Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/133

Брюксел, 7 февруари 2011 г.

От днес новите коли трябва да са оборудвани с дневни светлини

От днес всички нови типове пътнически и лекотоварни автомобили ще трябва да бъдат оборудвани с дневни светлини. Осемнадесет месеца по-късно, през август 2012 г., това ще стане задължително и за камионите и автобусите. Дневните светлини представляват специални фарове, които се включват автоматично при пускане на двигателя. От тях се очаква да повишат безопасността на движението по пътищата, тъй като значително увеличават видимостта на моторните превозни средства за другите участници в движението. Те също така имат по-ниско ниво на потребление на енергия в сравнение със съществуващите фарове за къси светлини. В държавите, в които използването на дневните светлини вече е задължително, е общо признанието, че това е много положително развитие в областта на безопасността на движението по пътищата.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Дневните светлини ще допринесат значително за постигането на целта ни за намаляване на броя на жертвите по европейските пътища. Това е добра новина и за опазването на околната среда, тъй като по-ниското ниво на потребление на енергия ще намали емисиите на CO2 в сравнение с нормалните светлини“.

През 2009 г. по пътищата на Европа са загинали повече от 35 000 души, като на всеки смъртен случай се падат около четири случая на трайно увреждане, десет тежки и 40 леки наранявания. При тези цифри се наблюдава намаление благодарение на редица мерки, включително по-добри технологии за безопасност на превозните средства, по-безопасна пътна инфраструктура и по-добро обучение на водачите (вж. IP/10/970).

Според проведени наскоро изследвания относно дневните светлини участниците в движението, включително пешеходците, велосипедистите и мотоциклетистите, са в състояние да забележат превозните средства, оборудвани с дневни светлини, по-ясно и по-рано, отколкото тези, които имат фарове за къси светлини. Включването на дневните светлини на оборудваните с тях превозни средства се извършва автоматично при пускане на двигателя. Когато стане тъмно, водачът трябва да включи дългите светлини ръчно. В този случай дневните светлини се изключват автоматично.

От екологична гледна точка дневните светлини представляват ефективно средство за подобряване на видимостта на превозните средства. Тъй като тази технология е проектирана за използване през деня, тя е много по-резултатна и ефективна в сравнение със съществуващите устройства за осветяване. Потреблението на енергия е приблизително 25—30 % от това на стандартна дълга светлина. Ако в дневните светлини се използват светодиоди, потреблението на енергия намалява още повече и представлява едва 10 % от стандартното.

Директива 2008/89/ЕО относно задължителното монтиране на дневни светлини на превозните средства, която влиза в сила днес, ще допринесе значително за безопасността по пътищата на Европа. Тя ще хармонизира националните изисквания по отношение на задължителното монтиране на дневни светлини на новите типове превозни средства, които досега се различаваха значително в отделните държави-членки на ЕС.

За повече информация:

Директива 2008/89/ЕО и допълнителна информация за дневните светлини

Изследване относно дневните светлини

Безопасността на движението по пътищата в ЕС


Side Bar