Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/133

V Bruselu dne 7. února 2011

Nové automobily budou od nynějška vybaveny denními svítilnami

Od dnešního dne budou všechny nové typy osobních automobilů a malých dodávkových automobilů povinně vybaveny světly pro denní svícení („daytime running lights“ – DRL). O 18 měsíců později, tj. od srpna 2012 bude tato povinnost platit i pro nákladní automobily a autobusy. Jedná se o speciální svítilny, které se samy rozsvěcují po nastartování. Výrazně zlepšují viditelnost motorového vozidla pro ostatní účastníky silničního provozu, čímž má být zvýšena bezpečnost na silnicích. Mají rovněž nízkou spotřebu energie ve srovnání s dnes běžně používanými potkávacími světlomety. V zemích, kde jsou denní svítilny již povinné, jsou velmi příznivě hodnoceny jako důležitý krok kupředu v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Světla pro denní svícení výrazně pomohou v našem úsilí snížit počet obětí nehod na evropských silnicích. A významně přispějí i k ochraně životního prostředí, neboť nižší spotřeba energie ve srovnání s běžnými světly povede k nižším emisím CO2.“

V roce 2009 zemřelo na evropských silnicích více než 35 tisíc lidí, přičemž na každou smrtelnou nehodu připadají odhadem 4 oběti s následkem trvalé invalidity, 10 těžkých a 40 lehkých zranění. Tato čísla klesají díky řadě opatření, jako jsou lepší bezpečnostní technologie ve vozidlech, bezpečnější silniční infrastruktura a lepší výcvik účastníků silničního provozu (viz IP/10/970).

Podle nedávného průzkumu týkajícího se denních svítilen zahlédnou účastníci silničního provozu, včetně chodců, cyklistů a motocyklistů, vozidlo vybavené denními svítilnami zřetelněji a dříve než vozidlo s potkávacími světlomety. U vozidel vybavených denními svítilnami se světlo rozsvítí automaticky po nastartování motoru. Za šera či tmy musí řidič ručně rozsvítit potkávací světla. Denní svítilny se v takovém případě automaticky vypnou.

ekologického hlediska představují denní svítilny efektivní řešení pro zlepšení viditelnosti vozidel. Jelikož je tato technologie navržena pro použití za denního světla, je mnohem účinnější a efektivnější než dnes běžně používaná světelná zařízení. Spotřeba energie se pohybuje mezi 25–30 % spotřeby standardního potkávacího světla. Je-li navíc jako světelný zdroj denní svítilny použita LED dioda, sníží se spotřeba energie na pouhých 10 %.

Významným příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích bude směrnice 2008/89/ES o povinném vybavení vozidel denními svítilnami, která dnes vstupuje v platnost. Přinese harmonizaci požadavků jednotlivých členských států EU týkajících se povinného vybavení nových typů vozidel denními svítilnami. Doposud se tyto požadavky v jednotlivých zemích značně lišily.

Další informace

Směrnice 2008/89/ES a další informace o denních svítilnách

Výzkum týkající se denních svítilen

Bezpečnost silničního provozu v EU


Side Bar