direktiv 2008/89/EF, der gør det obligatorisk at forsyne biler med kørelys, og som træder i kraft i dag, vil i høj grad bidrage til sikkerheden på vejene i Europa. Det harmoniserer de nationale krav til obligatorisk montering af kørelys i nye køretøjstyper, som indtil nu har været meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat.

Yderligere oplysninger

Direktiv 2008/89/EF og andre oplysninger om kørelys

Forskning vedrørende kørelys

Trafiksikkerhed i EU


Side Bar